مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20170627
  


 تداوم و گسترش جنگ و بحران در افغانستان


کشور ما افغانستان، بنابر عوامل گوناگون اجتماعی، سیاسی، تاریخی و موقعیت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 9
پست جديد وجود ندارد
20170626پاسخ ندادن به خواستهای مردم بمعنای جنگ با ملت است


بی توجهی به خواستهای مردم در واقع کم بها دادن به ارزشهای ملی وصدای مردم است در تداوم جنگ های نیابتی وتحمیلی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 10
پست جديد وجود ندارد
20170626
محمد عالم افتخار
اساس «تکفیر» در اسلام از «اسرائیلیات» ناشی میگردد!
         (اسلام...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 39
پست جديد وجود ندارد
20170625پیام رستاخیز تغییر به مناسبت عید سعید فطر
 
ملت شریف و متدین افغانستان!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 17
پست جديد وجود ندارد
20170625


عید خجسته
عیدت خجسته باد که روز خجسته ییست
روز عجب  مبارک و امر...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 11
پست جديد وجود ندارد
20170622


اهریمن سیاه
عما ل ارتجاع
اندر حصار قلعه سنگيُ کهنه ی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 15
پست جديد وجود ندارد
20170621
 
قاسم آسمایی
تشکیل «جبهۀ ملی ـ دموکراتیک چپ»، خواست ونیاز زمان است!
 
سالهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 45
پست جديد وجود ندارد
20170620

محمد عالم افتخار
 
 جنبش های «تغییر»؛
نیروی محرکهء تکامل تاریخ و ترقی انسانیت است!
  
میدانم خیلی ها از این عنوان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 68
پست جديد وجود ندارد
20170619

محمد عالم افتخار
ملاحظات مبرم روانشناسانه در رهبری سیاسی و سازماندهی
مقاله رساله گونه «مبارزه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 47
پست جديد وجود ندارد
20170614

  باید وجوهات مشترک مردم با پلیس ملی تحکیم یابد


نیرو های امنیتی بمثابه خدمتگزاران جامعه ،خادمان مردم وپاسداران منافع...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 18
پست جديد وجود ندارد
20170613


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 18
پست جديد وجود ندارد
20170612

سرود رستاخیزتغییر


پرستوهای تغییریم

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 20
پست جديد وجود ندارد
20170612


 کاوه حبران
  
همه‌کس و همه چیز، در آن قربانی خواهد بود!
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 30
پست جديد وجود ندارد
20170610روایت تلخ حادثه ی خونین جمعه ی گذشته
. . .

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 29
پست جديد وجود ندارد
20170610


به همین ساده‌گی زمین نخوری، مرد دل‌زنده‌ای جوان در راه 
 وسط اشک و خاک و خون باقی‌ست، دست‌کم چند امتحان در راه

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 27
پست جديد وجود ندارد
20170605

محمد عالم افتخار
اهدا به رستاخیز بزرگ مدنی و مردمی افغانستان (جنبش عدالت)
مبارزه...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 104
پست جديد وجود ندارد
20170605ارگ یا چشمه سار مرگ؛   
 
درست پس از تهاجم آمریکا در افغانستان و استقرار رژیم حامد کرزی ،بیش...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 32
پست جديد وجود ندارد
20170605غنی ، غنیتر شد و فقیر فقیرتر
 
خود را غنی کردی ، وطن را فقیر

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 23
پست جديد وجود ندارد
20170603
 
ف.بری
 ماتمسرا
جوی خون جاری شده بر کوی و ایوان وطن

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 24
پست جديد وجود ندارد
20170530

 
واقعیت این است که طی بیش و کم دو قرن اخیر به برکت «انقلاب انفورماتیکی» جهانی؛ امکانات پوشاندن و پوشانده و ممنوع و محرم نگهداشتن متن و معنای «قرآن عربی» از دسترس طاغوتیان حاکم عرب و غیرعرب؛ بدر گردیده و امر مشبوه و ممنوعِ ترجمه و تحلیل و تفسیر قرآن، در سراسر جهان و در همه زبانها و گویش های بشری...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 74
پست جديد وجود ندارد
20170522
 
محمد عالم افتخار
طبیعت؛ قربانی میکند تا قدرِ نظم و کمال را بنمایاند!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 79
پست جديد وجود ندارد
20170522
مصاحبهٔ محمد عارف با هفته نامهٔ وزین «نننی افغانستان »چاپ کابل 
درخصوص روند اصلاحات در دولت وحدت ملی،تحت عنوان :

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 39
پست جديد وجود ندارد
20170522

                                 
باد های سرچپه


هر چند توفان آتشزای برخاسته از جنوب مرزی کشور هر گوشه وکناراین سر زمین را در نوردیده است .اما وزش معکوس ومداوم تند بادهای موجود از سوی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 21
پست جديد وجود ندارد
20170521

 

[center]آنکه میگفت:« های ! روسها آمده»


پیش از آنکه مُلک ما سودا کنید


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 82
پست جديد وجود ندارد
20170519

روز های دشوار- بخش فرجامین 
بخش فرجامین
همان طوری که در کتاب اردو و سیاست در صص ۵۲۸...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 137
پست جديد وجود ندارد
20170518

مادر وطن 
بـخـود آ  ای وطـنـدار ای وطـنـدار
گـشـا چشـم حـقیقـت بـیـن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 23
پست جديد وجود ندارد
20170517راه ابریشم جدید ـ یک کمربند و یک جاده
 
کنفرانس با شکوهی دو روزه (14 و 15 ماه می ) راه جدید ابریشم...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 63
پست جديد وجود ندارد
20170515


محمد عالم افتخار
«گذشته» چیست و آیا میتواند حذف و محو شود؟!


 (پرسش  و   پاسخ)

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 81
پست جديد وجود ندارد
20170514

                                                
گلبدالدین حکمتیار همان است که بود


 نیش موجودی اگر نبود زکین

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 26
پست جديد وجود ندارد
20170514

فرخنده باد روز جهانی مادر

مادر ملک نمیرسد آنجا که جای توست

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 28
پست جديد وجود ندارد
20170514


اعلان فوتی
 
حاجی شیر اغا قریشی سابق رئیس شرکت " تی. ام. ای." شوهر
حاجی عنایت اله قریشی ، حاجی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 21
پست جديد وجود ندارد
20170508
 
 
  
محمد عالم افتخار
چرا حکمتیار نتوانست؛ شخصیت متفاوت از خود بروز دهد؟


 (تکانه برای...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 93
پست جديد وجود ندارد
20170503

قسمت پنجم
رهپو زیر عنوان: «مشتی از کنش های ضد مردم سالاری ح د خ ا،» چنین مینگارد:  «به باورم سبب اساسی همان ساختار ایدیولوژیک مارکسباور روسی از یک سو و وابستگی به شوروی از جانب دیگر بود. نشانه های...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 72
پست جديد وجود ندارد
20170503

قسمت چهارم


 رهپودر رابطه با مناسبات تاریخی افغانستان با شوروی چنین مینگارد: 
«این امر زمانی برای شوروی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 50
پست جديد وجود ندارد
20170501

 
لجام گسیختگی سرشار یا دانش حقیر
 
احمد شاه راستا
 
من و،«زمین سنت‌گرای ذهن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 50
پست جديد وجود ندارد
20170501
 
محمد عالم افتخار


دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند!


هفتهء پیش چشمانم...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 88
پست جديد وجود ندارد
20170430

کارگران بمثابه سازندگان تاریخ


«کارگران دورانساز نیروی اصلی رشد جامعه وتحولات انقلابی میباشند . نباید فراموش کرد که اندیشه وفکر ما باید از موضع پرولتاریا...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 60
پست جديد وجود ندارد
20170430
 بنام کارگر
بنام کارگر، درود بی  پا یان
به انسان  به خلا قیت  انسان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 37
پست جديد وجود ندارد
20170430


افغانستان درخطر ناکترین گذرگاه تاریخ ؛؛ 

 بسترخون آلود افغانستان پذیرایی یک جنگ بزرگ ابرقدرتهای جهانی ومنطقویست.درتازه ترین انکشافات ودر اوج این بازی بزرگ رقابتی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 49
پست جديد وجود ندارد
20170428

قصاب کابل
شنیدم   بار  د یگر قاتل  خو نخوارمی آید
بگوش  افسانه های شوم   راکتیار...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 42
پست جديد وجود ندارد
20170428

 
ف.بری
موجود دو پا


ما ندیدم اینچنین مخلوق وحشیی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 39
پست جديد وجود ندارد
20130408
        

   رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال 1371
نصب مخابره هاي حزب اسلامي در اطاق استراحت وزير داخله جمهوري افغانستان

سيد ادريس يکي از اعضاي فعال حزب اسلامي که نقش مهم و عمدۀ در روز هاي سقوط دولت جمهوري افغانستان داشتند، در روز هاي اخير با نشر...

من طرف admin - تعاليق: 5 - مشاهده شده: 6160
پست جديد وجود ندارد
20130608

رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال
1371


طرح برنامه اين سقوط فاجعه بار چه وقت ريخته شد و در سازماندهي آن چه رازهاي نهفته است؟
آغازين قدم ها در راستاي تحقق اين توطئه سازمان يافته چگونه  و چه وقت بر داشته شد؟
با وجود تشديد جنگ اعلام ناشده و گسترش دامنه ي تبليغات خصمانه...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 2640
پست جديد وجود ندارد
20130522

رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال
1371

توضيح مختصر پيرامون رازهاي پشت پردۀ سقوط جمهوري افغانستان:
 آنطوري که در لابلاي اين نوشته ها باربار تذکر داده شده، هدف اصلي و نهايي مطرح ساختن اين بحث تنها و تنها وضاحت دادن به رويدادهاي يک مرحله حساس تاريخ کشور است نه تحقير و توهين و يا وارد کردن اتهام به رهبران و بلند  پايگان دولت و حزب. زيرا با گذشت بيش از بيست...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 3206
پست جديد وجود ندارد
20130504

رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال
1371


نشر يادداشت هاي قلمي سليمان لايق پيرامون ملاقات ليبيا
در روزنامه شهادت ارگان مرکزي حزب اسلامي

آغاز بدون انجام
کرياب: «... نجيب الله رئيس جمهور نيز چنين پيشنهادي را داشت ميخواست قدرت را به حزب اسلامي انتقال دهد...»

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 4049
پست جديد وجود ندارد
20130426
         
رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال 1371

ادعاي گلبدين حکمتيار در مورد آخرين پيام داکتر نجيب الله شهيد عنواني خودش

بيست و يک سال از سقوط  اندوهبار جمهوري افغانستان و تسلط چپاولگران جهادي ميگذرد که زماني به نام دولت اسلامي، گاهي به نام طالب و اکنون هم به نام آزادي و دموکراسي مصروف غارت هست و بود وطن و کشتار هموطنان اند؛ در طي اين مدت ده ها کتاب و صد...

من طرف admin - تعاليق: 13 - مشاهده شده: 3093
پست جديد وجود ندارد
20160427

 
علل وقوع قیام هفتم ثور۱۳۵۷
سی وهشت سال قبل ازامروزدرهفتم ثورقیام مسلحانه بوسیله صاحب منصبان وعساکردلیر و وطنپرست افغانستان که اعضای سازمان نظامی ح د خ ا بودند، بوقوع پیوست ومورد پشتیبانی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 156
پست جديد وجود ندارد
20160427

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 93
پست جديد وجود ندارد
20160527

با رسیدن حکمتیار بکابل، حلقه دزدان و قاتلان جهادی تکمیل می گردد!

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 124
پست جديد وجود ندارد
20160925

 
 
 
گلبدین
خنجر بر قلب کابل
یاد راکت های کـــور و انفجار

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 131

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5355السبت 17 يونيو 2017 - 14:13
admin اعلان فاتحه
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 2 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الأربعاء 28 يونيو 2017 - 18:24 ميباشد