مطالب جديد 

مباحث
پست جديد وجود ندارد
20100326

پس از نشر ویدیو کلیپها در سایتهای هوادار گروهکهای انحلالگر و وحدت ستیز ،معدودی از گماشته ها و وابسته های استخبارات پاکستان در درون جنبش مترقی کشور با کاربرد شیوه ها و کانالهای فرسوده بیهوده تلاش ورزیدند تا روزنه های جدید تفاهم و وحدت بین نیروهای مترقی را که بعد از وحدت دوشاخه قبلی حزب واحد گشوده شده ، به روی هواخواهان اتحاد و همسویی ببندند.به همت روشنگران رسالتمند این تلاش در نطفه خنثی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 847
پست جديد وجود ندارد
20100325

نوشتهء سعدالله خارا
ازچندی به اینسو هیاهوی بیهوده در پیرامون ویدیوکلیپهای پایان حاکمیت دموکراتیک و آغاز استیلاگری جلادان جهادی در سایتهای ظاهرا مترقی اما فطرتا ترقی ستیز بوسیله معدودی ا ز گرداننده های کمسواد ، عقده مند ، جعلنگار و بی تربیه ، افراد ناراضی در سازمانهای کوچک حزب وطنی و مستعاریون بی حیا و بهتان نویس راه اندازی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 789
پست جديد وجود ندارد
20100324
محمدنبی عظیمی


بهترآن باشد که سِردلبران

گفته آید درحدیث دیگران

مولانااین نامه را با ضمایم دیگر آن چندی پیش یکی ازهموطنانان فرزانه که دوستدارحقیقت است و دشمن دروغ وریا برایم فرستاده بود تا درمورد نشروپخش آن اقدام نمایم .نامه یی از نزدیکترین خویشاوندان مرحوم دوکتورنجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان درمورد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 903
پست جديد وجود ندارد
20100319


مصاحبه ی...

من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 1460
پست جديد وجود ندارد
20100317
درباب نهضت «بي آينده » افغا نستان

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 765
پست جديد وجود ندارد
20100317
به اینجا کلیک کنید!آقای نجیب روشن سخت کوشید تا یکی از رهبران یا بلند پایه های حزب دموکراتیک به او پاسخ دهد.
خوب شد ، این عظیمی صاحب به جواب او پرداخت. نوشته سترجنرال نبی عظیمی را خواندم ، سخت متاثر و متالم شدم. چرا آدمها یی همانند نجیب روشن ، پیام وطنی ها و یوسفزی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 778
پست جديد وجود ندارد
20100317

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 621
پست جديد وجود ندارد
20100317

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 953
پست جديد وجود ندارد
20100228
نهضت آينده و حزب وطن ، ستون پنجم ارتجاع افغانستان


دو دهه کینه و جعلنگاری


نوشته مشترک از اخگر هامبورگ و پیکر از آبنای بیرنگ

بزودی درینجا میخوانید.
من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 2182
پست جديد وجود ندارد
20100228
ارسالی انجنیر یوسفزوی

اکثر سایتها با سارق بلدیت دارند و دیگر کمتر مطالب سارق در سایتهای دیگر به نشر میرسد.سارق که اصلا همکار افغان جرمن و مشعل و سایت وطن است ، این بار به سایت آزادی راه یافته است.


نمونه سرقت در سایت آزادی نجیب روشن
http://www.azadi.dk/modules/news/article.php?storyid=133

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 807
پست جديد وجود ندارد
20100224
قبل ازآغاز بحث باید خاطر نشان سازم که بنده اخگر (تنهای تنها...نه عضو حزبی ، نه فرکسیونی و نه مربوط به خانوادهء سیاسی و قومی) با اعضای ح.د.خ.ا با یک زبان بحث میکنم و با دشمنان حزب با زبان دیگر.مثلا با امیری و حمید انوری و ناصری و ده بلا وبتر دیگر.
امیدوارم اعضای ح.د.خ.ا هم این نزاکت رادر برابر من رعایت کنند درغیرآن جای گیلایه باقی نخواهد ماند.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1871
پست جديد وجود ندارد
20100223

اخگر نوشت:

عجب !!!
رققا قدیرفضلی و نجیب روشن !


http://www.youtube.com/watch_popup?v=xmEcN4nG7Q0

میدانید ، این چیست؟
ثبت یک اعلامیه در ستدیوی اطلاعات و نشرات رادیو تلویزیون ملی
اکثر اینها را من میشناسم. آنها کارمندان تخنیکی و نشراتی تلویزیون بودند.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1701
پست جديد وجود ندارد
20100223
حشمت آزاد از برمنگهام انگلستان

در زمره نگارنده های بیسواد سایت قبیله گرای مائویستی افغان جرمن یکی هم مردکی کم سواد وباده نوشی بنام حمید انوری است که از فرط عصبیت و افراط در نوشیدن مشروبات الکلی نمیتواند حتا یک جمله را با ادب و با انسانیت ادا کند.
این موجود دایم الخمر که در سفره ددشام ، بی عفتی ، بی حیایی و هرزه گی بزرگ شده و بیش از سه دهه در سایه خدمات...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 945
پست جديد وجود ندارد
20100222
چرا زرنگار خاموش است؟

زرنگار
در سر آغاز از تارنمای پندار خواهشمندم اغلاط املایی و انشایی مرا پس از نشر کامل نوشته اصلاح کند.
در چند ماه پیش بنابر درخواستهای مکرر تارنمای پندار بر زبان خود مهر لاک زدم و گوشه عزلت اختیار کردم.
بحث من همیشه با اعضا ی پیشین ح.د.خ.ا و سازمانهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1092
پست جديد وجود ندارد
20100221


آهنگهای دیگر ظفر شامل در یوتیوب

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 903
پست جديد وجود ندارد
20100220


نورمحمد غفوری

nghafury@yahoo.comکه سیاست نه کوی، سیاست درباندې کیږی!


په يوه ټولنه کې ژوند کول او د هغو له ژورو او پيچلو پرابلمونو څخه چې د ټولو په برخلیک اغیزه لری، ځان ګوښه کول، ناخبره اچول، او يا د...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 643
پست جديد وجود ندارد
20100210
روزنامه پرتیراژ "اکسپرس" چاپ پاکستان در مطلبی به نقل از منابع پاکستانی اعلام کرد: "عبدالمالک ریگی رئیس گروهک تروریستی جندالله در افغانستان و تحت حمایت آمریکاست."من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 854
پست جديد وجود ندارد
20100210


دلته لوستلی شی:
به غير از جلال بايان ديگر کي دشنام ميدهد؟


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 907
پست جديد وجود ندارد
20100208

افغانستان به چپ با دانش نيازمند است.
بیاموزید ، بیاموزید و بازهم بیاموزید.
هنوز هم دیر نشده است.


در دوران حاکمیت هیچ مطالعه نکردید ، حالا کنید!!!
(حتا ، رهبران تان)من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1016
پست جديد وجود ندارد
20100206
پیکر از آبنای بیرنگ
به سرقت مطبوعاتي پایان دهید!!!

ازمدتی بدینسو تعدادی از افراد مقاله های سایتهای دیگر را ازنام خود در بعضی از سایتهای افغانی به نشر رسانیده اند که این عمل سرقت مطبوعاتی پنداشته میشود و نادرست است.
نویسنده ها و ترجمان های...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 838
پست جديد وجود ندارد
20100206


طالب و انفلوزای سیاسی !!
ل . کریمی استالفی[right]
چندی پیش با سُرعت باد و برق ، شایعه ی بنام انفلوزایی « خوکی » سراسر جهان را به تشویش انداخت ، تا جایی آنرا بزرگ ساختند که خواب خوش انسانها ی کرۀ زمین را حرام ساخت ، اما معلوم نشد که از کجا آمد ، بکجا رفت...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 640
پست جديد وجود ندارد
20100205
انسان کیست؟


زینب

ایا کسی که درست حرف زده نتواند یا درست نبیند.درست نشنود یا معیوب و معلول باشد انسان نیست و اگر هست چرا از حقوق مساوی بر خوردار نیست چرا فقط صحفه زندگی انها از سر تا به اخر با سیاه نوشته شده چرا ؟ تقدیر انها با غم مزین شده . پس ای کاش فهم شان...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 820
پست جديد وجود ندارد
20100205
پیکر از آبنای بیرنگ


نيش گژدم نه ازپي کين است مقتضاي طبعيتش همين است

قبل از اتحاد، مدرسه اخلاق بروید و فرهنگ اتحاد و تحمل را بیاموزید.
در افغانستان نسل نو سیاسیون ظهورکرده است. جماعت روشنگر...

من طرف admin - تعاليق: 2 - مشاهده شده: 1274
پست جديد وجود ندارد
20100204
دوکـتــور صلاح الـدین ســعـیـدی - سعید افغانی ۴/۲/۲۰۱۰

(دالجزیره د تلویزیون سره دښاغلی حامد کرزی د مرکی په اړه)...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 673
پست جديد وجود ندارد
20100204
جامعه بشری درطول تاریخ شاهد تاءثیر گذاری فعالیتهای انسانها،از لحاظ مادی ـ معنوی درفرایندزندگی برای نیل به ارمانهای مشترک...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 753
پست جديد وجود ندارد
20100204
به اینجا کلیک کنید:[]
کنفرانس خارق العاده وحدتخواهان حزب دموکراتيک خلق وطن


من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 887
پست جديد وجود ندارد
20100204
( محمدهارون خپل )
د لندن کنفرانس په ظاهري ويناوواواعلاميه کي د توکيو، برلين او پاريس د کنفرانسوپه څېرد افغانستان له لاس پوڅي رژيم سره د سياسي، پوځي اواقتصادي مرستوپردوام اوپراخېدوټينګاروسو؛ خوپه افغانستان کي د سياسي اوامنيتي حالاتو له بې ساري خرابي او په ايتلافي دولتوکي د سياسي اواقتصادي کړکېچونوله ژورتياڅخه داسي ښکاري، چي د لوېديځوهيوادويرغلګرپوځونه هم نورد شورويانود...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 621
پست جديد وجود ندارد
20100203شر عی جوزجانی باز چه میخواهد؟

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 836
پست جديد وجود ندارد
20100201
مطلب برگزیده از سایتهای دیگر

آرمان


كابينه دولت؛ آشپزهاي كهنه با غذاهاي گنديده

نويسنده: م.غزنوي
من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 830
پست جديد وجود ندارد
20100130
وحدت ستيزیهاي پس پردهء سايت مشعل (فرکسیون مشعلی) و تک گرا هاي ناکام و تاکنون مترصد


پیکر از آبنای بیرنگ

از وحدت حزب متحد ملی و نهضت فراگیراکثر اعضای هردو سازمان و هواداران جنبش مترقی حمایت میکنند.

خبر نهایی وحدت دوحزب را از طریق ارگانهای نشراتی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1063
پست جديد وجود ندارد
20100130


من از بی آزرمی ودیده درایی های فرومایه ها و هرزه ها سخت نفرت دارم.
درین دل و مغز هزاران راز نهفته است اما توان گشودن زبان ندارم.

باری در همین فاروم به سیستانی نوشته بودم:

http://pendar.forums1.net/forum-f1/topic-t812.htm

فکر کردم حیا دارد و وجدان.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1435
پست جديد وجود ندارد
20100129


مولانا کبیر فرخاری جنوری 28 -2010ونکوور کانادا

سخنی با خدا

خدا روز یکه کیهان آفریدی
عیان صد راز پنهان آفریدی
صدف را گوهر شبتاب دادی
ز نیسان در غلطان آفریدی
به طفل زاده از مام هنر ور
خورد تا شیرپستان آفریدی
نهادی تاج عزت بر سر ما
خلف بر خویش انسان آفریدی
رود آدم به قصر ماه و گردون
تو روشن چرخ و کیوان آفریدی...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 2653
پست جديد وجود ندارد
20100128
گرداننده گرانقدر سایت آزادی در پاسخ به یادداشت فاروم نگاشت:

شايد هر الفبا نويس سياست، تبصرهء «آزادی» را در مورد کنفرانس مؤرخ 25 جنوری پارلمان دنمارک دانسته باشد، ولی دوستان و گردانندگان «فاروم پندار» نه؟!

«فاروم پندار» خبر آن گردهمايی را بگونهء بازتاب داده است که گويا گردانندهء «آزادی» با آن تحليل آقای «فرهنگ جهانپور» مبنی بر «ديکتاتوری بهتر است از انارشی»، موافق است!

مشکل امروزی روشنفکران متعلق...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1281
پست جديد وجود ندارد
20100128
بارديگر ، در فرجام بازی حامد کرزي برنده شد.
در روزهای پیشین معدودی از مطبوعاتی های خوش باور و ساده اندیش از گرایشهای اخیر در وضع افغانستان به این استنتاج نادرست رسیده بودند که گویا چرخ زمان باردیگر به مفاد طالبان و حزب اسلامی در حرکت است.

انگلیسها چنین میخواهند و امریکایی ها را درین راستا ترغیب...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 687
پست جديد وجود ندارد
20100127
در دوبخش – بخش اول
د افغانستان در ستـراتـیـژیکی څـیـړنو مرکـز مؤرخ۲۴/۰۱/۲۰۱۰ / د حـق د لاری کلـتــــوری مرکز
مــــرکـــزکلــتــوری د حــق لاره / مـــرکز مطـالعـات ستــراتـیــژیکی...

من طرف admin - تعاليق: 3 - مشاهده شده: 647
پست جديد وجود ندارد
20100127
یادداشت پندار در رابطه با دیدگاه محمد عوض نبی زاده عضو پیشین شورای مرکزی حزب وطن ، وزیر اقلیتها در حکومت سلطانعلی کشتمند و کنون عضو شورای خارجی نهضت فراگیر ( شاخه مشعلی نوراحمد نور- توده یی )

زایش "چپ واپسگرا و قوم ستیز" از پیکره چپ دموکراتیک


ازمتن یادداشت
آ

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 778
پست جديد وجود ندارد
20100127
از قدیم الایام گفته اند :مرد تا سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.

آهنگ مشک تازه میبارد ابر بهمن کابل از ساربان همیشه دلنواز است اما حرفهای رهبران پیشین ح.د.خ.ا دیگر به سرود دلخراش شباهت دارد.
تلویززیون آریانا نام بیات زمانی شخصیتی را برای گرفتن مصاحبه نیافت به سراغ سلیمان لایق میرود. شاید درپی این همه مصاحبه ها رازی دیگری نهفته باشد و آن اینکه فقدان سواد...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 843
پست جديد وجود ندارد
20100126
از هیاهو برای"آزادي" تا ندا برای دیکتاتوري
آقای نجیب روشن که نشریه آزادی را فقط و فقط برای تحریک افتراق نیروهای مترقی افغانستان گشوده است از کژراهه های سیاسی به بیراهه ها راه می پیماید.
هرکی از سازمانهای مترقی موجود ناراض است ، در فرجام به همین راه میرود.

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 675
پست جديد وجود ندارد
20100125

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مجمع سیاسی راه نو
بیانیه مطبوعاتی پیرامون کنفرانس لندن
آنچه که طی روزهای آینده در نشست لندن از سوی آقای حامد کرزی مطرح خواهد شد طرح پیشنهادی دولت افغانستان نه، بلکه دیدگاههای گروه قومی وی و حلقه خاصش می‌باشد. دولت افغانستان مرکب از سه قوه است که از آنجمله قوای اجرائیه و مقننه در مسایل سرنوشت ملی، صلاحیتهای...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 725
پست جديد وجود ندارد
20100125
پلان صلح کرزی؛

نهادن گردن به خواست آی، ایس، آی پاکستان، طالبان و القاعده، برسمیت شناختن سیاست های اعراب مرتجع (پدران فوندامنتالیزم) در منطقه،ناکامی ناتو در مبارزه با ترویزیم و فرار بی آبروی امریکا و انگلیس از افغانستان!من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 623
پست جديد وجود ندارد
20100124
تقبل مسئولیت عام و تام در برابر مطالب منتشره در نشریه های پندار ، پرچم و نگاه


در پاسخ به نامه های مزخرف و تهدید های واهی آقای کامران میرهزار گرداننده دشنامنامه کابل پرس
اینجانب عظیم بابک مسئولیت عام و تام مطالب منتشره در تارنما های...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 611
پست جديد وجود ندارد
20100119
نمایش قدرت
آیا آی اس آی (به مزدوری رحیم وردک) و استخبارات انگلیس ( بوسیله حنیف اتمر) در انفجارها (نه انتحار ها) دست دارند؟
مافیای حاکم افغانستان که بوسیله سازمان سیا ایجاد و توانمند گردید ، بزودی مانند القاعده ،،طالبان و حکمتیار به نیروی افراطی ضد امریکایی در منطقه مبدل میگردد.
حمله مشترک باندها...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 822
پست جديد وجود ندارد
20100118
[right]اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان مقیم اروپا دردفاع ازحقوق وخواستهای مشروع مهاجرین افغان درهالند
جنوری 2010
انجمن حقوقدانان افغان دراروپا مسئولیت مسلکی و خود میداند تا بدین وسیله مراتب تشویش ونگرانی خویش را ازشیوه برخورد مقامات هالند بخصوص وزارت عدلیه آنکشور در برابرپناهجویان افغان ابراز نماید.این برخوردهای خلاف قانون درطول بیش از ده سال،صدمات جدی به...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 738
پست جديد وجود ندارد
20100117
„ شماری از احزاب در افغانستان خواستار تجدید نظر در استراتژی اوباما شدند “؟؟؟با مشاهدهء چنین یک عنوان در یک مضمون در بی بی سی علاقه گرفتم، که آنرا مطالعه نمایم.مضمون در بی بی سی

شمارى از احزاب سياسى و یک نهاد مدنی در افغانستان خواستار تجدید نظر در ستراتيژى جديد رئيس جمهوری آمريکا شده و می گویند این استراتژی کاستی هایی دارد، که باید بر طرف...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 590
پست جديد وجود ندارد
20100116
یونس قانونی ، رسول سیاف ، خلیلی و ضابط فهیم که محور مافیای حاکم را میسازند بزودی از صحنه رانده میشوند.
من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 801
پست جديد وجود ندارد
20100111

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1025
پست جديد وجود ندارد
20100109
آگهی !


پنجشنبه شب مورخ 17 دسامبردرحالیکه هوا جوی،اجتماعی وسیاسی شهرکابل وکشور ما افغانستان خیلی سردبود،نسبت معضلات مختلف زنده گی ومحیط ،خواب ازچشمانم پریده بود،خواستم تاازخوشی موقتی که بعد ازشبها نوربرق،منزل مارا که درمکرویان سوم شهرکابل موقعیت دارد،روشن نموده بود،استفاده مفید نمایم،تلویزیون را روشن نموده چینل آریانا که ازامریکا...

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 1333
پست جديد وجود ندارد
20091221


درامهء جانبدارانه و تنگ نظرانهء پنجم دسامبر سال ۲۰۰۱ بن و سرنوشت بعدی افغانستان


من طرف admin - تعاليق: 1 - مشاهده شده: 779
پست جديد وجود ندارد
20091221
چهل وپنجمین سالکرد حزب دموکراتیک خلق افغانستا ن را گرامی داشت

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 795
پست جديد وجود ندارد
20091221
فقط بر محور یک وزارتخانه
محمد قاسم هاشمی
بالاخره رهبری دولت افغانستان، با آنکه هنوز فاقد مشروعیت لازم است، محجوبهء کابینهء آینده را در حالی بی حجاب کرد که مردم، بیش از تعیین کننده ها، عریانتر آنها را دیده اند....

من طرف admin - تعاليق: 0 - مشاهده شده: 619

مطالب جديد

   
بخشمباحثپست
پست جديد وجود ندارد

315الإثنين 17 مارس 2014 - 1:07
admin گاه شمار سال1393 خورشيدي
پست جديد وجود ندارد

11السبت 16 مارس 2013 - 0:49
admin تماس با ما
پست جديد وجود ندارد

2929الأربعاء 17 أبريل 2013 - 2:43
admin نگراني از افزايش رويداد هاي طبعي در افغانستان
پست جديد وجود ندارد

1521الأربعاء 24 أبريل 2013 - 23:16
admin قسمت بيستم نقد محترم غفار عريف بر بادنامهء ثريا بهاء
پست جديد وجود ندارد

44الأحد 7 أبريل 2013 - 20:56
admin قسمت چهارم دموکراسي! و آزادي! در افغانستان؟
پست جديد وجود ندارد

11الأحد 26 مايو 2013 - 6:21
admin سقوط "جمهوري افغانستان" تکرار سقوط "دولت امانيه" است
پست جديد وجود ندارد

5355السبت 17 يونيو 2017 - 14:13
admin اعلان فاتحه
پست جديد وجود ندارد

2529الإثنين 24 فبراير 2014 - 1:26
admin  به مناسبت دوازهمين سالگرد ويبسايت بزرگ، مؤفق و محبوب آريايي
پست جديد وجود ندارد

22الثلاثاء 13 مايو 2014 - 23:50
admin روز هاي دشوار « از قسمت اول  الي قسمت يازدهم
پست جديد وجود ندارد

00

مديران
هيچ كدام
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد

كاربراني كه در حال مشاهده اين بخش هستند: 0 كاربر ثبت نام شده، 0 كاربر مخفي و 1 مهمان

کاربراني که اکنون Online هستند: هيچ كدام

اكنون الإثنين 21 أغسطس 2017 - 6:51 ميباشد