مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20180318


گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: محمد قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 15
پست جديد وجود ندارد
20180318

بیتو بهار
بغض دلم وا نمیکند بیتو بهار
درسینه شور ومستی ی برپا نمیکند

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 9
پست جديد وجود ندارد
20180318

 
بهار جاودان
سیصد شصت روز دیگرهم گذشت

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 12
پست جديد وجود ندارد
20180313افغانستان در کام اژدهای خون آشام
                               
پشت پردهٔ خط لولهٔ گاز ترکمنستان ؛؛


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 43
پست جديد وجود ندارد
20180312


ایالات متحده یک دولت ناکام است
 
نبشته ازپال یاس
منبع: گلوبال ریسرج
برگردان:...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 57
پست جديد وجود ندارد
20180311

خاطرات و افتخارات
( بخش نهم )
سـرزمین کـودتا ها و بـحران سازی ها

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 50
پست جديد وجود ندارد
20180311


گِل برای درمسال
نویسنده جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 43
پست جديد وجود ندارد
20180308

 
مثلش بجهان  مادر  گیتی  نزاد **** تاریخ  ندارد  به ما نند ش  یاد
یاد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 33
پست جديد وجود ندارد
20180307

 
ای زن بپا بخیز
 
گاه درنگ نیست
 
دشمن«همیشه فاتح میدان جنگ نیست»
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 19
پست جديد وجود ندارد
20180307


 
نقاب ریایی صلح برچهرهٔ جنگ افغانستان


در حاشیهٔ "نشست بین المللی پروسه صلح کابل"؛؛من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 22
پست جديد وجود ندارد
20180306


آوای زن
صدای ما در میهن
که فریادش طنین همصدایی هاست میگوید

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 20
پست جديد وجود ندارد
20180304


حزب محبوب ما، این سازمان پیشرو سیاسی، برای مطالعه و آموزش اعضای حزب آثار مترقی و تیوری جهان بینی علمی عصر و زمان و دوران مختلف تاریخ را و آثار گرانبهای دانشمندان بزرگ را به ترتیب گام بگام مطالعاتی پیرامون سیاست، اقتصاد، فلسفه، همچنان مطالعاتی از ماتریالیسم فلسفی، ماتریالیسم...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 39
پست جديد وجود ندارد
20180303گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 55
پست جديد وجود ندارد
20180302


                                       
از پروژه تاپی تا پروسه طالبی
 
ظاهرش  ماند  بکار  با ثمر

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 45
پست جديد وجود ندارد
20180227
محمد عالم افتخار
 
 
پدری که پارچه پارچه شدن فرزندانش؛ امتحان الهی است!
 
 
 
 
درین هفته عزم نداشتم چیز بنویسم. نه از پروژه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 204
پست جديد وجود ندارد
20180226


گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 56
پست جديد وجود ندارد
20180225

خاطرات و افتخارات

( بخش هشتم )

نخستین گرائشات سیاسی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 60
پست جديد وجود ندارد
20180220

 
بازتاب غرش جنگنده های B52درآسمان افغانستان
 
بر اساس داده های تاریخ ،آمریکا با توجه به ماهیت نظامی گرانهٔ خویش باید مدام در اتمسفیر جنگی به زیست خود ادامه دهد.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 39
پست جديد وجود ندارد
20180220
 
محمد عالم افتخار
 
 ما و مسایل و احساسات ما ـ امریکا و «دار المجانین ارگ»!
 
 گرچه مسایل و کشیده گی های ناشی از باصطلاح پذیرش استعفای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 228
پست جديد وجود ندارد
20180218


با تاسف و اندوه فراوان  رفیق چمن شاه درویش « علی داریوش » یکی از رزمندگان متعهد ووفادار به اندیشه های ملی وترقیخواهانه، بطرز نابهنگام در اثر سکته یی قلبی ابدی شد وقلوب هزاران دوست، رفیق، یار وهمرزمان سیاسی خویش را داغدار ساخت.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 43
پست جديد وجود ندارد
20180217خاطرات و افتخارات

( بخش هفتم )
مأموریت دولتی و پادشاه گردشی ها " از دوران...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 60
پست جديد وجود ندارد
20170214
 


فرصت سوزی ها
 
بمناسب بیست و هشتمین سالروز خروج سربازان شوروی از افغانستان
 

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 212
پست جديد وجود ندارد
20180214


حکومت "وحدت ملی" و این همه رسوایی ها !
 
 
همه می دانیم که حکومت به اصطلاح وحدت ملی پس از رسوایی های بسیار مشهود ناشی از تقلب، نیرنگ و فریب در انتخابات ریاست جمهوری...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 71
پست جديد وجود ندارد
20180213زیر پای غول تروریزم سازمانیافته؛ انسانیت است که نابود میشود!
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 54
پست جديد وجود ندارد
20180213ستار مراد و «ستاری» بر مراد پاکستان
 
 (تاریخچه و اسناد!)
 
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 98
پست جديد وجود ندارد
20180212


          گردش  زمان 
ما بدوریم زرۀ راست بدین وهم و گمان
ره نمودیم ز...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 27
پست جديد وجود ندارد
20180212


خاطـرات و افـتخارات
( بخش چهارم )
در یک فامیل و خانوادۀ روستائی در ولسوالی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 52
پست جديد وجود ندارد
20180211


گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 65
پست جديد وجود ندارد
20180207


خاطرات و افتخارات 

( بخش سوم )

پرداخت کفاره و جبران گناهان اجدادی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 61
پست جديد وجود ندارد
20180206


 
نگاه جهان به حملات جنایتبارهوتل کانتیننتال
 
سفارت آمریکا از حمله به کانتیننتال آگاه بود!
 
رخداد فاجعه بار اخیر...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 45
پست جديد وجود ندارد
20180205


خاطرات و افتخارات 


( بخش دوم )

طبیعت مرموز انسان، و پیامی از دیدگاه نویسنده

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 67
پست جديد وجود ندارد
20180205محمد عالم افتخار
 مُـژده که قلب «متفکر دوم جهان» از سنگ است!


 ـ اگر امریکا میگوییم؛ منظور غنی است و اگر غنی میگوییم؛...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 429
پست جديد وجود ندارد
20180205


اهدا به وحدت خواهان آزاده
عاشق همسویی ام دوری مرا درکار نیست
وحدت همفکری و همبستگی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 27
پست جديد وجود ندارد
20180205آیا شیادی همچون حکمتیار سراغ دارید؟
 
گلبدین حکمتیار این امیر خود خواه و خود خوانده حزب اسلامی در شیادی دست همه را به پشت بسته است.
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 43
پست جديد وجود ندارد
20180202

خاطرات و افتخارات

قسمت دوم بخش اول


حزب دموکراتیک و جریان سیاسی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 72
پست جديد وجود ندارد
20180201

خاطرات و افتخارات
(بخش اول )
 
 
دورشو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 98
پست جديد وجود ندارد
20180131

        غوغای غرض آلود
درحیرتم که این همه غوغا زبهر چیست
زاندیشه وفاق و سلامت همه تهیست

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 26
پست جديد وجود ندارد
20180129

 
انگیزه هاومهارسازی نبرد خونین در افغانستان
 
دردو روز پی درپی قلب میهنم کابل شدیدآخونباران شد.دکتر غنی از مردم تقاضا نموده بود تا دراوج چلهٔ زمستان به دربار پروردگار به دعا بپردازند تا در افغانستان باران ببارد.اما...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 39
پست جديد وجود ندارد
20180129


 
محمد عالم افتخار
تصمیم «متفکر دوم» به زور جامعه جهانی تطبیق میشود!!من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 428
پست جديد وجود ندارد
20180129
 
 
نقش یک شترمرغ درتباهی افغانستان
 
دکترسید احمد  جهش 
 
 توقع میرفت که جناب زلمی خلیلزاد بعد ازختم تحصیل درایالات متحده امریکا،...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 74
پست جديد وجود ندارد
20180128


گِل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
بر گردان محمد قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 75
پست جديد وجود ندارد
20180122
 
محمد عالم افتخار
 
سلامی و پیامی به مستر «جان بس» سفیر کبیر ایالات متحده
 


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 736
پست جديد وجود ندارد
20180121

 
 
گِل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
بر گردان: محمد قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 77
پست جديد وجود ندارد
20180118

 
              کاردانان را چه شد


دست قدرت جاهلان اند کاردانان را چه شد
خونچکان افتاده میهن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 60
پست جديد وجود ندارد
20180117
اجنبی لشکر کشید
از تنِ رنجورِ میهن ، دود و آتش سر کشید
سوز و دردش را ولیکن ،مردمش دربرکشید

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 38
پست جديد وجود ندارد
20180115


شکست کودتای ترامپ در ایران
ایران بنابر موقعیت ویژهٔ ژئوپلتیک ،وژئواکونومیک طی نزدیک به نیم قرن اخیر دستخوش تغییرات دراماتیک گردیده است.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 176
پست جديد وجود ندارد
20180113

بی بهار
ای وطن ! ای سرزمین ِ مادرم
دور از تو، مرغ بی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 42
پست جديد وجود ندارد
20180111


گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 84
پست جديد وجود ندارد
20180108
 
 
محمدعالم افتخار
 
نگرشی بر اصل «مشروعیت»؛
و بحرانها و مصایب زعیم و رژیم نامشروع
 
 

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 418
پست جديد وجود ندارد
20180105
 


پشت پردهٔ تنشهای سیاسی آمریکا-پاکستان ؛؛


 
اخیراًموازی به سیرخداد های جهانی ومنطقوی ،تنشهای شگفت انگیزی در خط مناسبات سیاسی واشنگتن واسلام آباد در چرخش است.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 50

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5355السبت 17 يونيو 2017 - 14:13
admin اعلان فاتحه
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الإثنين 19 مارس 2018 - 12:33 ميباشد