درآمدی برچرخش سیاست آمریکاعلیه پاکستان ؛؛

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20160722

  درآمدی برچرخش سیاست آمریکاعلیه پاکستان ؛؛

  پست  admin
  درآمدی برچرخش سیاست آمریکاعلیه پاکستان ؛؛

  پاکستان به مثابه قدیمیترین  همپیمان استراتیژیک امریکا ،ژاندارم منطقه وبزرگرترین معبرگاه ،زایشگاه ،وپررورشگاه تروریسم جهانی طی نزدیک به چهار دهه در جایگاه  میزبان وپایگاه استراتیژیک ایالات متحده امریکا در منطقه محوریترین نقشی را برای تحقق اهداف راهبردی امریکا ایفا نموده است .موجودیت پایگاه های مجاهدین افغانستان ،استقرار سی وشش هزار تروریست شریر عرب ،ظهور طالبان و بازتولید مجدد آنها وتردد گروه های تروریستی داعش از آن کشور آفت انگیز  به افغانستان  ،همواره تحت مدریت و فوکس رادار های جهان نمای امریکا قرارداشته است .
  طی جریان یکنیم دهه پس  از تجاوز ایالات متحده امریکا به افغانستان ودر حضور داشت نیرو های ایساف وپایگاه ناتو و موجودیت ارتش امریکا درین کشور ،کماکان ودر برابر چشمان باز ناتوبطرز سحرانگیزی تجاوزات مداخلات وجنگ نیابتی پاکستان در افغانستان به جریان افتیده  که در نتیجه ،این میهن زخم الود را به کوره زار آتش فشان ومسلخگاه انسانی مبدل نموده ومزاد برتحمیل هزینه های بزرگ مالی بر افغانستان ونیرو های ایتلاف جهانی  ،تلفات سنگین انسانی  را  در پی داشته است. ‌اما بطرز اعجاب انگیزی فریاد های این ملت به خون نشسته وحتی صداهای متداوم و مستمر توپخانه های پاکستان در جریان تجاوزآن کشور  بالای ولایات جنوب شرقی کشور نا شنیده ماند وحاکمان خون اشام پاکستان وسران سرویس جهنمی " ای اس ای " پاکستان در خلوتگاه های امن طی این دوران آزگار بوسیله گروه های تروریستی ودر یک جنگ تمام عیار نیابتی سرزمین مانرا به جهنم مبدل نمودند .
  بیشترین بخش این جنایات هولناک طی زمامداری تروریست پرورترین روسای جمهور افغانستان  ودوستان واقعی پاکستان یعنی حامدکرزی واشرف غنی ونظام های فاسد آنها  که مارک حمایت قصر سفید را در پیشانی داشتند،محقق شد اما سوگوارانه با حفظ انعقاد معاهده امنیتی با امریکا ،بطرز پرسش انگیزی همه یی این رخداد های مرگبار طی این دوران آتش وخون هرگز کنشها وواکنشهای قصر سفید را در برابر زمامداران خونخوار پاکستان بر نینگیخت !!
  درین اواخر در تداوم ایجاد تالاب های خون در کشور در یک ترفند نوین در چارچوب یک درامه یی مضحکه ونمایش نامه رنگ باخته در کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا وحضور زلمی خلیل زاد مغز متفکر وبرنامه ساز پلان های راهبردی امریکا در افغانستان ومبتکر دکترین اسلام گرای وحامی سرسخت طالبان ونظامهای طالب محور در افغانستان ،به مثابه شهود عینی اقامه سیاسی را  تحت عنوان «مداخلات  پاکستان به مثابه حامی تروریسم وطالب » در جامه یی همگرای وهمنوای باجامعه افغانستان  آغاز نهاده است .
  این ترفند که بازتاب دهنده تغیر سیاسی در رویکرد مناسبات قصر سفید و اسلام اباد بوده وظاهرآ در فرایند صلح و امنیت افغانستان درنگاه خوشباورانه قطع مداخلات پاکستان از تاثیرات جدی برخوردار است مستلزم بحث جدیست وبار انگیزشی این رویکرد را بطور خلاصه در چند مولفه میتوان طبقه بندی نمود:


  تجزیه پاکستان بر بنیاد پروژه "خاورمیانه بزرگ "

  پروژه خاورمیانه بزرگ که بطرز رسمی در دوران اقتدار بوش پسر ودر اتمسفیر حاکم هنگامه های «جنگ صلیبی » در قصر سفید در سال ۲۰۰۴دراجلاس کشور های " جی هشت " به میدان کشیده شد ودر لباس رنگین وخوشمنظر " دموکراسی و حقوق " بشر در حوزه جغرافیای پهناور خاور میانه بزرگ ( از افغانستان -الا مراکش )جلوه آرایی نمود در حقیقت اکثر پایگاه های نفتی ،منابع انرژی ،وجیوپولیتیک منطقوی را درین حوزه در چوکات برنامه های تغیر جغرافیای کشور ها ،تغیر مرزها وتجزیه کشور ها راجهت  سیطره ونفوذ ایالات متحده امریکا وشرکای استراتیژیک آن هدف قرار داد.
  برای پردازش نقشه خاور میانه بزرگ ودگردیسی جیو استراتیژیک پاکستان در برنامه تجزیه انکشور دو فکتور راهبردی برای ایالات متحده امریکا مطمع نظر است :
  نخست " بندر گوادار" که با کاربرد هزینه حدود صد بلیون دالر به مساعدت کشور چین احداث شد .گوادار باتوجه به جایگاه استراتیژیک ان نقش «دبی » ثانی را ایفا نموده ودر جنگ ،" پایپلینستان " کلید پیروزی را رقم خواهد زد.
  دوم :
    بلوچستان پاکستان که از لحاظ جا یگاه استرا تیژیک خویش در حقیقت( دهنه –آبی ) ایست که در شرق ایران و جنوب افغانستان  موقعیت داشته وسه بندرگاه دریائ کشور های عر بی را تحت شعاع خود داشته وبویژه در دهنه تنگی استرا تیژیکی حرمزاحراز موقعیت نموده است. 
  بلوچستان باپهنای عظیم خویش که 48% اراضی پاکستان را تشکیل میدهد  دارای منابع بزرگ یو رانیم , مس ونفت بوده ویک برسه حصه گاز طبیعی پاکستان را تولید مینماید .
  در تغیر نقشه «خاور میانه بزرگ » بنای کشور مستقل بنام" بلوچستان آزاد " مهندسی شده که بخش اراضی ایران وساحات جنوب غربی افغانستان از جمله ولایات فراه ونیمروز افغانستان را نیز از نقشه بیرون مینماید ‌.


  پاکستان وشانگهای ،،

  سازمان همکاری شانگهای، یکی از موفق‌ترین ائتلاف‌های منطقه‌ای نوظهور می‌باشد که به محوریت دو بازیگر موثر بین‌المللی یعنی چین و روسیه در فضای ژئوپلیتیک اوراسیا شکل گرفته و تحولات این منطقه و نیز محیط بین‌المللی را تحت تاثیر اهداف و برنامه های خود قرار داده است.
  مروری اجمالی بر روند تحولات این سازمان نشان می‌دهد که سازمان همکاری شانگهای ترکیبی از اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به صورت توامان تعقیب می کند. مقابله با ایده جهان تک قطبی و مهار روند رو به گسترش حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ناتو و ایالات متحده آمریکا در فضای اوراسیا از طریق موازنه نرم و تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای، مقابله با سه عنصر جدایی‌طلبی، افراط‌گرایی و تروریسم و نیز گسترش همکارهای اقتصادی به‌ویژه در بخش انرژی، از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان همکاری شانگهای به شمار می‌رود .اخیرآ حصول عضویت دایمی این سازمان بوسیله پاکستان به مثابه بازیگر تاریخی غرب و شریک استراتیژیک آمریکا که تغیر ی در موازنه قدرت منطقوی به ضرر ایالات متحده پنداشته میشود ،خشم دولتمردان قصر سفید را برانگیخته است .
  در یک شگرد دیگر نیز میتوان تعریف نمود که رشد روز افزون قدرت اقتصادی وجایگاه نظامی و امنیتی هند ونقش محوری آن در سازمان همکاری شانگهای وحضور فعال آن در جنب کشور های «بریکس » که توان مالی بانک جهانی وصندوق جهانی پول را به چالش کشیده است ایالات متحده آمریکا را مشتاق نموده تا با تحرکات پیشدستانه در راستای ایجاد اختلال همگرای میان این سازمانها ،در دیدگاه استراتیژیک خویش بازنگری نموده ودوست تاریخی خویش پاکستان را باهند تعویض نماید ‌.بی نیاز از گفتار است که درین ترفند اعمال فشار برپاکستان ونمایش چراغ سبز برای دهلی وجذب اعتماد انکشور ،فکتور ضروری پنداشته میشود .اینکه باردیگر درین شکار گاه ومیدان بزکشی افغانستان به مثابه تن بیجان به دایره حلال کشانیده میشود ناشی از فقدان صاحب است .
  هرگاه از دریچه یی دیپلماسی امریکا به بحران‌های افغانستان نگاه ژرف نماییم ،بوضوح نقش دونفر از نقشه پردازان استراتیژیک قصر سفید در ویرانی افغانستان ،واعتلای پاکستان همچنان ارتقای نفوذ سیاسی انکشور برای تعین مقدرات دولتها وسازمانها در افغانستان بیش از پیش ملموس است : اول بریژنسکی مشاور امنیت قصر سفید به مثابه طراح جهاد !در افغانستان ،دوم زلمی خلیلزاد به مثابه حامی پروژه طالبان به مثابه جنگ آوران نیابتی پاکستان در کشور .تاریخ گواهست که زلمی خلیلزاد به حیث نقشه پرداز،تهداب گذار وحامی سرسخت نظامهای فاسدو طالب پرور حامدکرزی واشرف غنی خسارات بزرگ وجبران ناپذیر را در امر پروسه دولت سازی ،صلح ،ازادی وامنیت در افغانستان وارد نموده است.نقش ویرانگرانه زلمی خلیلزاد در کژنهادی مذاکرات بن وگزینش نماینده طالبان وپاکستان در وجود حامد کرزی به حیث رییس جمهور موقت بخاطر حصول رضایت پاکستان وزدایش نمایندگان شاه سابق محمد ظاهر شاه وغیابت نیرو های ترقیخواه درین حادثه یی بزرگ  نهایت اسفناک است .
  در همین گزاره ونمایش اوضاع  تنش الود مناسبات امریکا -پاکستان به حیث کلام اخیر وبر پایه یی داده های پژوهشی میتوان اذعان نمود که برای تحقق بخشی ازپروژه خاور میانه بزرگ،دستیابی به انبار های ذخایر انرژی در آسیای میانه  وتداوم رقابتهای ابرقدرت های جهانی وظهور سیستم دو قطبی درجهان ،غرب بخاطر توجیه استقرار پایگاه های نظامی خود در افغانستان ،به حفظ درجه معین از غلیان سیاسی نیازمند است و هنوز بخشی ازین دگمه های ماشین بخاردریک بازی دراماتیک ودو پهلوبرای پاکستان سپرده شده است ،ایالات متحده آمریکا طی یکنیم دهه  بطرز مستدام این فرصت وتوان را داشته است وداردتا به مداخلات ویرانگرانه پاکستان نقطه یی پایان بگذارد.
  عارف عرفان
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون السبت 23 يونيو 2018 - 1:05 ميباشد