یاد مانده هایی از جنگ جلال آباد. قسمت دوم بخش دهم

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7022
  Registration date : 2007-06-20
  20160603

  یاد مانده هایی از جنگ جلال آباد. قسمت دوم بخش دهم

  پست  admin
  یاد مانده هایی ازجنگ جلال آباد


  تعرض متقابل 


  -۲-
  باری ، ساعت چهار صبح بود که داکتر نجیب الله با مشاور ارشد نظامی ریاست جمهوری سترجنرال گرییف  به دفتر وزیر دفاع ( جنرال شهنواز تنی ) آمده وبه قوماندان جبهه شرق امرداد تا مطابق پلان منظور شدهء قوماندانی اعلی قوای مسلح اجرآت نمایند. اگرچه هیچ کسی به شمول وزیردفاع از زمان وتاریخ اجرای تعرض متقابل واقف نبود؛ ولی ازآماده گی هایی که درقوای هوایی و جزوتام اسکات از دو روز به این سو صورت می گرفت، حدس زده می شد که نیروهای رزمی جمهوری افغانستان به زودی دست به حمله متقابل خواهند زد.البته برای ما مهم این بود که تاریخ وزمان دقیق این اوپراسیون بزرگ تعرضی قوت های مارا جنرال های پاکستانی وقوماندانان مجاهدین ندانند وپیش ازپیش تدابیری به منظوربی اثر ساختن این ضد حمله انجام ندهند. به همین سبب بود که نیروهای ما به تاریخ ۱۴ سرطان ( ۴ جولای ) به منظور فریب دادن حریف و کشف مفکوره دشمن مانورهایی را دربرخی از استقامت ها انجام دادند ورییس جمهور حتی نخواست این راز مهم را با وزیر دفاع کشور درمیان گذارد. البته برای من نیزسوال برانگیز بود که چگونه وزیردفاع یک کشور ازعملیاتی که با چنین مقیاس بزرگ صورت می گیرد، بی خبر گذاشته می شود. آیا رییس جمهور از همان زمان حس کرده بود که شهنواز تنی با سازمان استخباراتی پاکستان ( آی اس آی ) ارتباط تنگاتنگی دارد وممکن است درصورت اطلاع از کیف وکان حمله متقابل، پاکستانی ها و گلبدین حکمتیار را درجریان قرار دهد؟ ولی هرچه بود، این حرکت باعث آن شد تا جنرال تنی نیز نسبت به نیات داکتر نجیب درباره خودش وحلقه یی ازخلقی های وفادارونزدیکش شک کند. راستش هرکس دیگری که درپست وزارت دفاع کشورمی بود وباچنین برخوردی ازسوی رییس جمهورمواجه می شد،چاره یی جزاستعفی نمی توانست داشته باشد. اما تا جایی که بر من معلوم است، وزیر دفاع که اندکی دیرتر به وزارت رسید، با دیدن مهمانان ناخوانده دردفترش نه تنها حیران نشد وخود را نباخت؛ بل ازاین که به وی اعتماد نکرده و شروع وزمان عملیات را ازوی مخفی نگهداشته بودند؛ نیزخمی برابرو نیاورد. ولی بعد ها هنگامی که کودتا کرد، معلوم شد که یکی ازعقده های چرکین وی دربرابرداکتر نجیب ناشی از بی اعتمادی رییس جمهور دربرابر وی بوده است. ستر جنرال گرییف درباره این بی باوری رییس جمهور در برابروزیردفاع کشوروبرخی ازرجال بزرگ دولتی مانند جنرال رفیع رییس ارکان قوماندانی اعلی قوای مسلح و اسلم وطنجار وزیر داخله وسردرگم ساختن نیروهای طرف مقابل درباره زمان عملیات تعرضی نیروهای ما، درص ۱۴۱کتاب افغانستان پس ازبازگشت سپاهیان شوروی چنین می نویسد :
  " ... رییس جمهور تصمیم گرفت ، جزئیات و مواعید اجرای عملیات را با وزیر دفاع ودیگر رجال رسمی درمیان نگذارد و همهء آماده گی ها واقدامات رزمی [ را ] از طریق جنرال دلاور وافسران استخبارات، توپچی ومهندسی همکار وی اجرا نماید. میعاد آغاز ضد حمله را ناگزیر چند بار تغییر دادیم وسرانجام مقرر گردید که دراوایل ماه ژوئن ( سرطان ) آغاز گردد. طبق برنامه برای سردرگم ساختن شورشیان وتأمین ناگهانی بودن ضد حمله به تاریخ۷/۴/۸۹ در محورسمرخیل [ ثمرخیل] ، سرخرود، وکنر به انجام اکتشاف دست یازیده شد. حریف این اقدامات را به عنوان تهاجم نیروهای اصلی تصور کرده وتلاش ورزید شب هنگام ۴/۵ ماه ژوئن ۱۹۸۹ ( ۱۴ سرطان) نیروهای اصلی خود را عقب بکشد. مگر با آغاز ضد حمله از بامداد ۵/۷/۸۹حریف مؤفق نگردید، نیروهای خود را درافق های جدید (منظوروی خطوط یا مواضع جدید است. ) نگهدارد و زیرضربات خیلی ها نیرومند موشک ها، نیروی هوایی، توپخانه ویکان های ( جزوتام ها وقطعات ) مهاجم ، آغاز به پسروی ( عقب نشینی ) کردند ونتوانستند مقاومت سازماندهی شده ( منظم ) را انجام دهند. "
  جریان تعرض متقابل :
  تعرض متقابل قوت های مسلح افغانستان درست ساعت چهار سپیده دم پانزدهم اسد سال ۱۳۶۸ خ، پس ازشلیک هشت فروند راکت اسکاد وبمباران سنگین قوای هوایی ( ۳۲۰ پرواز در طول آن روز ) وآتش های توپچی قطعات وجزوتام های مستقر درجبهه شرق صورت گرفت.( گروپمان توپچی جبهه شرق عبارت بود از : اورگان ۴ دستگاه. لونا، ۲ دستگاه . بی ام-۲۱ جمعاً ۲۰ دستگاه. توپ های دی سی۳۰ ضرب.توپ های ۱۰۰ م م۴ ضرب. توپ های ۱۵۲ م م۴ ضرب. توپ های ۷۶ م م ۳۰ضرب. توپ های دافع هوای ۲۳ م م و توپ های ۳۷ م م . هاوان های ۸۲ و ۱۲۰ م م داخل تشکیل قطعات.) درجریان آتش احضارات، جزوتام های انجنییری قطعات به سرعت ماین هایی را که درپیش روی خطوط مدافعه فرش کرده بودند، خنثی و تطهیرنموده و دهلیز هایی را برای عبور سربازان پیاده باز نمودند تا آنان به آسانی ازکشتزارهای ماین عبور کنند. سپس با قومانده قوماندانان قطعات، سربازان از سنگرهایی که ماه ها ازآن به قیمت خون خویش دفاع کرده بودند، به پا خاسته ودرحالی که توسط تانک ها و زرهپوش ها حمایه می شدند به شکل زنجیر خپورمانند یک طوفان مهیب به سوی سنگر های دشمن یورش برده و پس از ساعتی نبرد خطوط دفاعی دشمن رادرهم شکسته وبه سوی اهدافی که برای شان تعیین شده بود، به پیش رَوی ادامه دادند. گروپمان اول که ضربه اصلی را وارد می کردند، درطول روزقادر شدند تا دشمن را الی کوتل سرخ دیوار بدوانند؛ ولی متأسفانه فرصت نیافتند تا مرتفع ترین ارتفاع حاکم بر سرخ دیوار را که به نام ارتفاع " کیهان " یاد می شد به دست آورند. زیرا با دردست داشتن آن ارتفاع قوت های ما می توانستند وظیفه متعاقب خویش را که به دست آوردن دوباره فارم غازی آباد بود، به آسانی به انجام برسانند. باری، هنوز چاشت روز نشده بود که مقاومت دشمن درهردو جبهه ازهم گسیخت وتا شام همان روز دراستقامت ضربه اصلی سپاهیان ما توانستند ده الی پانزده کیلومتر پیش بروند و تا فردای همان روز یعنی تاریخ۱۶ اسد ارتفاعات حاکم شمال منطقه دولت زی، شاهی کوت وثمرخیل را به دست آورند. در استقا مت ضربه دوم نیز به همین شیوه مقاومت دشمن درهم شکست و قطعات ارتفاعات کان وکترغی مشرف بر ولسوالی رودات را به دست آوردند. بدینترتیب خطوط قبلی مدافعه که به تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۶۸ از دست رفته بود باردیگر به دست آمده وشکست سنگین وننگینی برنیروهای شورشی وحامیان پاکستانی آن ها تحمیل شد. این پیروزی بی نظیر باعث شد تا روحیه رزمی سربازان ما درتمام جبهات بالا برود و شهروندان کشور ازتأمین امنیت وثبات درکشورشان اطمینان بیابند.
  اما این پیروزی را مخالفین به ویژه مطبوعات غربی به گونه یی توجیه نمودند که انگار آنان نیروهای خود را پیش از تعرض متقابل از منطقه جلال آباد بیرون کشیده باشند . در حالی که چنین نبوده وتعرض متقابل دولت برای آنان سخت غافلگیرانه بوده است . حامد علمی از قول یکی از قوماندانان مجاهدین چنین می نویسد : " .. زمانی که حکومت کابل در ۱۲جولای ( این تاریخ درست نیست ) حملات خویش را برمواضع مجاهدین درجنوب وغرب شهر آغاز کرد، ما آماده گی کامل برای دفاع نداشتیم وبه این ترتیب آن ها بعضی پوسته ها را درنواحی کان وکترغی تصرف کردند. ما مواضع خویش را که درمسیر سرخ دیوار وخوش گنبد بود ترک داده ازکناردریا به "گردی کـــَس" رسیدیم واز آنجا به فارم ها داخل شده ، اسلحه ثقیل خود را درآنجا جا به جا ساختیم ومنتظر شدیم که اگر قوا به طرف تورخم پیشروی کند، با آن ها مقابله کنیم. ما ازبرنامه حکومت خبرشدیم که آنان قصد پیشروی را ندارند؛ بل که می خواهند تا مواضع شان را دراطراف سرخ دیوارمستحکم بسازند. زمانی که از برنامه رژیم اطلاع یافتیم ما حملات را برمواضع آن ها آغاز کردیم ودرنواحی ثمرخیل، سرخ دیوار، کان وکترغی حمله کردیم... " 
  درمورد وضعیت وموقعیت نیروهای مسلح جمهوری افغانستان ماهنامه مرکز اطلاعاتی افغان چنین نگاشت : 
  " ... رژیم کابل مؤفق گردید تا عده یی از پایگاه ها را به دست آورد ومجاهدین را ۱۵ تا ۲۰کیلومتر عقب بزند وثمرخیل را دوباره اشغال کند. اوضاع هنوزمغشوش است . مجاهدین ادعا می کنند که حکومت کنترول کامل ندارد؛ اما حقیقت این است که رژیم ثمرخیل را گرفته است وحالا کوشش دارد تا کوه ها وبلندی های اطراف آن را تصرف کند. اما کوه ها ونقاط مرتــفع هنوزدردست مجاهدیـن می باشد. پوسته های کان وکترغی دست به دست می گردند ودرحال حاضر مجاهدین آن پوسته ها را دراختیار دارند. این پوسته ها از اهمیت استراتیژیک خوب برخورداراند. مجاهدین بر سرخ دیوار در۳-۴کیلومتری شرق ثمرخیل ، باریک آب، غازی آباد وتورخم کنترول دارند. دوتانک به تاریخ ۳۱ جولای به دست مجاهدین افتاد که درحال حاضر درمرکز آن ها دیده می شود. رژیم چند بار کوشید تا نقاط استراتیژیک را تصرف کند؛ اما ناکام شد. اگر حکومت بتواند کوه های اطراف ثمرخیل را تصرف کند، مجاهدین با مشکلات فراوان مواجه می شوند وبسیار مشکل خواهد بود تا آن ها درفارم های غازی آباد اقامت کنند. مورال مجاهدین قوی است وچنان می نماید که چیزی را ازدست نداده اند. خانه های ویران، ومزارع سوخته نشان دهنده جنگ تباه کن است. اما وسایط نقلیه سوخته دیده نمی شود، زیرا همه آن ها رافروخته اند. جریان آب به فارم ها قطع گردیده است . اگر این حالت ادامه یابد فارم ها درآینده نزدیک به دشت سوزان تبدیل می شوند. "

  بخش یـــــــــازدهم
  سفر دیگر به جلال آباد
  واین بار، به حیث قوماندان عمومی جبهه شرق : 
  ادامه دارد
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الثلاثاء 24 أبريل 2018 - 6:52 ميباشد