به استقبال اتحاد وهمبستگي زنان رنجديده جهان

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20140306

  به استقبال اتحاد وهمبستگي زنان رنجديده جهان

  پست  admin

  عيدالو کيل کوچي

  شد سا لها که اهل قلم  باررسا نه ها
  درارتباط حرمت  زنها نوشته اند
  از معجز ات خلقت  پيد  ايش  بشر
  تا انکشاف مجمع  دنيا نوشته اند
  درراستاي موقف والاي قشرزن
  مضمون نظم نثر توا نا نوشته اند
  بر افتخار  روز جهاني  بنام   زن
  درشأ ن زن صحيفه زيبانوشته اند
  زن مادراست سزاوارحرمت است
  زن را نماد دانش  دنيا  نوشته اند
  ازنکته ها وحرف نخستين زندگي
  از  اولين  معلم والا نوشته اند
  از مادر گرامي وفرزانه  وطن
  وزخواهران عالم ودانا نوشته اند
  وز اعتلاي فکري وانديشه زنان
  از اتحاد   ماده ومعنا  نوشته اند
  درپهنهء پژوهش کيهان وکاينات
  زن را وجود معجزه آسا نوشته اند
  از رزم قهرماني وحماسهءزنان
  وزعزم واستواريء  آنها نوشته اند
  ازنقش زن به پهنه آزاديءوطن
  از همت  ملالي وزهرا نوشته اند
  از اتحاد وحدت وهمبستگيءآن
  از سازمان و جنبش زنها  نوشته اند
  از  اهتزاز پرچم  آزاديء زنان
  بر قله  هاي  شامخ  اعلا نوشته اند
  با اين همه  قوام  تواناييء زنان
  هم عجزرا به نسبت آنها نوشته اند
  گوياکه قشرزاروزبونست بيدفاع
  کو را اسير ظلم و ستمها نوشته اند
  آن يک حقيقتست بتاريخ قشرزن
  چيزيکه در عبارت با لا نوشته اند
  امابهرکجاکه نه علمست ني عمل
  زآنجا زجرم و حق تلفيهانوشته اند
  آنجاکه نيستدانش قانون وروشني
  ازظلم و تيرگي وجفا ها  نوشته اند
  جاييکه جهل وهم خرافاتحاکمست
  زآنجازجهل وحشت غمها نوشته اند
  ازظلم پشت پنجره وحبس خانگي
  ازمرگ وخودکشي رقمها نوشته اند
  جاييکه زن اسيرستمها ومحنتست
  تقدير خود بدست دگر ها نوشته اند
  اينجازنان بموقف عالي رسيده اند
  آنجا حقوق  زن  به چليپا نوشته اند
  امابجزمبارزه راهي وچاره نيست
  کاينراه واين اصول هويدانوشته اند
  فر  خنده  باد  روز  زن و جنبش  زنان
  اين خوش ترانه ايست که زيبا نوشته اند

  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  avatar

  پست في الخميس 6 مارس 2014 - 0:55  admin

  خورشيد گرم پرتومهر و فاست زن
  کانون رازهستي ورمزبقاست زن
  اعجاز آفرينش و مبناي خلقت است
  اکسير زندگاني و هم کيمياست زن
  زنمادراست آنکه نخستين معلمست
  آموزگارحرف گپ نکته هاست زن
  در کار زار تر بيت عنصر جوان
  پيوندعصرحاضروآينده هاست زن
  زن مظهراراده وافکارمردميست
  بنيا نگذار جامعه و رهنماست زن
  چشم چراغ خانه وخورشيداجتماع
  گرمي نورتابش خورشيدهاست زن
  فهمخردخجسته شودزينفرشته خو
  برچشم اهل دانش فن کيمياست زن  
  آنجاکه زن بدانش انديشه ملهمست
  فرهيخته ومبارزوروشنگراست زن
  درانتخاب راه بميدان جنگ صلح
  برضدجنگ درپي صلح صفاست زن
  در سنگر دفاع چو مدافع قهرمان
  فولاد ناب و افسر کل  قواست زن
  درپرتگاه ساحل گرداب وموجها
  در کشتيء اميد وفا نا خداست زن
  در تنگناي حادثه  و رنج  بيکران
  درمان دردمرهم زخم وداست زن
  با اينهمه خجستگي و افتخار  زن
  درداکه درکشاکش درماجراست زن
  جايي بديل مال ومتاع ميشوداسير
  جايي شريک زندگيءخلقهاست زن
  آنجاکه نيستدانش قانون علم وفن
  محکوم بند ورنج والم سالهاست زن
  وآنجاکه فقرجبرجهالت مسلطست
  آماج تيروخنجر و سنگ جفاست زن
  ظلمتچراهميش به زن سايه افگند
  جرمش چيبوداينکه بغم مبتلاست زن
  راه نجات چيست بگوناجيء بشر
  تاکي باينمصيبت واين رنجهاست زن
  راه    نجات جنبش   آزادي ء  زن است
  پيروزي از شماست که حق با شماست زن
  عيدالو کيل کوچي
  avatar

  پست في السبت 5 مارس 2016 - 0:16  admin

  .

   اكنون السبت 23 يونيو 2018 - 1:05 ميباشد