مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20170503

قسمت پنجم
رهپو زیر عنوان: «مشتی از کنش های ضد مردم سالاری ح د خ ا،» چنین مینگارد:  «به باورم سبب اساسی همان ساختار ایدیولوژیک مارکسباور روسی از یک سو و وابستگی به شوروی از جانب دیگر بود. نشانه های...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 105
پست جديد وجود ندارد
20170503

قسمت چهارم


 رهپودر رابطه با مناسبات تاریخی افغانستان با شوروی چنین مینگارد: 
«این امر زمانی برای شوروی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 85
پست جديد وجود ندارد
20170501

 
لجام گسیختگی سرشار یا دانش حقیر
 
احمد شاه راستا
 
من و،«زمین سنت‌گرای ذهن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 68
پست جديد وجود ندارد
20170501
 
محمد عالم افتخار


دکتور خالدی به افکار برتری طلبی «هیچ ارتباط» ندارند!


هفتهء پیش چشمانم...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 123
پست جديد وجود ندارد
20170430

کارگران بمثابه سازندگان تاریخ


«کارگران دورانساز نیروی اصلی رشد جامعه وتحولات انقلابی میباشند . نباید فراموش کرد که اندیشه وفکر ما باید از موضع پرولتاریا...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 90
پست جديد وجود ندارد
20170430
 بنام کارگر
بنام کارگر، درود بی  پا یان
به انسان  به خلا قیت  انسان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 57
پست جديد وجود ندارد
20170430


افغانستان درخطر ناکترین گذرگاه تاریخ ؛؛ 

 بسترخون آلود افغانستان پذیرایی یک جنگ بزرگ ابرقدرتهای جهانی ومنطقویست.درتازه ترین انکشافات ودر اوج این بازی بزرگ رقابتی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 82
پست جديد وجود ندارد
20170428

قصاب کابل
شنیدم   بار  د یگر قاتل  خو نخوارمی آید
بگوش  افسانه های شوم   راکتیار...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 73
پست جديد وجود ندارد
20170428

 
ف.بری
موجود دو پا


ما ندیدم اینچنین مخلوق وحشیی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 62
پست جديد وجود ندارد
20130408
        

   رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال 1371
نصب مخابره هاي حزب اسلامي در اطاق استراحت وزير داخله جمهوري افغانستان

سيد ادريس يکي از اعضاي فعال حزب اسلامي که نقش مهم و عمدۀ در روز هاي سقوط دولت جمهوري افغانستان داشتند، در روز هاي اخير با نشر...

من طرف admin - تعاليق: 6 - مشاهده شده: 6358
پست جديد وجود ندارد
20130608

رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال
1371


طرح برنامه اين سقوط فاجعه بار چه وقت ريخته شد و در سازماندهي آن چه رازهاي نهفته است؟
آغازين قدم ها در راستاي تحقق اين توطئه سازمان يافته چگونه  و چه وقت بر داشته شد؟
با وجود تشديد جنگ اعلام ناشده و گسترش دامنه ي تبليغات خصمانه...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 2720
پست جديد وجود ندارد
20130522

رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال
1371

توضيح مختصر پيرامون رازهاي پشت پردۀ سقوط جمهوري افغانستان:
 آنطوري که در لابلاي اين نوشته ها باربار تذکر داده شده، هدف اصلي و نهايي مطرح ساختن اين بحث تنها و تنها وضاحت دادن به رويدادهاي يک مرحله حساس تاريخ کشور است نه تحقير و توهين و يا وارد کردن اتهام به رهبران و بلند  پايگان دولت و حزب. زيرا با گذشت بيش از بيست...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 3299
پست جديد وجود ندارد
20130504

رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال
1371


نشر يادداشت هاي قلمي سليمان لايق پيرامون ملاقات ليبيا
در روزنامه شهادت ارگان مرکزي حزب اسلامي

آغاز بدون انجام
کرياب: «... نجيب الله رئيس جمهور نيز چنين پيشنهادي را داشت ميخواست قدرت را به حزب اسلامي انتقال دهد...»

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 4141
پست جديد وجود ندارد
20130426
         
رازهاي پشت پرده
سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال 1371

ادعاي گلبدين حکمتيار در مورد آخرين پيام داکتر نجيب الله شهيد عنواني خودش

بيست و يک سال از سقوط  اندوهبار جمهوري افغانستان و تسلط چپاولگران جهادي ميگذرد که زماني به نام دولت اسلامي، گاهي به نام طالب و اکنون هم به نام آزادي و دموکراسي مصروف غارت هست و بود وطن و کشتار هموطنان اند؛ در طي اين مدت ده ها کتاب و صد...

من طرف admin - تعاليق: 14 - مشاهده شده: 3346
پست جديد وجود ندارد
20160427

 
علل وقوع قیام هفتم ثور۱۳۵۷
سی وهشت سال قبل ازامروزدرهفتم ثورقیام مسلحانه بوسیله صاحب منصبان وعساکردلیر و وطنپرست افغانستان که اعضای سازمان نظامی ح د خ ا بودند، بوقوع پیوست ومورد پشتیبانی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 197
پست جديد وجود ندارد
20160427

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 115
پست جديد وجود ندارد
20160527

با رسیدن حکمتیار بکابل، حلقه دزدان و قاتلان جهادی تکمیل می گردد!

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 151
پست جديد وجود ندارد
20160925

 
 
 
گلبدین
خنجر بر قلب کابل
یاد راکت های کـــور و انفجار

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 155
پست جديد وجود ندارد
20170426

فرانسه در پرتگاه فروپاشی نظم کهن سیاسی :
 
برای اولین بار بطور بیسابقه و باور نکردنی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ فرانسه از زمان ایجاد جمهوریت پنجم در سال 1958 و در واقعیت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 78
پست جديد وجود ندارد
20170426مرور تاریخی بر چگونگی اداره و اداره امور در تاریخ معاصر افغانستان از دوران شاهی تا حاکمیت موجود. من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 157
پست جديد وجود ندارد
20170424
 
محمد عالم افتخار
 
ما موجودات کدام اسفل السافلین ایم؟
 
دکتور اقبال شاعر و فیلسوف لاهوری که «علامه» نیز خوانده میشود؛...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 115
پست جديد وجود ندارد
20170424
 
آقایان، رؤسای مدعی دولت و حکومت؛ جواب دهید!
 
سلیمان کبیر نوری
 فامیل های جانباختگان و زخمی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 74
پست جديد وجود ندارد
20170424

کنفرانس صلح مسکو پاشنه آشیل واشنگتن است
 
  دوکتور سید احمد جهش
  
 درماه اکتوبرسال 2001 میلادی، وقتی امریکا به بهانه امحای طالبان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 68
پست جديد وجود ندارد
20170424


از« مغلگی » پکتیا تا دهدادی بلخ ( 68 ) سال گریه ، ناله و عزا داری 


پاکستان این...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 64
پست جديد وجود ندارد
20170423سیلابهای خون در مزار شریف؛؛


به سلسلهٔ باران های متداوم خون درین بلاد فلکزده و در پی یک تهاجم تروریستی ،اینبار مزارشریف،امنترین وبزرگرترین...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 91
پست جديد وجود ندارد
20170422

از وحدت ملی تا وحشت ملی


ملت  از وحشت  بسیار ند ید  آرا مش

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 56
پست جديد وجود ندارد
20170422

باز هم حمله بزدلانه :
همین امروز صبح از تلویزیون طلوع شنیدم که داکتر عبدالله عبدالله ، حمله چند تا طالب را بر یک قول اردوی کته وسوته به قوماندانی جنرال مهمند کتوازی حمله بزدلانه خواند. چند روز پیش آقای غنی رییس جمهور...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 111
پست جديد وجود ندارد
20170421

علی داریوش
مروری بر کتاب ماموریت سقوط

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 138
پست جديد وجود ندارد
20170417
 
ازلجام گسیختگی غرب جهان می خندد
 
نویسنده : اندری وتچک
 برگردان ازانگلیسی : دکتورسیداحمد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 125
پست جديد وجود ندارد
20170416ظلم ناروا
چرا بر خود جفا کردی
ویا اینگونه ظلم نا روا کردی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 64
پست جديد وجود ندارد
20170416امریکا را از افغانستان بیرون میکنم ! 
( از ارشادات دیروز جناب کرزی ، مرتبط به مادر بمب ها ) 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 74
پست جديد وجود ندارد
20170414افغانستان باز هم در سر خط اخبار رسانه های بین المللی
 
 در افغانستان ـ این کشور ماتم زده ـ بار دیگر یک ریکارد تازه در سطح جهانی به ثبت رسیده و این کشور یکبار...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 120
پست جديد وجود ندارد
20170414

شصت سال تلاش آمریکا برای انهدام نظام سوریه؛؛

تجاوز عریان وبربرمنشانهٔ اخیر ایالات متحده آمریکا بر پایگاه هوای «خان شیخون» سوریه که رفتار قلدرمنشانهٔ بلند گویان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 68
پست جديد وجود ندارد
20170414

ماشین چشمبندی جنگ روانی امیریالیزم امریکا:
ادعای حکومت ایالات متحده امریکا مبنی بر استعمال سلاح های کیمیاوی حکومت سوریه بالای شهر خان شیکون در جنوب...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 73
پست جديد وجود ندارد
20170414
« مادربمب ها » پیامبر امریکا به جلسه مسکو
 دور جدید « بازی بزرگ » و یا...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 97
پست جديد وجود ندارد
20170414

ای جهل خدا حافظ
در جمع جهل و جاهل، جانانه شدی ،امروز
لیکن خرد گرا  را ، بیگانه شدی ،...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 53
پست جديد وجود ندارد
20170412


تکرار اشتباه در تاریخ 
 
شنییده بودم که تاریخ گاه گاهی تکرار میشود ، بعضا با وقوع یک تراژیدی غم انگیز و برخی دیگر او.قات با عملکرد افتضاحی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 116
پست جديد وجود ندارد
20170410

محمد عالم افتخار
 
شبح قساوت کلیسای قرون وسطی بر سر مؤمنانِ اسلام!
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 151
پست جديد وجود ندارد
20170405

علی داریوش
 
مروری بر کتاب ماموریت سقوط

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 170
پست جديد وجود ندارد
20170405به احتمال قرین به حقیقت، بر اساس دستور و سفارش سفارت های انگلیس و پاکستان در کابل،
در این روزهای پسین باز شیپور خط دیورند و مسئاله پښتونستان و پښتونهای آنطرف و این طرف مرز به صدا در آمده و این مسئاله داغ مطرح و سخت بازار آن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 107
پست جديد وجود ندارد
20170404


تهیه وترتیب رفیق جیلانی گلشنیار

مذاکرات مسئولین وزارت امنیت دولتی جمهوری افغانستان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 153
پست جديد وجود ندارد
20170403

محمد عالم افتخار
«هر جا؛ این افراد را دیدید؛ بکُشید!»
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 140
پست جديد وجود ندارد
20170403
جنازه مرحومی پیش از ظهر   امروز  اول اپریل  در حالیکه جمع غفیری ازافغانان اعم از اعضای خانواده ، اقارب  و دوستان از دنمارک و سایر کشور ها، همکاران و شاگردان استاد فقید حضور بهم رسانیده بودند؛ بعد از ادای نماز جنازه به امامت جناب داکتر « رحیمی » مسوول مسجد افغانان در هدیره مسلمانان واقع کوپن هاگن به خاک سپرده شد. 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 69
پست جديد وجود ندارد
20170329

پارلمان افغانستان به دفاع از تروریسم برخاست؛؛

دریک آزمون سخت و سرنوشت ساز،مجلس نمایندگان  افغانستان این" خانهٔ ضد ملت" حول جریان استیضاح وزیران سکتور امنیتی ودفاعی کشور درتداوم...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 76
پست جديد وجود ندارد
20170328

علی داریوش
مروری بر کتاب

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 222
پست جديد وجود ندارد
20170327
دستگیر صادقی


«نورانی» نمی میرد !


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 93
پست جديد وجود ندارد
20170326

محمدعالم افتخار
"خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی..." در ستره محکمه افغانستان!
  

 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 283
پست جديد وجود ندارد
20170325وای برما
جـُـغد جنگ نابود بادا ، بوستانم را کرفت
بی وطن ،آواره کـرد  ،آرام جانم را گرفت

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 80
پست جديد وجود ندارد
20170320

حال و هوای
نوروزی در وطن ما

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 77
پست جديد وجود ندارد
20170320

 
آرزوی بهاری
ای کاش فضای کشور ماهم دیگر شدی
ظلمت سرای این شب...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 94

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5355السبت 17 يونيو 2017 - 14:13
admin اعلان فاتحه
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 4:52 ميباشد