حکمتیار در نقش ما ر!

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20160517

  حکمتیار در نقش ما ر!

  پست  admin


  عتیق الله مولوی زاده

  حکمتیار در نقش ما ر!
  سال گذشته مطلبی را در سایت بی بی سی خواند م 
  زیرعنوان زهرمار؛ از کشتن دشمنان تا درمان بیماران
  سمیه رستمیان پژوهشگر دانشگاه لیدن، هلند
  17 مارس 2015 - 26 اسفند 1393

  Image caption مار زنگی آمریکا
  ((مار افسونگری بی‌همتا است، موجودی که در عین نفرین ابدی، مورد ستایش قرار گرفته، در مورد آن داستان ها نوشته شده و منشا افسانه‌های بی‌شمار و اسطوره‌های وهم‌آلود بوده است. آنچه مار را از قدیم الایام برای آدمیان جذاب کرده، خط و خال‌های رنگی، پیچش مسحور کننده و صد البته زهر کشنده آن است. ))
  بالاخره اینکه دانشمندان علم پزشکی مریض های مبتلا به سرطان را با زهرمار مداوامیکنند...گذشته از این بحث ها واقعیت امر این است که اکثریت انسانها ماررا دشمن خود میدانند وچه بسا انسانها که با شیفتگی وفریب خط خال ،مورد حمله مارقرارگرفتند وجان ها ی شرین شان را ا زدست دادند واما اینکه داشمندان پرشکی زهرماررا برای تداوی مریض های سرطان بکا رمیرند بازهم قابل تامل است وآن اینکه ما ربه رضای خدا زهرش را  برا ی  مریض های مبتلا به سرطان نیمدهد و این انسا ن است که زهر را با تکنیک وفشار ا ز حلق مار بیرون می اورد و ا زان برا ی تداوی مریضان  استفاده میکند ویا به عیاره دیگر این  بیچاره گی ودرد جان سوز مریضی است که انسان بیچاره را محتاج زهر دشمن زندگی اش ساخته است، وضعیت کنونی مردم   افغانستان و طرح آمدن حکمتیار به کابل دقیقاَ همان داستان زهرمار و مریض های سرطان رادارد وگرنه مردم افغانستان بامار افعی خطرناک به نام گلب الدین بخوبی آ شنائی دارند، بیست سال قبل این ما ر خوش خط وخال ، شش هزار بار مردم مارا چنان گزید ن کرد که در دش را بعد ا زبیست سال ، هنوزاحساس میکنند،  شلیک  وفیرشش هزار موشک برفرازشهرکابل ، به منزله شش هزاربارگزیدنی بود که  سرنوشت مردم مارا به قهقهرا کشانید ،هرآنجه  این ملت دراین مدت میکشد، ا زانفجاروانتحا رواختطاف و  کشتارهای  وحشیانه طالبان  حضور سازمان القاعده و لادت نامبارک داعش ، تا اشغال وتهاجم ایالات متحده آمریکا وناتو وبی عزتی  وبدنامی مردم ما درسطح جهان ،  وهزاران  هزار درد ناگفته و داستان های نا شنیده  ، همه وهمه نتیجه همان گزیدن هائی است که  جناب  افعی بنام حکمتیاربیست سال قبل  ، درحق مردم ما  انجام داد  ولی خیانت  ه وکثافت کاری  های حامد کرزی وباند سیاهش با فریب وتزویر و شیطنت غنی احمد زی همراه  با دسیسه کاری مشتی فاشیست وتمامیت خواه، چنان درد مردم مارا لاعلاج گردانید ،که گردانندگان بازی و اربابان قدرت ،ازدرماندگی و ناچاری به دنال همان افعی پیر شصت وهفت ساله بنام حکمتیار  افتیدند، که اگر شود با چند قطره زهرش سرطان مزمن وخطرناک  مملکت  افغان را معالجه کنند ، سازمان استخباراتی پاکستان باهمکاری وحمایت بازی گران بزگ ا زجمله ایالات متحده آمریکا و انگلیس ،روند سیاسی کشورمارا قسمی طراحی کردند که در نهایت راهی غیرازاین  برا ی مردم ما با قی نمانده باشد، ترورهای سازمان یافته  شخصیت ها ی مردمی و غیروابسته  به پاکستان مانند مصطفی کاظمی  استاد برهان الدن ربانی جنرال داود و مولانا عبدالرحمن سیدخیلی و تعداد دیگر  که خار چشم ای اس آی بشمار میرفتند ،زمینه را برای ورود مار زنگی گلب الدین جکمتیارمساعد گردانید وحتی میتوان  گفت که مرگ نامشخص  ومشکوک امیرالحمقاء والجاهلین ملاعمرآخند ،رهبرطالبان ، توسط ای اس آی،بازهم درراستای به قدرت رسانیدن افعی خوش خط وخال بنام حکمتیار انجام گرفته است و چنین مینماید که با پایان بازی تابلوی لشکر وحشی وبی هویت  طا لبان از سربازان  ملاعمر مجاهد، به حکمتیار مجاهد تعویذ میشوند و مخلصین ملاعمر  با قطع حمایت ای اس آی ،همگان توسط  نیروهای اردوی ملی افغانستان  کشته وبرای خدمت نزد امیرالمومنین راهی باغ ها ی پراز میوه وحور وغلمان درجنات نعیم میشوند.
  واما حکمتیار پیر که با مدیریت و رهبری سازمان یافته دقیق آی اس آی وارد کشورمیشود،  به مانند مارافعی با ظاهرِ  خوش خط وخال وافسونِ  گیرا وحرکاتِ جالب  درد دیده مردم  ما جلوه گری میکند ، بخصوص که افسون جناب حکمتیار  آیاتی از متن قرآن  واحادیث رسول الله انتخاب شده  است ومردم مسلمان به راحتی با تلاوت وشنیدن آن آیات سر به سجده میگذارند  و همه داروندارخورا برایش قربان میکنند این همان افسونی است که ملت مسلمان وساده اندیش افغانستان در دوران جهاد فریبش را خوردند وافسون گران تربیت شده سند وپنجاب با فریب وتزویر فرزندان بیگناه وساده لوح کشوررا به قربانگاهای وحشتناک گسیل نمودند  ونام شان را شهدا اسلام گذاشتند ، درحالیکه فرزندان وجگر گوشه های این افسون گران هیچ کدام به میدان جنگ پا نگذاشتند و هرکدام زنده وسلامت در پاریس ولند ن و کاناد ا و سعودی ...به عیش ونوش مصروف هستند .ومیترسم که این بار باز هم همان افسون تکرارشود و بنام دفاع ا زاسلام و طن و مردم  ،باز هم جان ها ی دیگری گرفته شود ...!
  واما جند نکته هم با جنا ب حکمتیار !                                                                                 حالا که  ا زتوجه ارباب  بزرگ وولی امر(برادران مسلمان ) سازمان آی اس آی بخت جنا ب عالی در حالت صعود قرارگرفته درحالیکه  بخت مردم ما هرروز قوس نزولی را می پیماید ، علی الرغم نفرت وانزجاری که مردم زجرکشیده  افغانستان از شما دارند، باز هم زمزمه ها ی نا خوش آیند ورود جناب عالی به افغانستان به واقعیت می انجامد ، به صراحت باید گفت که  اگر کاردست مردم ما بود ومردم بیچاره ما اراده سیاسی ا زخود  میداشتند  ،همان سالیان بعد از شش هزار موشک ،و ویرانی شهر کابل ، عدالت را تطبیق میکردند و با فرمان قصاص مطابق به دستور قرآن ،کتابی که شما خود را مومن ترا زهمه برایش قلمداد میکنید ، سرمبارک را از تن شما جدامیکردند  وامروز دیگر خبری از حکمت وبی حکمت در این دنیا نمیبود ولی  از آنجا که مردم ما در اسارت   مشتی وطن فروش بی جدان وپست  قرارگرفته اند  ودر سرنوشت خود اختیاری ندارند ، مسئله تشریف اوری شما بعد از این همه جنایت وخباثتی که درحق این مردم انجام داده اید ، مطرح میشود ، هنوز ساختمان های ویران شده توسط موشک های شما در قسمت های از شهرکابل پا برجااست ، اینکه شما با کدام چشم ودیده به آن ویرانه ها نگاه می کنید مربوط به شما میشود وواقعاَ جرآت و دیده حکمت یاری میخواهد ، که اگر خدای نا خواسته من جای شما بودم رفتن به گورستان را هزار باربه آمدن به کابل ترجیح میدادم ولی باز هم خدا را شکر که نیستم ،حالا بهتر است جنا ب عالی با فرصت پیش آمده طلائی وجبران گذشته سیاه وتاریکی که درتاریخ کشور دارید ، اندکی بخود آئید وبجای تهدید به کشتن وبستن  و انتقام کَشی از مخالفین سیاسی خود که در پیام عیدی چند  سال  قبل خود خویش مرحمت داشتید:وازواز
  به روز شده:  15:51 گرينويچ - چهارشنبه 07 اوت 2013 - 16 مرداد 1392- CBB
  گلبدین حکمتیار، رهبر یکی از گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان است.
  گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت عید فطر گفته است که نیروهای خارجی در افغانستان با حمایت از "اقلیت‌ها" تلاش دارند افغانستان را تجزیه کنند و "شرایط را برای دوام جنگ در افغانستان مساعد سازند."
  آقای حکمتیار گفته است که "اکنون بامیان و دایکندی مانند بلخ حیثیت‌ ایالت‌های مستقل را دارند." در این نامه او کاخ ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده است که زیر فشار "دلار دولت ایران و برنامه‌های آمریکا" دایکندی را ولایت بسازد و اختیار تمام نهادهای ملکی و نظامی ولایات مرکزی را به "هزاره‌ها و شیعه‌ها" بسپارد.
  گلبدین حکمتیار در ادامه پیام خود به اختلافات ارضی اشاره می‌کند که میان کوچی‌ها و شماری از هزاره‌ها در ولایت وردک بروز کرد. او می‌گوید:" گروه های تحت حمایت آمریکایی‌ها را تشویق کردند تا زمین‌های پشتونها را غصب کنند، به کوچی‌ها اجازه نمی‌دهند که به مناطق خود و چراگا‌های خود بروند."
  آقای حکمتیار به هزاره‌ها هشدار می‌دهد که "آنروز فرا خواهد رسید که مردم مظلوم افغانستان برای احقاق حقوق غصب شده شان کمر ببندند و در آن زمان در هیچ گوشه کشور پناه‌گاهی برای خود نخواهند یافت. بعضی از آنها به ایران فرار خواهند کرد و ایران هم با آنها سلوک وحشیانه و بیرحمانه خواهد کرد."
   بهتر است این با رازخدا بترسید ا زجهانیان شرم کنید و  درفکرو تصمیم ونیت خود تجدید نظرکنید، بخصوص که این بار شما را اشرف غنی وپیرگیلانی  و حنیف اتمر وباند سیاه افغان ملت به کابل می آورد ، حتماً میدانید که مسئله گرایشات قومی زبانی در مملکت ما زبانه میکشد و افرادی متعصب برا ی بهره برداری از وضعیت نامطلوب بهره برداری میکند نکند که این بار در تور افغان ملتی ها با فتید و اتشی جدید  خانمان سوز توسط شما برفروخته شود، بیاد دارید روزگاری راکه شما خان عبدالغفار خان  وخان ولی رهبر پشتوه ها ی سرحدی را تکفیرمیکردید  وعصیبت قومی زبانی را شرک به خدا و خروج ازاسلام میدانستید شما  بودید که با افتخار دختران جگرگوشه خورا به همفکران  تاجک تبار غیرپشتون  دادید همن اکنون دوداماد شما بنام های جریر پنجشیری و     اهل سرزمین شمالی هستند  نکند که د رآخر رابط خانوادگی شما روی قومیت تاجک وپشتون برهم خورد و خسران عظیم نصیب تا ن شود بیا اید  این  بار بجای شقاوت فضیلت را پیشه کنید ودرراه خدمت به خلق ومردم بیچاره ومظلوم مملکت  بدنام شده افغانستان  تلاش کنید ، تا اگر بتوانید برگه ا زکردارنیک وخدمت به محرومین ومستضعفین را درکارنامه زندگی خود ثبت نمااید، واگر عمل کرد شما درمملکت صادقانه باشد ممکن است مردم افغانستان دررابط با جرائم جانسوز شما درگذشته تجدید نظرکند  وگرنه باید بدانید که دوستان وهم خویان قدرت من شما درتاریخ درچاه نفرت و انزجار شان مدفون شدند ودیگر از آن دبدبه وشکوکت شیطانی شان خبری نیست سرنوشت قذافی و صدام حسین  که ازدوستان شما به حساب میرفتند مبتواند برای شما عبرت خوبی باشد ، فاعتبروا يا أولي الأبصار
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الأحد 24 يونيو 2018 - 18:44 ميباشد