مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20130407

خشم دير هنگام افغانستان غرور بي حد پاکستان
سخنراني هاي هاي اخير دست اندر کاران مطبوعات حکومتي افغانستان و پاکستان از نمونه هاي اولين نشانه هاي سراشيبي روابط افغانستان وپاکستان بحساب ميرود روابط که اضافه از نيم قرن زياد تر پر تنش بوده است و در راستاي منافع استراتيژيک افغانستان از طرف پاکستان کوچکترين گام بر داشته نشده است .اما چرخ تحولات سه دهه اخيرآنقدر به نفع پاکستان چرخييد که وي را بيک کشور متجاوز...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 438
پست جديد وجود ندارد
20130407
در اثر يک حمله دپلومات امريکايي و سربازان آن کشور در افغانستان کشته شدند
بر اساس گذارش آژانس خبرگذاري رويترز روز شنبه در اثر انفجار بمب تعبيه شده در يک وسيله نقليه، پنج امريکايي از جمله سه سرباز و يک دپلومات جوان آن کشور کشته شدند. هم چنان يک شهروند ديگر امريکايي نيز در شرق افغانستان نيز کشته شده است.
جان کري وزير امور خارجه امريکا اظهار داشت که اين حادثه زماني اتفاق افتاد که کاروان حامل امريکايي ها در ولايت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 414
پست جديد وجود ندارد
20130406
راه نجات وطن و مردم در ختم جنگ خانمان سوز نه، بلکه در تجليل از نوروز به شکل کابلستان قديم است
هموطنان گرانقدر! امروز مصروف مطالعۀ موضوعات مهم و حياتي در رابطه به اوضاع و احوال وطن در سايت وزين مشعل بودم که متوجۀ مضمون "بسيار ارزشمند، تحقيق پربها و ناب" جناب محترم نجم الدين اخگر کاوياني يکي از نخبه گان سياسي و بي همتاي کشور عزيزما افغانستان و يکي از منشيان کميته مرکزي حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( حزب...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 526
پست جديد وجود ندارد
20130406

تحرکات مشکوک پاکستان و عکس العمل ناوقت افغانستان
بايد بدون پرده اظهار نمود که نگاه بر قضاياي جاري کشور متأثر از تعاملات مجهول ومبهمي است که درين اواخر از طرف مجريان اداره و سياست کشور در حال آبستن است. شکل گيري سياست جديد جايگاه وسنگر نو را در سياست افغانستان باز ميکند که نسبت به گذشته کاملاً غير متعارف ونسبت به سياست گذاري هاي جهاني غير منتظره است. سياستمداران ما در برخي از مقاطع زماني...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 401
پست جديد وجود ندارد
20130402
پندار:وقتيکه اضافه از يک دهه موجوديت قواي نظامي ( تيکه داران دموکراسي و حقوق " بشر" )و صرف مليارد ها دالر در افغانستان، حالت زنان مظلوم افغانستان چنين است و فقرو بدبختي دامنگير اکثريت مطلق مردم بخصوص زنان ميباشد. آيا دموکراسي و حقوق بشر شان چنين است ؟؟؟؟

خشونت عليه زنان در افغانستان فاجعه بار شده است

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 375
پست جديد وجود ندارد
20130401

پس از انتخاب وحيدالله شهراني به حيث وزير «معادن، نفت و گازِ» کشور، شماري از معادن به صورت غيرقانوني با شرکت‌هاي داخلي و خارجي قرارداد شده است؛ هم‌چنين آقاي شهراني، ده‌ها مشاور داخلي و خارجي را با معاش‌هاي هنگفت دالري استخدام کرده است.
اين يافته‌ها نشان مي‌دهد که در حال حاضر ده‌ها مشاور داخلي و خارجي در وزارت معادن کار مي‌کنند و از 8هزار دالر تا 107هزار دالر امريکايي معاش مي‌گيرند. در اسنادي که به 8صبح رسيده، حداکثر معاش مشاوران داخلي 8هزار دالر از مشاوران خارجي 107هزار دالر امريکايي گفته شده است. 40مشاور خارجي در...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 2307
پست جديد وجود ندارد
20130330
يکبارديگر، توافقي سياسي درباره «مداخله نظامي فرانسه در مالي» طراحي و اجرا مي شود. حزب سوسياليست مانند يو ام پ ( حزب دست راستي ) و جبهه ملي(حزب راست افراطي لوپن) از اقدام رئيس حکومت پشتيباني مي کند. تنها چند صداي مخالف خوان در حزب کمونيست («مداخله نظامي فرانسه خطر جنگ دربردارد»، حزب کمونيست فرانسه، 12 ژانويه) يا در حزب چپ به گوش مي رسد.
دومينيک دو ويلپن، نخست وزير پيشين هم در 13 ژانويه در تريبوني در نشريه «ژورنال دو ديمانش» با عنوان: «نه، جنگ شيوه فرانسه نيست» چنين ابراز...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 360
پست جديد وجود ندارد
20130330
روسيه و چين درباره احتمال خطرناک شدن رويارويي کره شمالي و آمريکا هشدار دادند.
به دنبال آماده‌باش واحدهاي موشکي کره شمالي براي حمله به خاک آمريکا، روسيه و چين از دو طرف خواسته‌اند که از هر نوع اقدامي که بتواند به رويارويي خطرناک منجر شود خودداري کنند.
سرگئي...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 358
پست جديد وجود ندارد
20130327
از من وطن دزديده اند من را زمن دزديده اندجان را زتن دزديده اندعقل وشعور خويش را ازخويشتن دزديده اند قوم به ظاهر بت شکن از بت کفـن دزديده اندبلبل زخوانش باز ماندگل ازچمن دزديده اند آزاده زيستن در وطن از مرد وزن دزديده اندره به زنـدانــم نـدادند چاه زبيژن دزديده اندازر

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 442
پست جديد وجود ندارد
20130325

از گذشته هاي 34 ساله خونين افغانستان بايد درس عبرت گرفت
چراما عقب مانديم؟

نويسنده : دکتور طاوس وردک لندن مارچ2013
هموطن باز به ياد خاطره هاي غم واندوه بار مردمان فقير، مريض، بيکس ، بيواسطه ، بيخانه ، محاجر ، مفلس ، بيسيواد ، هردم خيال ، و نوکر ( پاکستان –ايران –عربها – غرب – روسها – چين – وکشورهاي اسياي ميانه ) براي تان مي نويسم ، مي نويسم تا باز شما را به ګذشته هاي نه چندان دور ببرم وبه ياد تان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 616
پست جديد وجود ندارد
20130320
احمد ضياء مسعود: طالبان کرزي را مثل داکتر نجيب الله خواهند کُشت.
احمد ضياء مسعود، رهبر جهبه ملي – يکي از احزاب مخالف حکومت – مي گويد که دولت افغانستان در آستانه شکست قرار دارد و حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بايد استعفاء بدهد. آقاي مسعود مي گويد که با انحلال دولت به رهبري حامد کرزي، يک اداره انتقالي بايد تشکيل گردد تا روند انتخابات رياست جمهوري سال آينده را نظارت کند.
ضياء مسعود نه گفته است که دولت موجود افغانستان، مشروعيت اش را بکلي از...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 553
پست جديد وجود ندارد
20130319

استاد صباح
بانوروز، بهاروسال نو(1392)

صممانه ترين درودهاي گرم وتبريکات وطني خويش را بمناسبت حلول سال نو)سيزده نودودوخورشيدي)به شما واعضاي خانواده تان ازصميم قلب تقديم داشته تمنا دارم که سال نوسال يکرنگي ها ، پايداري ها ، دوستي هاي خالصانه ، استحکام درارتباطات وطني ، تشکلها ي واقعآملي بخاطرمنافع وطن ومردم وتشخيص درست درشناخت دشمنان مردم افغانستان باشد ....

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 461
پست جديد وجود ندارد
20130319

دکتر حميدالله مفيد

شرکت خون فروشي غين الدين
دولت جناب کرزي صاحب تصميم گرفت تا تمام موسسات وتصدي هاي دولتي را خصوصي بسازد، شرکت سپبن زر کندز، شرکت حجاري ونجاري ، موسسات ملي بس و بانک ملي ، بانک رهني وتعميراتي وديگران را يکي پي ديگر به شرکتهاي خصوصي بفروش رسانيد وبه اصطلاح زير پاي دولت را خالي نمود.
از آن ميان بانک خون را نيز بفروش رسانيد وبر بنياد قانون خصوصي سازي اشخاص وشرکتها اين حق را دارند تا در تمام عرصه ها سرمايه گذاري نمايند.
بانک خون را چند...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 393
پست جديد وجود ندارد
20130318


سال نو وجشن نوروز به همگان فر خنده باد

بهار با دامني پر از گلهاي مهر و عطوفت ُبا عطر جانفزاي طراوت وتازه گي وزيبايي دلا نگيزُبا ترانه هاي پر نشاط شاخساران جنگلهاي سبزو انبوه و با چهچه پرستو هاي شاد در مي کوبد.
بهار مي آيد با خاطره هاي مالامال از رنگ رويا ها ي جانپرور با فصل شگوفه ها ُبا پهناي يک آسمان صاف وآبي با فروغ عالمگير خورشيد فروزان مهر باني ها يجبند لحظه هاي سرد زمستاني رااز دلهاي افسردهء ما بر ميچيند.
بهار فصل رستاخيز ورويش وزيبايي...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 355
پست جديد وجود ندارد
20130317
علي رستمي
جشنهاي باستان پيوند عميق با پيروزي انسان براي دفاع ازخود وهمنوع خويش عليه نيروهاي طبيعي وغير طبيعي دارد. مراحل ابتدايي انسانها که هنوزبه رمز واسرار طبيعت ونيروهاي مافوق خويش پي نبرده بودندوازآن هراس داشتند.آهسته آهسته درمراحل بعدي تاريخ ، اسرارانهارا درک کرده و بالاي نيروهاي قهرآميزآنها غالب ميشدند.اين موافقيت بزرگ باعث احساس شادماني شده ،آنرا جشن پيروزي ميگرفتند. به مرور زمان اين جشنها به روح ورواني آنهاتاثير گذاشته ،به سنت وعادات مردم تبديل گرديد. باپيدايش تمدنهاي محتلف در سير...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 572
پست جديد وجود ندارد
20130317


هوشدار به رهبران مجاهدين و احزاب سياسي در افغانستان
نويسنده : دکتور طاوس وردک 16 مارچ 2013

هموطنان عزيز وګرامي درين روزها مسايل بسيار خطرناک فضاي کشور عزيزمان را احاطه نموده و حلقات موجود است که بازيهاي اپراتيفي را درين کشور به دستور باداران شان عملي مي سازد براي فرد فرد اين وطن لازم وضروري مي پندارم که از حوصله وشکيبايي کار بګيرند ونه ګذارند که باز مساله به اين وخامت کشانده شود که درين چند روز بعد از ګفتار ريس جمهور کرزي دستوري به وخامت کشانده شده است...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 481
پست جديد وجود ندارد
20130317
يک روزنامه اينترنتي وابسته به دولت کورياي شمالي به شهروندان کورياي جنوبي که در محدوده‌اي نزديک به سرحد دو کشور زندگي مي‌کنند، هشدار داده است که اين نواحي را ترک کنند. در مقاله اين روزنامه، از پنج جزيره کورياي جنوبي نام برده شده است. اين جزاير به تازگي در رسانه‌هاي کورياي شمالي به عنوان اهداف حملات (احتمالي) آن کشور توصيف شدند.
تازه‌ترين تهديد کورياي شمالي، واکنشي به تقويت سيستم دفاع موشکي آمريکا خوانده شده است. چاک هيگل، وزير دفاع آمريکا اعلام کرده است که آن کشور آخرين...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 310
پست جديد وجود ندارد
20130317
ميلادشريف: اينک در مقدم بهارتوجه عزيزشنوندۀ گرامي را به شنيدن پارچه شعري زيباي از شاعر فرهيخته نجيب بريد جلب ميدارم.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 260
پست جديد وجود ندارد
20130316
وزارت دفاع بريتانيا: هدف در افغانستان جلوگيري از ايجاد محلي امن براي تروريست‌ها است، تا برقراري يک حکومت ايده آل.

يک گزارش داخلي در بريتانيا: ناتو صرفا با عمليات نظامي در افغانستان موفق نمي‌شود.
اين گزارش داخلي وزارت دفاع بريتانيا، شباهت‌هاي زيادي را بين عمليات ناتو در افغانستان و حمله شوروي...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 365
پست جديد وجود ندارد
20130315
روساي هفت شرکت توليد کننده فولاد داخلي هند هفته آينده براي ترسيم کردن راههايي به منظور تمويل بودجه پروژه معدن آهن حاجيگگ ملاقات خواهند کرد که آن به ارزش 10.8 ميليارد دالر امريکايي است.
نشريه اکونوميک تايمز هند روز پنجشنبه گزارش داد که ائتلاف چندين شرکت سرمايه گزاري(کنسرسيوم) که تحت رياست اداره دولتي فولاد هند است در نظردارد طي 8 تا 10 سال براي انکشاف معدن حاجيگگ و همچنين براي تاسيس يک کارخانه توليدي سالانه6.12 ميليون تن فولاد و يک فابريکه توليدبرق 800 مگاواتي سرماي گزاري کند.
جليل احمد جمراني، رئيس عمومي انکشاف و سرمايه گزاري وزارت معادن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 291
پست جديد وجود ندارد
20130313

بخشي از اظهارات پرويز بهمن نويسنده مطبوعات برونمرزي در پيرامون دروغ تازه مجددي :
حضرت صبغت الله مجددي؛ دريک گفتگوي خيلي مختصر به گزارشگر بي بي سي گفت که خانم وي هيچ علاقه ايي به ظاهرشدن جلو دوربين هاي تلويزيون ندارد؛ خانم او نه تنها که فرايض را ترک نکرده...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 509
پست جديد وجود ندارد
20130312
دولت وحکومت لقمه لقمه بين تنظيم ها تقسيم شده است. «مجاهدين» درکجاي دولت وحکومت، نيستند؟

آيا ضيأ مسعود قبل از بيانيه با کسي مشورت مي کند؟
احمد ضياء مسعود، رييس جبهه ملي درمجلس ياد بود از مرگ مولاناي سيدخيلي از قوماندانان درجه اول جميعت اسلامي گفت که سياست هاي دولت در راستاي حذف مجاهدين از حکومت و آوردن طالبان به قدرت است.
به گفته او، کساني که...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 458
پست جديد وجود ندارد
20130311
محمد الله وطندوست
خاطرات و چشم ديد ها از سوم عقرب 1344
پژوهش و تحقيق محترم نصير مهرين محقق و تاريخ نگار معاصر کشور تحت عنوان "سوم عقرب را دگر باره بنگريم،" انگيزه نوشتن اين يادداشت گرديد.
بايد متذکر شوم که يادداشت هايم در مورد حادثه سوم عقرب و ديگر حوادث مهم کشور با تسلط طالبان در شهر مزارشريف به يغما برده شد و حسرت تنظيم يادداشت ها را بر دلم گذاشت. لذا در تنظيم اين خاطره به کدام نوشته و يادداشت اتکا نشده است. اگر نام هاي فراموشم شده باشد اميدوارم بر من ببخشانيد.
در سال چهل و چهار خورشيدي من در اکادمي تربيه معلمين در صنف دهم درس...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 466
پست جديد وجود ندارد
20130311
هزاران تن از معترضان خشمگين در شهر لاهور پاکستان بنا بر اتهام مورد مناقشه کفرگويي، خانه ها و دارايي هاي مسيحيان را به آتش کشيدند. يک جوان مسيحي متهم بود که حرفهايي در مورد حضرت محمد پيامبر اسلام گفته است.
اعتراض کنندگان صبح روز شنبه، 19 حوت / 9 مارچ، قبل از آنکه خانه ها، اثاثيه، بايسکل ها و موترسايکل هاي متعلق به مسيحيان را به آتش بکشند، در منطقه جمع شدند.
ملتان خان، افسر پوليس به خبرگزاري فرانس پرس گفت: "مشکل هنگامي آغاز شد که ادعا مي شود روز چهارشنبه يک جوان مسيحي به نام سوان مسيح در مورد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 286
پست جديد وجود ندارد
20130310
کرزي: در حالي‌که گروه طالبان مردم را به قتل مي‌رساند و آمريکا در افغانستان "مردم آزاري" مي‌کند، بزرگان هر دو طرف در کشورهاي خارجي، باهم درحال مذاکره هستند.
آقاي کرزي در مراسمي سخن مي گفت که به مناسبت هشتم مارچ برگزار شده بود.
رئيس جمهوري افغانستان گفت، شماري از مقامات خارجي و "طالبان وطندوست" به او خبر داده‌ اند که سران گروه طالبان و آمريکا، باهم در حال مذاکره هستند.
آقاي کرزي ضمن نکوهش کليک حملات روز گذشته طالبان در کابل و خوست، گفت که "اين نوع بمب‌گذاري‌ها توسط...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 292
پست جديد وجود ندارد
20130310
فرمانده نيروهاي تحت رهبري ناتو در افغانستان گفته است اگر انتقال مسووليت امنيتي زندان بگرام از امريکايي ها به نيروهاي افغان باعث ايجاد تهديد عليه نيروهاي بين المللي گردد، اين انتقال انجام نخواهد شد.
تحويلدهي آخرين گروه زندانيان در بگرام يکي از دلايل اصلي اختلاف بين حامد کرزي، رييس جمهور افغانستان و نيروهاي ائتلاف بوده است. در همين راستا، مراسم انتقال مسووليت زندان روز شنبه، 19 حوت / 9 مارچ لغو گرديد.
جنرال جوزف دانفورد، فرمانده امريکايي نيروهاي ناتو در افغانستان گفت:...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 368
پست جديد وجود ندارد
20130308
آمريکايي‌ها با همکاري برخي از گروه‌هاي شبه نظامي در ناپديد شدن کانتينر‌هاي تدارکات ناتو دست دارند و با خارج کردن آنها از مسير اصلي، اين تدارکات نظامي را که شامل تجهيزات حساس نظامي و سلاح هاي مدرن مي باشد در اختيار طالباني قرار مي دهند که در خاک پاکستان مستقر هستند
شواهد تازه حکايت از آن دارد که مخالفين مسلح دولت در حمله هاي خود از سلاح هاي پيشرفته و تکنولوژي جديد استفاده مي کنند.
تسليحات پيشرفته و مجهز طالبان از يک سو و استفاده از شيوه هاي پيچيده نظامي در عمليات ها از طرف ديگر، همه حاکي از آن است که نسل...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 456
پست جديد وجود ندارد
20130307
کورياي شمالي تهديد کرده عليه آمريکا به حمله اتمي دست مي زند و جنگ کوريا را از سر مي گيرد.
روز پنجشنبه،7 مارچ، وزارت خارجه کورياي شمالي با صدور بيانيه‌اي ايالات متحده را متهم کرد که در صدد حمله اتمي به اين کشور است و هشدار داد که ارتش کورياي شمالي به حمله اتمي پيشگيرانه دست خواهد زد.
اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل در نشست امروز دور جديد تحريم هاي بين المللي را عليه کورياي شمالي تصويب کردند.
اواسط ماه گذشته...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 336
پست جديد وجود ندارد
20130307

شاه دوخت « هنديه» دختر غازي امان الله...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 701
پست جديد وجود ندارد
20130307
در حاشيه جنگ جديد "کاربرد زبانهاي بيگانه، واژه...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 297
پست جديد وجود ندارد
20130306من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 339
پست جديد وجود ندارد
20130306
دشمنان صلح و امنيت،نوکران آي.اس.آي.(برادران رئيس جمهور کرزي) اسيران جنگي را در ولايت بدخشان خلاف تمام موازين و مقررات جنگي تيرباران نمودند، اينراجنايت جنگي ميگويند امروز جنايات طالبان را ميتوان با جنايات فاشيستهاي نازي آلمان که در جنگ دوم جهاني مرتکب شده بودند مقايسه کرد.ولي نميدانيم چراجهانيان سکوت نموده اند و هنوز هم با فاشيست ها و حاميان شان صحبت از مذاکره مي نمايند.
ضمن اينکه جنايت طالبان و حاميان بين المللي شانرا تقبيح مينماييم از جامعه جهاني تقاضا داريم تا در محکمۀ مبتکرين و مرتکبين اين جنايت هولناک فعالانه اقدام نمايند.من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 497
پست جديد وجود ندارد
20130306
جواد ساعي
آيا بي بي سي مبلغ مشروعيت بخشيدن تعدد زنهاي رهبران جهادي نيست؟
در افغانستان کمتر رهبري است که از آزاديهاي زنان حرف نزد و از حقوق آنها حمايت نکند. اما همسران خود اين رهبران کجا هستند، چه مي‌کنند و آينده کشور خود را چطور مي‌بينند؟
بي بي سي به مناسبت هشتم مارچ روز بين المللي همبستگي زنان از جمله مليونها زن مصبيت زده وطن ما، با سومين همسر (37 ساله) آقاي محقق (57 ساله) يکي از رهبران "جهادي" و يکي از ملياردرهاي دوران که علاقه اش در داشتن کاديلاک هاي ضد مرمي شهره خاص و عام...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 379
پست جديد وجود ندارد
20130305
تيم ملي فوتبال افغانستان در دومين بازي گروهي خود از سلسله مسابقات چلنج کپ آسيا در لاووس، تيم ملي فوتبال مغلستان را با نتيجۀ يک مقابل صفر شکست داد.

تک گول پيروزي تيم ملي فوتبال افغانستان توسط بلال آرزو و زمينه سازي ماهرانۀ سنجر بازيکن ديگر افغان، در نيمۀ دوم ميدان وارد دروازۀ تيم مغلستان شد.
هر پيروزي در اين جام براي تيم ملي افغانستان از اهميت ويژه برخوردار است و در صورت قهرماني تيم ملي فوتبال افغانستان در چلنج کپ آسيا، راه براي رسيدن...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 390
پست جديد وجود ندارد
20130305
صرف بشما
من هشتم مارچ را صرف به شما...
تبريک ميگويم اي مادران مهربان که
آغوش گرم خويش را
آسايشگاه ساختيد و
تا ما زنده بمانيم وشما
جان باختيد،
نه به آن زنهاي زن ستيز
که در کرانه هاي حيات
با يک زير نويس مختصر
شمع زندگي مادران را خاموش
ميسازند و
هزران طفل چو من را
در جهنم مي اندازند
صرف به شما ،نه به خانم تي زيي ليوني ها(1)
نه به خانم کلنتون ها وتاچرها.
من هشتم مارچ را صرف به شما
تبريک...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 395
پست جديد وجود ندارد
20130304
تيم ملي فوتبال افغانستان در اولين ديدار از رقابت‌هاي چلنج‌کپ آسيا،با نتيجۀ يک بر صفر سريلانکا را شکست داد.
تيم ملي فوتبال افغانستان در دومين ديدار از رقابت‌هاي چلنج‌کپ آسيا،با نتيجۀ يک بر صفرمغلستان راهم شکست داد.
گول اين ديدار را بلال آرزو در دقيقه 45 به ثمر رساند. تيم ملي فوتبال کشور در اين ديدار با ترکيب منصور فقيريار، فيصل سخي زاده، جلال‌الدين شريعتيار، مقدر قاضي‌زاده، اسلام‌الدين اميري، آرش هاتفي، يوسف مشرقي سليم کوهستاني،،...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 273
پست جديد وجود ندارد
20130303

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 270
پست جديد وجود ندارد
20130303

چشم اندازانتخابات ریاست جمهوری افغانستان
وپیشینۀ عوامل وفکتورهای سه دهه جنگ درکشور

نویسنده: دکتور طاوس وردک لندن مارچ ۲۰۱۳
انچی درین مضمون می خوانید معلومات شخصی من بوده وهمه مستند است .

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 535
پست جديد وجود ندارد
20130302

امين الله مفکر «اميني»
سکوت نيرو هاي ديموکراتيک چپ در داخل ميهن و خارج از آن به چه مفهوم ؟

طوريکه همه مي بينيم عمدتا، از مدتي تقريبا يکسال باينطرف طور واضح، اوضاع در کشــور يعني ميهن عزيزم افغانستان در تمام عرصه هاي سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي، مذهبي و عمدتا وضع امنيتي فوق العاده رو به خرابي ميرود . حتي رهبران دسته هاي راست گـرا کـــه خود زماني طور مستقيم دروخامت اوضاع در ميهن به تحريک و پشتيباني نيروي هاي ارتجاع در سطح ميهن، منطقه و جهان و خاصتا دستگاه سيا و پاکستان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 517
پست جديد وجود ندارد
20130302
ابتدا توجه تانرا به صحبت برادر کوچک ، احمد ضيا مسعود که در مراسم هجدهمين سالروز يادبود شهادت عبدالعلي مزاري در مورد شخصيت مزاري صحبت نموده جلب مينمايم.

احمد ضيا مسعود، رييس جبهه ملي افغانستان: رهبر شهيد استاد عبدالعلي مزاري را شخصيت فرهيخته اي دانست که به خاطر آرمانها و خواست هاي مردم افغانستان مبارزه کرد و همواره خواهان يک جامعه عادلانه درکشور بود و تاکيد مي کرد که همه اتباع بايد به حقوق همديگراحترام بگذارند.

حال...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 682
پست جديد وجود ندارد
20130301
محمد الله وطندوست
جنبش ملي اسلامي اففانستان و وضع موجود
همه مي دانيم که جنبش ملي اسلامي افغانستان در مقطع معين تاريخ که حوادث سير شتابنده داشت و وظايف مبرم و جديدي در برابر نيروهاي سياسي و اجتماعي قرار گرفته بود پايه گذاري شد. عده يي از جوانان با تمايلات مختلف سياسي تحت رهبري الحاج سترجنرال عبدالرشيد دوستم بمنظور سهمگيري تاريخي در پروسه صلح و آشتي ملي اساس تشکلي را پي ريزي کردند که بعدا در ماه جوزا 1371 به جنبش ملي اسلامي افغانستان مسمي گرديد و با اشتراک سازمانهاي مذهبي، شخصيت هاي موثر سياسي،علما،روحانيون و...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 486
پست جديد وجود ندارد
20130227
پندار:در شماره تازه نشريه معتبر لوموند دپلوماتيک تحليلي در مورد اهداف نهايي زمامداران فعلي مصر وابسته به اخوان المسلمين بنشر رسيده است؛ از آنجاي که دولت هاي قبلي مصر از انور السادات تا حسني مبارک در جبهه "پشتيبانان و حاميان نيروهاي افراطي و جنگ افروز" در کشور ما قرار داشتند و بخشي از رهبران جهادي از دست پروردگان اخوان المسلمين مصر و پيرو آن هستند لذا توجه بينندگان سايت را به مطلب نشر شده جلب مينمايم.

گزيده هائي از کتاب «مردم خواهانند»...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 472
پست جديد وجود ندارد
20130226
رائول کاسترو در سخنراني اش واضح ساخت که تغيير نسل، نبايد به عنوان تغيير در سيستم سياسي در کيوبا تلقي شود. او تاکيد کرد: "من انتخاب نشده ام تا سرمايه داري را در کيوبا رواج دهم، من انتخاب شده ام تا سوسياليسم را تکميل کنم، نه آنکه آن را نابود سازم."

کنگره خلق در هاوانا، رائول کاسترو را براي پنج سال ديگر به مقام اش به عنوان رهبر حکومت و رييس دولت تاييد کرد. او بعد از آن اعلام کرد که بعد از پايان دور دوم کاري اش در سال 2018، کناره گيري مي کند.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 378
پست جديد وجود ندارد
20130226
بيل ستوبر مشاور آمريکايي نيروهاي پليس سنگين به گزارشگر بي بي سي مي‌گويد که قدرت او محدود است: "ما به عنوان مشاور مثل سگي هستيم که زياد پارس (غوغو) مي‌کند و کمتر گاز (دندان) مي‌گيرد.
اين گزارش تحقيقي بي‎بي‎سي نشان مي‌دهد که پليس ولسوالي سنگين ولايت هلمند در قتل، آدم‌ربايي و سوء استفاده از کودکان دست دارد.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 351
پست جديد وجود ندارد
20130225
ايمل فيضي، سخنگوي رييس‌جمهور کرزي، ديروز گفت شوراي امنيت ملي کشور، خواستار خروج قواي خاص نيروهاي امريکايي از ولايت ميدان‌وردک شده است. آقاي فيضي گفته که والي ميدان‌وردک گزارش داده است که اين نيروها خودسرانه عمل مي‌کنند و حتا در آدم‌ربايي و ناامني دست دارند. پخش اين خبر، بدون ترديد، شگفتي بسياري ايجاد کرده است.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 443
پست جديد وجود ندارد
20130225
محمد عالم افتخار
افغانستان؛ آمادهِ "تجدد و رونسانس" است نه مهياي "برگشت طالبان"
به روال تفاوت هايي که کمينه در امر ارائه مطالب خدمت عزيزان مد نظر گرفته ام؛ لطفاً به اين ويديوي کوتاه دقت فرمائيد:
بنده؛ قبل...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1144
پست جديد وجود ندارد
20130225
محمدالله وطندوست
قتل عام هزاره هاي کويته و واکنش افغان ها

در مدت يکماه در دو حادثه جداگانه در حدود دو صد نفر از از باشنده گان شهر کويته که اکثريت آنان را شعيان هزاره تشکيل مي داد، جان هاي خود را از دست دادند و صد ها نفر نيز مجروح گرديدند.
گروه تروريستي جنگهوه مسول اين قتل ها شناخته شده اند. گروهي که در دشمني با شيعيان از چند سال بدينسو شهرت کسب نموده، هرگونه حادثه تروريستي ضد شيعيان به اين گروپ نسبت داده شده است.
در ارتباط حوادث کويته چند نکته قابل بحث است:
نکته اول اينکه چرا در...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 342
پست جديد وجود ندارد
20130225
پيام تسليت
با تأثر زياد از وفات والدۀ محترمه غتي ميهنپرست اطلاع حاصل نموديم که بدينوسيله مراتب همدردي و غمشريکي خويشرا به دوست و رفيق گرامي سيد نسيم ميهنپرست، همسر محترم شان و متباقي اعضاي فاميل محترم تقديم داشته، براي متوفي بهشت برين و براي بازماندگانش از بارگاه خداوند متعال صبر جميل آرزومنديم.
ميرعبدالواحد سادات، ياسين صادقي، محمد ولي، محمد يوسف رامين، جنرال نعمت الله حيدري، نبي آرين و قاسم آسمايي.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 290
پست جديد وجود ندارد
20130225
تا زمانيکه رئيس جمهورکرزي از ايران جيب خرج دريافت کند، دولت ايران به اعدام شهروندان افغان ادامه ميدهد و هيچ گونه دستور وي به وزارت خارجه و ساير مراجع دردي را دوا نميکند.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 274
پست جديد وجود ندارد
20130224
پندار :مولوي فقير محمد قوماندان ارشد طالبان پاکستاني به تاريخ 18 ماه فبروري توسط نيرو هاي امنيتي افغان در شرق افغانستان دستگير شد . وزيرداخلۀ پاکستان مي گويد به پوليس بين المللي يا انترپول توسل مي جويد که از افغانستان بخواهد تا مولوي فقير محمد را به مقام هاي پاکستاني تحويل دهد.
بايد از آقاي رحمان ملک وزير داخله پاکستان پرسيد ، که چرا تا کنون دولت پاکستان به در خواست هاي مکرر مقامات افغانستان در رابطه به تحويلدهي اعضاي رهبري طالبان زنداني...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 795

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5355السبت 17 يونيو 2017 - 14:13
admin اعلان فاتحه
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:59 ميباشد