مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20171113


جنگ افغانستان نه قومیست و نه هم اسلامی


 گلب الدین حکمتیار این امیر بی رحم حزب اسلامی و یکی از چهره های جنگ افروزی که سال های متمادی در تنور جنگ هیزم کشی نموده،...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 50
پست جديد وجود ندارد
20171113


نگاه مختصری به کتاب
از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 98
پست جديد وجود ندارد
20171107


گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان قاسم آسمایی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 109
پست جديد وجود ندارد
20171106

جنبش رزمنده
جنبش رزمنده  باز آید به میدان  غم مخور
کاخ فرعونان شود ازبیخ  لرزان غم مخور

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 46
پست جديد وجود ندارد
20171105
 
محمد عالم افتخار
 
سرودی برای افغانستان
 
 
با نثار بهترین درود ها و تمنیات به عزیزان و همسرایان و همسنگران دردمند و اندیشنده و اهالی کمال...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 329
پست جديد وجود ندارد
20171101

ثروتهای طبیعی افغانستان امانت تاریخی مردم آنست


هرزمانی  دیگ بی سرپوش  شد

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 43
پست جديد وجود ندارد
20171101قدرت نمایی های نظامیان پاکستان و فرصت سوزی های زمامداران افغانستان
 
افغانستان در...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 58
پست جديد وجود ندارد
20171028
نامه ی سرگشاده ی تصویری و مستند به رهبران جهان!
 
با احترامات فایقه

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 107
پست جديد وجود ندارد
20171025


گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان قاسم آسمایی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 139
پست جديد وجود ندارد
20171024مظهر نور خدا
مید رخشد نور خورشید با صفا

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 47
پست جديد وجود ندارد
20171016
 
محمد عالم افتخار
 
 برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر


 
در زمره واکنش ها به معرفی پدیدهء هنری تا کنون شاذ و فاخر در حوزه فرهنگی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 335
پست جديد وجود ندارد
20171016
 


ماه دور اندیش
دعوتم کن تا بیایم ، یا بیا در پیش من
یا به کیشت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 52
پست جديد وجود ندارد
20171016

نور گهربار
دوش رفتم  بدر  میکده  خواب  آلوده

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 50
پست جديد وجود ندارد
20171016


حساسیت سیاستگران و خصوصن «جهاد گران» از طرح حکومت وحدت ملی
 
بخش دوم:
حساسیت سیاست گران و خصوصن «جهاد گران» از طرح...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 77
پست جديد وجود ندارد
20171016
گل برای درمسال

[size=24]نویسنده: جمعه خان صوفی[/size]

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 125
پست جديد وجود ندارد
20171011
 کمک های صد ها ملیارد دالری جهت اشاعه و ترویج فساد در افغانستان
 
 
 مصاحبه الیساندرو  بیانچی سردبیر نشریه ی "بیرانتی- دیپلوماتیکو" ( نام یک مجله سیاسی ایتا لوی. مترجم ) با "اندری ولتچک"  ( فیلسوف، نویسنده، فلمساز و ژورنالستِ  پژوهشگر  مترجم ).

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 71
پست جديد وجود ندارد
20171010
محمد عالم افتخار
 
 
یکی از بهترین مژدگانی ها به افغانستانی های هموطنم!
من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 340
پست جديد وجود ندارد
20171009

گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 127
پست جديد وجود ندارد
20171008
 
به کس چه
به کس چه،گر بگویم کافر هستم
مسلمان ، هندویم، یا بت پرستم

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 63
پست جديد وجود ندارد
20171008


حاکمان ما چگونه سیاستی در قبال پاکستان دارند؟
از زمان صدارت مرحوم محمد داود تا ختم زمام داری شهید دکتور نجیب الله، سیاست دولت ها در قبال پاکستان مشخص بود. دولت های متذکره هیچ گونه کرنشی را در برابر دولت پاکستان بر نتافته  با قاطعیت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 55
پست جديد وجود ندارد
20171008

معلم بمثابه معمار جامعه


این وظیفه عظیم وسازنده یک معلم است که شاگردان خود را ازاحساسات وطنپرستی عشق بمردم وعشق بوطن وعشق به انسانیت واحترام بمقام انسانی واحساسات بشر دوستی را در وجود جوانان کشور...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 78
پست جديد وجود ندارد
20171006گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 110
پست جديد وجود ندارد
20171006

گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 115
پست جديد وجود ندارد
20171003


تیکه داران جهاد
آنچه می بینم نه احکام خداست
ذات او حاکم نه بر ریب و ریاست

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 56
پست جديد وجود ندارد
20171003


سلیمان کبیر نوری
 
و آن خط زنی با چادری زیره یی!...
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 98
پست جديد وجود ندارد
20171003

گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی
5

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 130
پست جديد وجود ندارد
20171003


نگاه جهان به غارت معادن افغانستان؛؛
 
ذخایر مواد معدنی افغانستان یکی از بزرگرترین ثروتهای انباشته ،دست ناخورده وآینده سازکشور بوده که بدون شک ساختمان آینده افغانستان مدرن وتعین مسیر آن بسوی توسعه وترقی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 158
پست جديد وجود ندارد
20171002


امریکا وایران از اتفاقات تا اختلافات
زمانی مهمترین ژاندارمری وحافظ منافع غرب در منطقه محمد رضا شاه ایران بود که  در سن نوجوانی و پس از ۱۶ سال سلطنت پدرش در سال ۱۹۴۱ به اراده انگلیس بر تخت سلطنت جلوس کرد ه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 50
پست جديد وجود ندارد
20171002


روشنایی
خانه ها تاریک تاکی ، روشنایی ها کجاست
تابش ی خورشید  آزادی و خیزشها کجاست

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 55
پست جديد وجود ندارد
20171002
ای برادر همتی
کشور ما خوب و زیبا است برادر همتی
چونکه خود باشیم به پای خویش، یابیم راحتی

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 52
پست جديد وجود ندارد
20170928

4
دیدار نخستین با اجمل ختک
غالباً سال 1964 بود و من امتحان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 211
پست جديد وجود ندارد
20170926


ترامپ،تاراج منابع معدنی افغانستان رارسمأ کلیدزد؛؛


یکنیم دهه قبل ودر پی رخداد «یازدهم سپاتمبر» که از طرف استیفن لیندمن معتبرترین تحلیل گرجهان به حیث "مادرهمه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 79
پست جديد وجود ندارد
20170926
محمد عالم افتخار
 
 
آیا «جوانترین خلبان زن بوئینگ 777» ترفند است؟
آیا شگوفانی استعداد های زنان؛ توطئه غرب میباشد؟
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 237
پست جديد وجود ندارد
20170924
 
 
بی کفایتی حاکمان، کشور را به لبه پرتگاه کشانیده است
 
حکومت به اصطلاح وحدت ملی سر براورده از...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 55
پست جديد وجود ندارد
20170923


گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 156
پست جديد وجود ندارد
20170923

گل برای درمسال
نویسنده: جمعه خان صوفی
برگردان: قاسم آسمایی
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 190
پست جديد وجود ندارد
20170920


زنان نخستین آماج حملات متجاوزین


افغانستان کشوریکه در آن از هزاران سال تا بدینسو،  زنان همراه  با مردان در سنگر کار ومبارزه تا پای جان ایستاده گی کرده اند و فقط باریختن خونهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 70
پست جديد وجود ندارد
20170918
محمد عالم افتخار
 
 پرواز با پری آرزوها؛ بر بلندای ابر ها و آسمانها!
 
چشم انداز های شگفتگی یا سرکوفتگی آرزو های آدمیان؛

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 378
پست جديد وجود ندارد
20170918دولت وحدت ملی یا دولت وحشت ملی ؟
چرا چنین یک ساختار از جانب اکثرن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 133
پست جديد وجود ندارد
20170916

گِل برای درمسال
بر گردان محمد قاسم آسمایی
 
در مورد برگردان کتاب

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 276
پست جديد وجود ندارد
20170912

 
مسلمانان برما مُهرهٔ شطرنج در بازی های استراتیژیک؛؛

 
ظهور بحران واوج خشونت در کشور برما(میانمار)به دلیل تاریخ پیچیده و پوشش فریبندهٔ آن توسط رسانه های غربی، بسیاری...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 65
پست جديد وجود ندارد
20170911
شما خود این دو " تهاجمِی" را باهم مقایسه فرمایید!
 این را نیوامپریالیزم میگویند!

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 82
پست جديد وجود ندارد
20170910


ف.بری
پی آمد  جهاد  
شدی ای دل زهر دو دیده گریان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 60
پست جديد وجود ندارد
20170910راه خدا
فکر انسانی بیابد وحدت و حمد خدا

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 59
پست جديد وجود ندارد
20170904

محمد عالم افتخار
 
 
مهمترین خبر ناسوت و لاهوت!
 

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 258
پست جديد وجود ندارد
20170901

عید قربان
 
زحج رفتن چه میخواهی دلی را شاد کن حاجی
طواف صد هزاران کعبه بر یک...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 66
پست جديد وجود ندارد
20170901

باور ندارم این "عید" ، سعید" باشد!


در میهنِ قـربان شده قربانی چه معنا؟من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 66
پست جديد وجود ندارد
20170831

 
این عید چه عید است؟
 
این عید چه عید است که دلی شاد نسازد
ویرانه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 56
پست جديد وجود ندارد
20170827

چشم انداز استراتیژی جدید آمریکادرافغانستان؛؛


به دنبال انتظارات نفسگیر وتلاطم بحران دامنگستردرکشور، 
اخیرآ کاخ سفید درتداوم جنگ شانزده ساله اش درین بلاد، استراتیژی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 60
پست جديد وجود ندارد
20170827

استراتیژی جدید امریکا در افغانستان
یا فاز جدید جنگ درافغانستان
دونالد ترامپ زمانی در انتخابات ریاست...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 52

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5355السبت 17 يونيو 2017 - 14:13
admin اعلان فاتحه
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 3 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الإثنين 23 أبريل 2018 - 9:28 ميباشد