زمستان يا مرگ غريبان

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20

  زمستان يا مرگ غريبان

  پست  admin في الثلاثاء 15 يناير 2008 - 2:42

  زمستان امسال ( 1386) درکابل و ولایات کشورهمراه با بی توجه یی زمامداران دولتی سبب ممرگ ده هـا تن ازهموطنان بی بضاعت وفقیرما گردید روان شان شــاد بـاد .

  زمستان یا مرگ غریبان

  با زمستان صـد بلا آمـد ، بالایــت هموطن
  در بساط چیزی نداری جـز وفا یت هموطن
  می نـویسـم داستــان تیـره و تـار زمــان
  درج تـاریــخ بشــر گــردد حـکایت هموطن
  کـودکانت پـا بـرهنــه لـرزه بر انـدام او
  از پـی یــک لقمـه نان ، آبلـه پایت هموطن
  جـای پا منـزل نــداری زیــرچتـرآسـمان
  من نـویسـم آن همـه رنج وجفایت هموطن
  گریه دارد صبح وشام ازفرد سرما کودکت
  اشکـریـزان اند بپایت جـان فـدایت هموطن
  بـاز آن دست اجــل بگـرفت از دامان تـــو
  ثروت و دارو ندار ، نـور نگـایت هموطن
  جنگ تنظیمی بگویم ننگ اسلام بود واست
  کرد ویـران منزلـت این هـا برایت هموطن
  آن همه صـد نازونعمت تـونداری کفش پا
  ایــن تفــاوت را نپـرسـم از خدایت هموطن
  ازسرشب تا سحرصد گونه سودا برسرم
  اشکـریـزانـم زآن شــور و نوایت هموطن
  کاش می بود دروطن یک دولت با اعتبار
  تا که می شنود داد وفریاد صدایت هموطن
  نام از کابیـنـه و دولــت نـرانـم بــرزبـان
  با که گویم عرض وحالت یا شکایت هموطن
  زورامریکا وانگلیس هم فرانسه پشت
  او از من و تو کی کنـد ایـن ها حمایت هموطن
  خانم و فرزنــد او هر گز ندیـده روز بـد
  مـی بــرد لـــذت ز ایــن بــار اذیت هموطن
  گه مجاهـد ، گه طالب ، گه قـوای اجنبی
  هـر یکی تطبیق کرد صد ها جنایت هموطن
  ازوکـیل ملتـم تـا با ســنا چیــزی نکــرد
  التـــجآ دارم خــدا پشــت پنـــایت هموطن
  از وزیر تا شاروال ، لاف عدالت میزنـد
  ایــن مثـال زنــده بـس ما را کفایت هموطن
  شکــوه کردم تا قبـول حاکـم دوران شـود
  بـار بـارخـواهـم بتـولطف وعنایت هموطن
  باز می گویم سخن نا چار از دست ستم
  تازه می سازد مـرا هنــگامه هایت هموطن
  راه تدبیــر و علاج اش جستجو دارد ( فعال )
  آتـش افـروختـه یی کــوه و ســرایت هموطـن
  تـاج محمد (فعال) [/size]

   اكنون الأحد 24 يونيو 2018 - 15:07 ميباشد