قسمت سوم رازهاي پشت پرده

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20130504

  قسمت سوم رازهاي پشت پرده

  پست  admin


  رازهاي پشت پرده
  سقوط فاجعه بار کابل در ثور سال
  1371


  نشر يادداشت هاي قلمي سليمان لايق پيرامون ملاقات ليبيا
  در روزنامه شهادت ارگان مرکزي حزب اسلامي

  آغاز بدون انجام
  کرياب: «... نجيب الله رئيس جمهور نيز چنين پيشنهادي را داشت ميخواست قدرت را به حزب اسلامي انتقال دهد...»

  بعد از نشر قسمت دوم رازهاي پشت پردۀ سقوط جمهوري افغانستان تحت عنوان "ادعاي گلبدين حکمتيار در مورد آخرين پيام داکتر نجيب الله شهيد" منتظر آن بوديم تا شرکت کنندگان مذاکرات پشت پرده با نمايندگان حزب اسلامي در بغداد و طرابلس، محترمين سليمان لايق و نجم الدين کاوياني اعضاي بيروي سياسي آن زمان مهر سکوت را شکستانده و پيرامون اين مذاکرات به حيث وظيفه، مسئوليت و مکلفيت روشني اندازند؛ که شور بختانه تا حال در مورد از جانب آنان سکوت سوال برانگيز ادامه دارد.

  در همين مدت يکي از خوانندگان سايت پندار کتاب "آغاز بدون انجام" را از طريق ايميل در اختيار سايت پندار قرار داد که در آن جريان مذاکرات طرابلس گويا از زبان سليمان لايق و نجم الدين کاوياني توضيح گرديده و توسط جريده شهادت ارگان مرکزي حزب اسلامي در سال 1374 نشر شده است که در صفحه اول اين تارنما جهت خواندن هموطنان و علاقمندان «راز هاي پشت پردۀ سقوط جمهوري افغانستان» تقديم ميگردد.
  اين جزوه بحث انگيز که هرگاه صحت آن از جانب سليمان لايق تأييد گردد؛ همزمان با روشن ساختن مطالبي بسيار عمده، سوالات زيادي را نيز در قبال دارد که بصورت مختصر شماري از آن برجسته ميگردد:


  • متصدي روزنامه شهادت ارگان مرکزي حزب اسلامي ادعا نموده است که  مسودۀ جريان دور دوم مذاکرات در ليبيا که توسط سليمان لايق رئيس هيئت رژيم دوکتور نجيب الله نبشته شده بود به دسترس آنان قرار داده شده است. (به ملاحظه صفحه "ج" متن قلمي است).


  محترم سليمان لايق اگر لطف نموده در مورد صحت و سقم اين جزوه و اينکه چگونه مسودۀ مذاکرات در اختيار حزب اسلامي قرار گرفته است؛ روشني اندازند.                                                                
  اميد است در ضمن محترم سليمان لايق و نجم کاوياني توضيح دهند که جزوه " آغاز بدون انجام" در برگيرندۀ تمام جريان مذاکرات است و يا هم دخل و تصرف و يا ايزادي در آن از جانب ناشر صورت گرفته است.


  • کرياب به حيث نماينده حزب اسلامي در جريان مذاکرات ادعا نموده است که «... نجيب الله رئيس جمهور نيز چنين پيشنهادي را داشت ميخواست قدرت را به حزب اسلامي انتقال دهد...». (صفحه 21). در صفحه (29) از زبان مصباح الطياري مسئول دفتر ملي روابط خارجي ليبيا نيز اين ادعا تأييد شده است.

  هرگاه در مورد اين ادعا از جانب (لايق و کاوياني) به حيث اعضاي بيروي سياسي و اشتراک کنندگان مذاکرات پشت پرده با حزب اسلامي و احمد سرور شارژدافير جمهوري افغانستان در لندن ميانجي و سازمانده اين مذاکرات حقايق بيان نگردد؛ آيا جفاي بزرگي در حق شخصيت شهيد نجيب الله صورت  نميگيرد؟

  • در اين کتاب ادعا شده که گويا داکتر مرحوم از طريق سرور ده بار تقاضاي ملاقات را با گلبدين نموده است. (صفحه 23)


  محترم احمد سرور در مورد چه خواهد گفت؟

  • در جريان مذاکرات، لايق ايالات متحده امريکا را به توطئه و پيکار برعليه انقلاب ثور متهم نموده و گفته بود که :«... يازده سال است که امريکا بکشور ما آتش ميفرستد...» (صفحات 34 و 36).


  اکنون سليمان لايق در مورد توطئه ها و پيکار آنزمان امريکا برعليه انقلاب ثور چه موضع گيري دارد و حمايه آن زمان امريکا را از نيروهاي جهادي چگونه ارزيابي مينمايد؟. بايد گفت که عظمت و بزرگي شخصيت هاي مبارز و سياسي  تنها با گذشت زمان ارزيابي شده ميتواند.


  • سليمان لايق حين گفتگو با احمد شريف رئيس جمعيت دعوت اسلامي ليبيا ميگويد: «... مااطلاعاتي را بدست آورديم که ضياء الحق ميخواست قبل از ورود قواي شوروي سه صد هزار عسکر را در دو قسمت يعني بر شهر جلال آباد که هم اکنون عملاً تحت تعرض شان ميباشد و بر کندهار سوق کنند و قسمت هاي پشتون نشين سرحدي را به خود الحاق و يا به ساحۀ نفوذ خودتبديل کنند...»(صفحه37).


  با در نظر داشت اهميت شايان اين مطلب و اينکه حوادث و رويدادهاي بيش از سي سال اخير در همين جهت سير نموده و نيروهاي (جهادي ـ طالبي ) به حيث پيشقراولان اين خواست و آرزوي پاکستان عمل نموده و مينمايند. به عباره ديگر خواست پاکستان هم چنان پا برجا بوده و تنها عاملين آن چهره بدل مينمايند.اگر جناب لايق در زمينه بيشتر توضيحات دهند خدمت بزرگي  را براي صراحت دادن به تاريخ کشور انجام داده و سهم بزرگي را در افشاي نيات شيطاني پاکستان ايفا خواهند نمود.

  قابل يادآوري است که تا حال تنها در مورد مذاکرات با نمايندگان حزب اسلامي در ليبيا مطالبي آنهم در نشرات مربوط به مخالفين جمهوري افغانستان نشر شده است و در مورد دور اول اين مذاکرات در عراق از جانب نمايندگان جمهوري افغانستان هيچگونه توضيحات داده نشده است. سليمان لايق و نجم کاوياني تنها کساني هستند که از جمله اشتراک کنندگان اين مذاکره در قيد حيات اند و مکلفيت دارند تا دير نشده دين وطني خويش را ادا و جريان مذاکرات را بدون کم و کاست به اطلاع هموطنان برسانند.

  در اين قسمت اظهار نظر يک هموطن را که پيرامون رازهاي پشت پردۀ سقوط جمهوري افغانستان در فيسبوک نوشته شده است؛ باز نويسي مينماييم:

  « اگر رهبران ديروز و مدعيان امروز رهبري نتوانند و يا هم نخواهند پيرامون تأييد و يا   ترديد اين ادعاها چيزي بگويند؛ برداشت و انتباه هموطنان چه خواهد بود؟ بي شک و شبه بايد اين ادعاها را قبول کرد.

  آيا بهتر نيست محترمين رفيع و پکتين به عوض مداهي رهبران شهيد که هرکدام کارنامه هاي درخشانتري نسبت به اين مداهي هاي آنان داشته اند؛ پيرامون ادعاهاي تماس و ارتباط با حزب اسلامي و چگونگي سقوط دولت چيزي بنويسند؟

  آيا بهتر نيست تا محترم نجم الدين کاوياني به عوض کندوکاو "در مورد شخصيت محمود طرزي" و يا هم "بازسازي شهر کهنه کابل و نامگذاري کوچه هاي آن" و... در مورد مسائل مليونها بار با ارزشتر که در اکثريت آنها سهم مستقيم و نقشي تأثيرگذار داشته اند چيزي بنويسد؟

  آيا بهتر نيست تا جناب لايق به عوض گريه نمودن بر ويرانه قصر دارالامان و مديحه سرايي در وصف جنگ سالار معروف و ويران کنندۀ آن قصر، عوامل و زد و بندهاي پشت پرده ويراني وطن را رسوا سازد.
                                                                                                                       
  از دوستي شنيدم که محترم لايق کتاب حجيم و گويا مستندي را در مورد تاريخ و حوادث پنج ـ شش دهه اخير وطن به رشته تحرير درآورده اما نشر آنرا موکول به بعد از مرگ خويش نموده است. اگر نوشتن کتاب واقعيت داشته باشد چه کار نيکي است. اما نشر آن چرا بعد از مرگ؟ مگر لايق صاحب جرأت ايستاده شدن روبرو را در مقابل حريفان و رقباي سياسي خويش ندارد و يا نميتواند جواب هاي آنرا تحمل نمايد.»

  با تذکار مجدد، خاموشي در وضاحت دادن مسائل ملي از جمله مطالب مربوط به سقوط جمهوري افغانستان نه تنها گناه بلکه به مفهوم تأييد ادعاهاي مخالفين دانسته ميشود.


  تبصره هاي برگرفته شده از صفحه فيسبوک  جيحون جنبش
  انکشافات اخير درراستاي افشاي اسرارسقوط نظام دموکراتيک درافغانستان ،آژيريست براي رهبران حزب دموکراتيک خلق افغانستان ،بويژه ،جنرال رفيع،رازمحمد پکتين،وسليمان لايق ،تا بطورمستدل ومستند درخصوص اين وقايع روشني اندازند. همچنان از جناب معظم ومکرم نجم الدين کاوياني که سخت مصروف نوشتار ها درخصوص گل وبلبل وبهار است ،توقع برده ميشود تا به روحيۀ جبن وترس پاين داده وجسورانه ،تا آنجا که شاهد مقدماتي مذاکرات حزب اسلامي با داکترنجيب بود وبعدآ اين مذاکرات ازانظارپنهان گرديد وبصورت مستقيم وسري ميان نجيب -گلبدين ،درراستاي برقراري نظام ايتلافي انکشاف کرد،مطالب را درخدمت تاريخ کشور بگذارد ورنه تاريخ نجم الدين کاوياني را به زبانه دان خود خواهد گذاشت.

  جيحون جنبش
  با خوانش اين کتابها ( آغاز بدون انجام، دسايس پنهان وچهره هاي عريان، وآغاز بدون انجام ) که مطالب بکر وجديدي را در خصوص دسايس مقامات بلند پايه نطام در راستاي تا سيس نظام ايتلافي با حزب اسلامي را واضحآ بيان ميکند،يک دست توانا بلند ميشودوآن دست داکترنجيب رييس جمهور وقت است که درعقب پرده، اين بازي خونين را با حزب اسلامي وپاکستان ،درعقب انظارحزبش ودردو خط گفتگو(رسمي -غيررسمي )براه انداخته بود وملت تاوان اش را پرداخت!!!


  اين مطلب آخرين بار توسط admin در الخميس 21 أبريل 2016 - 2:49 ، و در مجموع 38 بار ويرايش شده است.
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  avatar

  پست في الثلاثاء 19 أبريل 2016 - 22:02  admin

  جهت مطالعۀ کتاب آغاز بدون انجام بروی پشتی آن کلیک شود.
  ****************************************


    آغاز بدون انجام

  avatar

  پست في الخميس 27 أبريل 2017 - 22:12  admin

  .

   اكنون الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:57 ميباشد