بازتاب خشم وخروش شهدایی زابل !!

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20151113

  بازتاب خشم وخروش شهدایی زابل !!

  پست  admin
  عارف «عرفان»

  بازتاب خشم وخروش شهدایی زابل !!


  کشتاروسربریدنهای ظالمانه وقساوتمندانه اسیران غزنی بدست وحشی ترین تروریستهای انسانما که در هیچ قاموسی بشری در هزارۀ سوم گنجایش ندارد،بزرگترین زمین لرزۀ سیاسی را در پیکر رژیم ودر پهنای جامعه برانگیخت.روح جهانتاب شهدایی عزیز غزنه که در سیمای "ملت"چیره شد بطرزمعجزه آسا باخون های لاله گون و مقدس شان "طرح نو" برافگندند:مردم رهیده از اسارت ، با گسترده ترین همایش، "سکوت" دیرپا ونفسگیر سیاسی را درکشور درهم شکستند وباسرایش شعار های دادخواهانه لانه اصلی تروریسم را در کاخ به مثابۀ مرکزشرارت وسایه بان تروریسم نشانه گرفتند. این حرکت شتابان "پارامتری" بود که خشم بی پهنای هموطنان عزیز را در قالب وحدت ملی علیه تروریسم وخشنترین وخونخوارترین نماد آن در وجود طالب وداعش به نمایش گذاشت.این حرکت به اقتدار سنتی واسارت اعتقادی رهبران کاذب وتاجران سیاسی نقطۀ پایان گذاشت ونشانداد که حرکت خود جوش ملی به هدایتگری وقیادت نسل جوان ،درسترین راه را می پیماید.سراسیمگی وحرکات شتابزدۀ کاخ نشینان فاسد وبیرحم،مدارج تزلزل وورشکستگی این نظام تروریست پرور را به خوبی به نمایش گذاشت ونشان داد که جامعه آبستن یک تحول است .تغییریی که انساج تنیدۀ تروریسم را از تن بیجان وآلودۀ نظام فارغ نماید.
  در درازنای این تظاهرات که نمایش عقده های دیر پای خلقهای دربند وزخم آلود پکتیا،خوست ،کندهار،هلمند،فاریاب،بدخشان،کندز، بغلان ،زابل،بلخ وردک ،بخوبی عجین شده بود،نشان داد که صبر وحوصلۀ قربانیان تروریسم وافراطیت به نهای ترین اوج خود رسیده است وجز در چهارچوب همبستگی ملی،وراهیافت اصلی ترین فرمول وتحت فشارقرار دان سکانداران رژیم به مثابه حافظ جان ومال وشرف مردم ، سراغی راهی برای پایان آن نیست.
  آری؛به همت این رستاخیز شکوهمند لاجرم ،طرح نو افگنده شد،این حرکت نیرومند ،مقدمات نویدبخش وگذرگاه رهایی این سرزمین واین ملت را گشود ،باید این اخگر را داغ نگه داشت وشعله های آنرا از کران تا کران متصل ساخت.
  این حقیقت روشنتر از خورشید است،که نظام حاکم ،نماینده وحامی ملت نیست .سردمداران اصلی نظام مامور تحقق اهداف استراتیژیک بیگانه برای تغیر وبستر سازی زون منطقویست .نبرد اصلی در راه است وافغانستان به یکی از آماجگاه نبرد ابرقدرتهای جهانی برگزیده شده است. حضور پرقدرت روسیه وشرکاء در پیکارضد تروریستی وتغییرتوازن غیرمترقبه در سرکوب تروریسم دراراضی هموار خاورمیانه،ساختار وموقعیت جغرافیایی افغانستان را در زورآزمایی ورقابتهای جهانی ومنطقوی بیش از پیش برای تداوم این نبرد مشخص ساخته است.آژیر خطر نواخته شده است واین راه باید از فراز هزاران کله مناردر کشور تا آسیای میانه ومنابع نفتی آن وسرحدات واعماق قلب روسیه وچین وایران باید عبور نماید.
  دشمن تاریخی وآشتی ناپذیر ما پاکستان وسازمان جهنمی آی اس آی با راه اندازی جنگ نیابتی در کشور وبا ایجاد نفوذ در ارکان رهبری ،دفاعی وامنیتی کشور در راستای خواستهای آزمندانه وکاربرد سیاستهای تروریستی شدیدآ مصروف راه اندازی سیلاب های خون در کشور است.
  حال زمان آن فرا رسیده است تا با هوشیاری وجسارت نیروی ملی را به مثابۀ برانترین افزار در برابر این همه هیولا بسیج کرد وروحیه دفاع خودی ومردمی را در برابر این طوفان شکل داد.
  نظام را نمیتوان با خانه تکانی اصلاح سا خت باید هوشیارانه وبطرز فراگیر در جستجوی "الترنتیف" بود.اما راه ایجاد این بدیل از بستر این رستاخیز میگذرد،آنچه که بهار عربی را پدید آورد اما سوگوارانه نیروی مردمی دزدیده شد ودر پایی تروریسم وبنیاد گرای قربانی شد.این آموزه ها را باید آموخت وجدی گرفت ،با رهبران فاسد وتاجران سیاسی باید پشت کرد،نسل جوان سکوی این شیرازه اجتماعی را در یک نهاد گسترده باید بدوش گرفته ونقش پیشقراول را بتاباند.
  عارف عرفان
  لندن
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:10 ميباشد