واین بار، اندرباب ظرف شویی وسرنوشت ظرف شویان :

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7022
  Registration date : 2007-06-20
  20151208

  واین بار، اندرباب ظرف شویی وسرنوشت ظرف شویان :

  پست  admin


  سخن روزِ 

  واین بار، اندرباب ظرف شویی وسرنوشت ظرف شویان :  نوشته : داکتر حیدر عدل، عضو ارجمند گروه دبیران این صفحه :
  در هفته یی كه گذشت آقاي اشرف غني ریيس جمهور جمهوري إسلامي أفغانستان ، براي اشتراك در كنفرانس بين المللي تحت عنوان ( پديده تغييرات أب و هوا ) در پاريس اشتراك نمود. وي درين سفر شش روزه خود به اروپا، عازم كشور هاي المان ، ايتاليا و سويدن كه إز قبل پلان گرديده بود نيزگرديد، و با سران اين دولت ها مذاكراتي داشت تا بتواند كمك هاي مالي، نظامي و تخنيكي انها را براي افغانستان جلب نمايد.گفتنی است که از لحاظ قوانين بين الدول معمول است كه قبل از سفر رهبران دولتي به كشور هاي ديگر ، وزارت هاي خارجه انها منظور اين مسافرت را به كشور مطبوعه اطلاع ميدهد و پروتوكل ها و حتي مجموع پروگرام آن سفر با جمع صحبت هاي انها از قبل اماده ميگردد و هر دو كشور بعد از تأييد ، به ان پابند ميباشند.
  در آستانه سفر اقاي غني به اروپا ما شاهد برگزاري محفلي زير نام جرگه ( عدالت خواهي و جوانان ) در كابل بوديم كه در ان جرگه چند تا جوان بي هویت را در زير سقفی گرد آورده بودند تا براي اقاي اشرف غني و صحبت هايش كف بزنند. در آن وقت معلوم نبود هدف ان جرگه چه بود، و چرا برگزار شد؛ اما بعد از سفرش معلوم گرديد كه كشور هاي اروپايي قصد برگردانیدن مهاجران را به افغانستان داشتند و اقاي غني هم در برابر كمك هاي مالي انها به افغانستان ، با بازگشت انها توافق مينمود، كه چنين هم شد.بنابراین حالا برای ما واضح گرديد كه هدف ان جرگه و جمع اوري يك تعداد ازين جوانان ، همه مقدمه اين سفر بوده است.
  ازنگر این خامه باید از اقاي اشرف غني پرسيد که تا چه وقت و چقدر ميخواهيد از نام جوان و نسل جوان استفاده ابزاري می نمايید.شما انها را برميگردانيد تا با سينه و همت خود از تاج و تخت شما دفاع نمايند. اما آن ها ، در اوج جواني خود با لباس خون الود تابوت ميشوند. يك لحظه فكر كنيد كه اگر انها نباشند ، شما چه خواهيد كرد؟
  ايا شما فكر كرده ايد که با اين فريب دادن ها و بعد ازاين همه رسوايي هايی كه در جریان سفر تان به وجود امد، هنوز هم محبوب هستيد و رهبر؟ اګر چنین فکر می کنید ، سخت در اشتباه هستيد.زیرا حالا مردم و بويژه نسل جوان بخوبي ميدانند كه حق و باطل چه است . 
  باز نام آن جرگه را گذاشته بوديد ، عدالت خواهي و حمايت. معلوم نيست كدام عدالت و كدام حمايت؟ 
  آیا شما ميدانيد دليل اين همه فرار جوانان از كشور ويا دليل معتاد شدن انها به مواد مخدرچیست؟ 
  عدالت انست كه از خون ان جوان مبارز كه براي بقای اين كشور، خود را قربان ميكند، حراست و صيانت نمايید و از فرزند و مادر و بازمانده گانش حمايت . 
  عدالت انست كه براي مليونها جوان تحصيلكرده و با انرژي ، زمينه كار و اشتغال زايي را مهيا نمایيد تا انها ديگر مجبور به فراراز وطن ويا هيرويني نشوند ، و يا در كل با طالب و داعش نپيوندند. 
  اگر احساس داريد اين گونه عدالت خواهي كنيد. زیرا اين نسل جوان است كه اقتصاد را تغيير ميدهد، سياست را منور ميسازد و جامعه را دگرگون می کند . شما اقاي غني درين صحبت هايتان با رهبران كشور هاي اروپايي ، بايد تاكيد مينموديد كه به خاطر جلوگيري از فرار جوانان ما،بیایید با ما همكار شويد و رَآه حلي براي حفظ شان در كشور سراغ نمايید، نه اينكه با چشمان بسته وو جدان خفته آنان را ظرف شوی خوانده وبه خاطر بدست أوردن یک مقدار پول گدايي ، انهم براي پر كردن جيب هايتان و حفظ بقاي تان ، هزاران جوان را دوباره بي سرنوشت رها نموده و در حقيقت گوشت دهن توپ دشمن ساختيد. و خود با خاطر اسوده به كشور مواصلت نموديد.. 
  ولي جهان و به خصوص مردم ما در داخل و خارج كشور ، ديگر به آقاي غني به حيث مغز متفكر و يك رئيس جمهور مدبر و دلسوز به مردمش ، نگاه نخواهند کرد. زيرا ايشان در ملاقات ها و مصاحبه هاي خود بخصوص با ژورناليستان كشور هاي مختلف ، إز جمله در ألمان ، نه برأي خودش به صفت يك رئيس جمهور حيثيت و آبرو گذاشت و نه برأي مردمش.. 
  آقاي غني در برابر سخنان خانم انگلا مركل صدراعظم ألمان كه با صراحت بيان داشت : « افغانهايی كه در جستجوي يافتن شرايط بهتر اقتصادي به ألمان ميروند، دوباره به افغانستان برگشتانده خواهند شد. و مردم إز نقاط نارام افغانستان ، به عِوَض اينكه رهسپار اروپا شوند ، بايد به مناطق مصؤونتر در داخل كشور خود نقل مكان كنند » چه واکنشی نشان داد؟ 
  با تاسف که یک واکنش ساده لوحانه . این آقاي غني علاوه بر اينكه أين طرح و نظر خانم مركل را رد ننمود. سخنان وی را تأييد نموده و بيشتر إز مركل مهاجران را توهين و تحقير نمود. این کلمات قصار آقای غنی هرگز از حافظه تاریخ وازذهن نسل جوانی که کوله باربی وطنی را بردوش انداخته وبرای پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده خود هزاران خوف وخطر را متقبل می شوند و متقبل شده اند، فراموش نخواهند کرد: 
  « افغانهايی كه به اروپا فرار ميكنند ، هر يكي مبلغ ٢٠٠٠٠ الي ٢٥٠٠٠ دالر امريكايى را به مصرف ميرسانند و در نتيجه بشقاب شوي ميشوند.». 
  آقاي غني باز هم با أين كلمات توهين أميز بسنده ننموده ادامه داد، سرك هاي ألمان و اروپا إز طلا فرش نشده كه همه مردم بخاطر آن به أين كشور ها پناه مي آورند.
  بر بنياد أين صحبت هاي آقاي غني، تلويزيون دويچه ويلي ألمان با ايشان مصاحبه یی داشتند كه لازم مي بينم چند نقطه آن را كه مربوط مهاجران است ، بيان نمايم :
  ژورناليست إز آقاي غني سوْال نمود كه مردم إز دولت شما شاكي هستند و ميگويند خانواده های رهبران دولتي شما همه در خارج زنده گى دارند؟ 
  آقاي غني در جواب اين سوال چنین درفشانی نمود : ما مهاجرت های پيچيده یی داريم. ( یعنی چه ؟) 
  دوباره ژورناليست زیرک ميپرسد : پس از مردم عادی شما چطور تقاضا داريد كه داخل كشور بمانند؟ 
  باز هم جواب اقاي غني در برابر اين سوال نهايت ساده لوحانه بوده و ميگويد: خانواده های نخبه گان ما در خارج ، داراي حرفه نمي شوند و در نهايت ظرف شوي خواهند شد.
  بر عكس اين اظهارات بي بنياد آقاي غني ، مردم ما كه عزيزان شان بنابر مشكلات و شرايط بد امنيتي و جنگ تحميل شده داخلي كه به تحريك همسايگان ما و به كمك مالي سعودي ها و متحدين شان راه اندازي شده است. انتظار و يا توقع داشتند تا با سفر آقاي غني به ألمان ، رَآه حلي منطقي با مذاكره با جانب دولت ألمان و قناعت دادن انها براي پذيرش آواره گان افغان به نتيجه مثبت به نفع أين كتله عظيم بيجا شده گان برسند. كه متاسفانه ما شاهد نتيجه معكوس ان در سرنوشت أين اواره گان هستیم.
  ****
  فشرده این که : با توجه به اوضاع وخيم امنيتي در افغانستان ، پناهجويان به قيمت جان شان خود ها را به اروپا ميرسانند كه در يك سال اخير حدود بيشتر از يك صدو چهل و هفت هزار پناهجوی افغان به اروپا رسيده اند كه از این جمله تنها حدود يازده هزارتن انها را أطفال زير سن تشكيل ميدهد واین درحالی است که معلوم نيست خانواده هاي انها زنده هستند و يا در راه طعمه ماهيان دريائي شده اند. پس 
  آيا بازگشت اين اطفال بي سرپرست به افغانستان خود يك جنايت ديگر محسوب نمي گردد؟.
  حكومتي كه نتواند امنيت مردم خود را در مركز و ولايات كشورش تأمين نمايد، چگونه ميتواند مسؤوليت كاريابي و حقوق شهروندی پناهجويان إخراجي از اروپا را عهده دار شود؟
  باوجودي كه دولت ألمان تعهد کرد كه در مهيا ساختن سرپناه و اموزش دادن حرفوي برأي بيجا شدگان در چنين ( زون هاي مصؤون ) همكاري اش را با دولت افغانستان تشديد خواهد بخشيد؛ ولي اين به آن وعده هاي چهارده سال قبل انها ميماند كه گفته بودند ، ما ولايت هاي شمال افغانستان را به اروپاي كوچك تبديل خواهيم كرد. كه تا به امروز به جز جنگ و ويراني چيز ديگر براي ما از انها به ارمغان نرسيده است.. 
  دیگر تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل !  تلک خرس

  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:23 ميباشد