صداي زن صداي تاريخ است

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20140307

  صداي زن صداي تاريخ است

  پست  admin


  نا ديه کوچي


  زمانيکه بشريت پا به هستي گذاشت زندگي را با تلاش ومبارزه آغاز کرد .  و انسان که بخاطر زنده ماندن وامرار حيات خود در مبارزه با گرسنگي ومشکلات طبيعي دست وپنجه نرم  ميکرد ، براي بدست آوردن نياز مندي هاي حياتيء خود  به کار وحرکت نياز داشت و در نتيجه کار وکوشش به دستاورد هاي اوليه مايحتياج زندگي دسترسي پيدا کرد .که با تشکيل خانواده روابط اتنيکي روبه گسترش نهاد وانکشاف روابط خانوادگي روابط کاري را در پي داشت تا رفته رفته طوايف وگروهاي انساني در طيف وسيعتري شکل گرفت که در نتيجه  آن ، کار مشترک پيريزي گرديد . تا دراين پروسه با رشد دستاورد هاي ابتدايي ورفع نيازمندي هاي اوليه گام هاي ديگري براي جستجوي بيشتر برداشته شد که زور مندان را از ديگران متمايز ميساخت و تقسيم وظايف کاري گروهاي انساني به انقسام قشري وبعد ها طيقاتي منجر گرديد از همين جاست که شيرازه کار مشترک از هم پاشيده ومفکوره تقسيم نعمات مادي بميان آمد و با تمر کز دستاورد ها در ميان انسان ها موقف هاي متفاوتي پديدار گرديد که با تبعيض ،تعصب وتخالف همراه بود .به اين ترتيب پس از دوره معين مادر سالاري ، نخستين قرباني تعصبات وتبعيضات ، قشر زن بود که در درازناي تاريخ از آن رنج برده است .
   از آن زماني که پاي استثمار ودست ستمگار بر عليه زن به پيش کشيده شد ،صداي داد خواهانه وصداي مبارزه تاريخيء زنان در جهان طنين افگند واين مبارزه بخاطر نجات زن در ادوار مختلف تاريخ  به اشکال گوناگون ادامه يافت. بنا بر آن نميتوان تاريخ مبارزات زنان رنجديده جهان را به يک يا دو قرن اخير ويا يکي از سالروز ها همچون هشتم مارچ خلاصه ساخت . بلکه صداي داد خواهانه زنان آزاده جهان از همان آغاز در برابر  ستمگري هاي ظالمانه زور گويان ، کار فرمايان وآقايان متعصب وستمگر منحيث عکس العمل آزادي خواهانه جريان داشت وپرچم عدالتخواهي زنان در قله هاي شامخ تاريخ سراسر جهان در اهتزاز . مبارزات تاريخي زنان جهان در دوره هاي مختلف با اين تفاوت که صداي مبارزه خواهي زنان در حدود صد يا يکنيم صد سال قبل بشکل منظم ومتشکل ودر چهار چوب نهضت ترقي خواهانه وجنبش جهاني زن تبارز يافت واين پروسه الي اکنون ادامه دارد .در حالي که پيشروان مبارزين راه نجات انسان وشير زنان قهرمان و آزاده جهان را که در خاطره هاي تاريخ  نام وحرمت جاودانگي دارند ياد آنها وتمام زنان قهرمان ، آزاده ورنجديده وپيشروان جنبش سراسري زنان جهان را گرامي ميداريم ، هم اکنون تو جه جهانيان را به صداي داد خواهانه زنان رنجديده  و آزاده  افغانستان معطوف ميداريم .
  زنان مظلوم ورنجديده کشور ما متا سفانه در زير چکمه هاي خونين جباران متعصب ومير غضبان دوره حجر در حالت جانکاه بسر ميبرند .در چنين عصري که دانشمندان  جهان فضا را به نفع انسان تسخير مي کنند در کشور عقب نگهداشته ما تا هنوزمشکل ابتدايي زنان در روي زمين حل نگرديده است .در چنين عصري که انسان نوين به انترنيت وتکنالوژي پيشرفته دسترسي دارد ودرين عصري که زنان در کشور هاي پيشرفته جهان همسطح مردان در مواقف ، مدارج ومشاغل عالي قرار دارند ،در کشور ما هنوز نيمي از پيکر جامعه يعني زنان ، کما کان در زير شکنجه هاي قرون وسطايي وسيه روزي قرار دارند .در کشور ما که سر دمداران آن دم ازامنيت و آزادي مي زنند ، وجامعه جهاني را به کمک گرفته اند تا هنوز اکثريت زنان کشور از حقوق اوليه وآزادي ها وحق تعين سرنوشت خود محروم اند .متاسفانه اکثريت زنان کشور ما در شرايطي قرار دارند که جامعه عقب نگهداشته شده کشور ما شاهد بد امني ،قانون شکني ،بي عدالتي ،فقر ،جبر ، ستم وزورگويي ،جهل ومرض ،فسادمالي واداري،وحتا سرکوب خونين قشرزن ميباشد .در حال حاضر زنان رنجديده کشورما چشم انداز روشني براي حال و آيينده شان ندارند ودر بي سرنوشتي بسر مي برند وافغانستان به زندان عمومي زنان مظلوم ورنجديده مبدل گرديده است .البته هستند کسانيکه با تشکلات فرمايشي وتبارز جمعا مد هاي کليشه يي آنهم در سالي يکبار با راه اندازي پر زرق وبرق ، محافل روز جهاني زن را به نمايش ميگيرند .ولي آنان بايد بدانند که با اين گونه نمايشات فرمايشي ومزورانه نميتوانند وضع رقتبار زنان اکثريت جامعه را از نظر ها پنهان نگهدارند .مسلما اين گونه نمايشات نميتواندوضع  زندگي رقتبار زنان را تغير دهد .
  يگانه راهي که براي زنان رنجديده وبلا کشيده کشور ما وجود دارد هما نا کار ومبارزه عليه جهل وخرافات ، ظلم وبي عدالتي بمنظور رهايي از چنگال خونين مرد سالاران بيرحم است ودر گام نخست تشکل زنان ترقي خواه وطندوست ومومنه هاي پاکنهاد کشور به دور سازمان سياسي ترقي خواهانه وجنبش سراسري زنان اين رهروان حزب دموکراتيک حزب ترقي خواه حزب مردم افغانستان وساير سازمان ها واحزاب ترقي خواه وعدالت پسند و يگانه تکيه گاه مطمن وطنپرسي وآزادي خواهي ميتواند راه نجات ميسر گردد وازين طريق صداي رسا وبر حق زنان رنجديده کشور ما را بگوش جهانيان خواهند رسانيد .
  زنده باد جنبش آزادي خواهي زنان رنجديده جهان .

   
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  avatar

  پست في السبت 5 مارس 2016 - 0:15  admin

  .

   اكنون الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:08 ميباشد