پاکستان درسراشیب غروب؛؛

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20161004

  پاکستان درسراشیب غروب؛؛

  پست  admin
  پاکستان درسراشیب غروب؛؛
   
  در بستر رخدادهای جهانی ،ومنطقوی کشورتروریست پرور پاکستان به مثابه معهد تروریسم جهانی آهسته آهسته رخ از نقاب بیرون کشیده وچهره واقعی ووحشتبار خویش رابرای منطقه وجهانیان میتاباند.
  با استخوانبندی مجموع رخداد ها،کنشها وواکنشهای جهانی ،ومنطقوی که زنجیرهٔ حوادث را برای تعین مقدرات سیاسی پاکستان شکل میدهد، تصویری رخنمایی مینماید که میتوان در درازنای یک خط سرنوشت ساز رخسارهٔ ویران ورو به فنای پاکستان را به تماشا نشست.
   
  تغییرسیگنال در دیپلماسی قصر سفید:
   ـ  اخیرآ ودر پی تشدید صدور تروریسم جهانی از سوی پاکستان ،دو تن ازقانون‌گذاران آمریکایی لایحه‌ یی را به کانگرس آمریکا معرفی کردند که در آن پاکستان را به عنوان کشور حامی تروریسم برگزیده‌اند. این لایحه به حکومت امریکا سفارش می‌دهد که تا،مدت چهار ماه به گونۀ رسمی خواهان درج نام پاکستان در فهرست کشورهای حامی هراس‌افگنان شود. درخصوص این طرح نمایندگان کنگره اظهار داشتند که: "اکنون زمانی آن فرا رسیده است که بایدمساعدت های پولی رابرای پاکستان به خاطر خیانتش متوقف ساخته وآنکشور را به خاطر حمایت از هراس افگنی به حیث کشور حامی تروریسم معرفی کنیم." به دنبال این طرح در وبگاه قصر سفید برای تکمیل جنبه های حقوقی آن که حاوی یکصد هزار امضا است، نزدیک به دوصدهزار امضا جمع آوری گردید. در متن این دادخواست گفته شده بود:" این دادخواست برای مردم مریکا،هندودیگرانی که ازحمایت تروریسم پاکستان رنج میبرند خیلی مهم است."
  ـ دریک انکشاف دیگر بنابرقول روزنامه نیویارک تایمز ،خانم هیلاری کلینتون کاندید ریاست جمهوری آمریکا در یک جلسه خصوصی در ایالت ویرجینیا تشویش ونگرانی خویش را از موجودیت زرادخانه اتمی پاکستان ابراز نموده خاطر نشان ساخت:" ما درین ترس زندگی میکنیم که آنها ممکن است کودتا کنند ،افراط گرایان دولت را بگیرند به تسلیحات هستهٔ دست بیابند وعاملان انتحاری هستوی بوجود آیند بنا براین سناریوی تهدید کننده تر ازین نمیتواند وجود داشته باشد ."
  اتحادیه اروپا وبرپایی تحریمات علیه پاکستان:

  در جغرافیای بلوچستان به مثابه نقطه استراتیژیک ومنظر گاه مهم ،رویا های نرندرا مودی صدر اعظم هند در مسیر حقیقت انکشاف یافته،چنانچه برقول منبع « آسیا تایمز آنلاین» به دنبال اعتراض گسترده "هوادارن جنبش آزادیبخش بلوچستان" در مقابل کاخ مرکزی ملل متحد در نیویورک که درآن جنایات پاکستان بخاطر سرکوب خلق بلوچ وقتل وکشتار بیرحمانه آنها بوسیله آن دولت ونقض حقوق بشر از سوی آنکشور به نمایش گذاشته شد ، قرار است تا اتحادیه اروپا تحریمات اقتصادی و سیاسی را علیه اسلام آباد وضع نماید. درین خصوص معاون اتحادیه پارلمانی اروپا «Ryszard Czarnecki» خاطر نشان نمود که در صورت عدم تغییر رویکرد اسلام اباد در برابر مردمان بلوچستان ، ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به وضع تحریمات اقتصادی و سیاسی علیه دولت پاکستان توسل خواهد جست. معاون اتحادیه اروپا در حالی که همبستگی خویش را با مردم بلوچستان اعلام داشت اظهار نمود" پاکستان دارایی دو چهره میباشد یکی چهرهٔ ریایی که برای جهانیان به نمایش میگذارد ودیگر چهرهٔ خشن واستبدای که در برابر مردمان خود بویژه خلقهای ستمزدهٔ بلوچ به نمایش میگذارد."او ادامه داده افزود:" چون نظامیان ،حکمرانان اصلی نظام فدرالی در پاکستان اند ازینرو قابلیت تنظیم امور را در بلوچستان دارا نمی باشند ."
  گفتنیست که درین بحبوحه با حفظ تهدیدات خواجه آصف  وزیر دفاع پاکستان ، « بگتی»  رییس حزب جمهوریخواه بلوچستان از مقامات سفارت هندوستان مقیم ژینیو خواستار پناهندگی سیاسی شد که از طرف مقامات هند برایش پنهاهندگی سیاسی اعطا گردید. این بدان معنی است که مسیر جنبش آزادیبخش خلقهای ستمدیده وداغدیدهٔ بلوچ منبعد در دهلی کلید خواهد خورد و یک زخم خونچکان یی را بر پیکر بیمار پاکستان فزون خواهد بخشید.
   بی نیاز از گفتار است که در حوزه راهبردی قصر سفید در راستای موقعیت «بندر گوادار »قبلا مامورین سیاه در خصوص تسلیح و آموزش نظامی «ارتش آزادیبخش بلوچ » سازوکارهای لازمی را به ثمر رسانیده است . گمان میرود که دهلی وقصر سفید در آینده های نزدیک در راستای منافع مشترک درین حوزه تدارکات اساسی را روی دست گیرند.
   
  بازتاب تنش میان هند وپاکستان :
   
  دراوج صعود تنشهای اخیر میان هند وپاکستان وبه دنبال عزم محکم صدر اعظم هند برای منزوی ساختن پاکستان در پهنهٔ جهان ،نشست "سارک " به دلیل نقش پاکستان در بی ثبات ساختن کشور های همسایه وحمایت از تروریسم وهراس افگنی برهم خورد ولطمهٔ بزرگ وکارسازی را برای جایگاه پاکستان در قطار کشورهای جهانی به مثابه حامی تروریسم جهانی وارد نمود.
  متعاقبآ در امتداد این خط تنش آلود در یک انکشاف دیگر نرندرامودی صدر اعظم هند گفت: "آب و خون نمیتواند  یکجا وهمزمان به پاکستان جریان یابد ."
  رسانه های هندی گزارش دادند که آقای مودی روز دوشنبه در نشستی به اشتراک مقام‌های ارشد حکومت هند به منظور بررسی "پیمان آب سند" با پاکستان، تصمیم گرفت که بهره‌گیری از آب دریاهای هند که بلاخره به پاکستان سرازیر می‌شود باید به حد اعظمی رسانده شود.
  بر اساس این پیمان که در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰ میان دو کشور امضا شد، هند باید اجازه دهد که آب سه دریای شرقی آن کشور به پاکستان جریان یابد و نباید به حدی از آب این دریا استفاده کند که جریان آن به پاکستان کاهش یابد. دیده میشود که عقد قرار داد های تاریخی میان دوکشور در اوج زور آزمایی های نظامی رنگ باخته ودولت پاکستان به سرعت در یک تنگنای محیطی وکمبود آب قرار میگیرد.


  رزمایش مشترک روسیه -پاکستان  ؛؛

   
  در درازنای مناسبات خصومت امیز شوروی سابق با پاکستان در امتداد سالهای جنگ سرد ،تازه ترین مناسبات نظامی در یک چرخش استراتیژیک روسیه، با سفر وزیر دفاع روسیه در پاکستان در سال ۲۰۱۴ میلادی برپاگردید وبا انعقاد چندین قرار داد نظامی میان دو کشور استحکام یافت. رزمایش اخیر مشترک نظامی تحت عنوان "رزمایش دوستی سال ۲۰۱۶ "که از تاریخ ۲۴سپتامبر -۱۰ اکتوبر برنامه ریزی شده بود، اتفاقأ دراوج تنشهای سرحدی وتدارکات نظامی میان هند وپاکستان براه افتید که در حوزه دیپلماسی موجب ظهور سوالات جدید در مناسبات هند روسیه وباعث نگرانی مقامات هند از بابت احتمال این رزمایش در مناطق مورد منازعهٔ کشمیر با پاکستان گردید. دولت پاکستان با کاربرد هنر سیاسی سعی نمود تادر بحبوحهٔ کشمکشهای نظامی باهند از رزمایش موجود سود برده وبطرز تحریک آمیز در وخامت سیاسی میان هند - روسیه نقش اساسی ایفانماید.
  این در حالیست که اخیرآ دولت هند در راستای سیاست گذاری خویش در حوزه جنوب اسیا خود را با آمریکا واسرائیل نزدیک ساخته است.
  در یک چرخش دراماتیک سیاسی بر پایهٔ منبع پایگاه انترنیتی  «  آسیا تایمز » مورخ دوم اکتبر اخیرآ دولت روسیه حمایت خویش را از عملیات سرحدی وبمباران هوای هند در جوار خط مرزی با کستان اعلام نمود.
   سفیر روسیه در دهلی اظهار داشت : دولت روسیه همیشه در عملیات خط مرزی علیه تروریسم با هند بوده است .  او اضافه نمود که دولت روسیه قبلا از پاکستان خواسته است تا گامهای موثری برای قطع فعالیتهای تروریستی در خاک پاکستان بردارد. او اعلام داشت که کشور مطبوعش از بمباران هوایی هند علیه گروه های تروریستی در خاک پاکستان حمایت می نماید. او ادامه داده افزود" حق دفاع از خود برای هر کشور محفوظ است " سفیرروسیه همچنان برای هند اطمینان داد تا در خصوص رزمایش نظامی میان روسیه -پاکستان نگرانی نداشته واین رزمایش در مناطق مورد منازعه هند - پاکستان در ساحه کشمیر اتفاق نخواهد افتید.
   
  تبانی آمریکا وپاکستان؛؛
                       ‌  ‌‌‌‌‌‌   ‌ ‌           ‌‌   ‌‌ 
  در اوج جلوه های مناسبات تنشزای سیاسی میان غرب وپاکستان برجسته ترین نقطهٔ که وجوه منافع مشترک این کشور هارا میتاباند وآنانرا حول معاملات سیاسی به چرخش میکشاند سرنوشت دردناک و خونبار افغانستان است .  بنا بر قول منبع انترنیتی « آسیا تایمز » مورخ ۲۴سپاتمبر ۲۰۱۶ ،در نتیجه توافق میان آمریکا وپاکستان توافقنامه صلح میان دولت کابل وحکمتیار انعقاد یافت. در مقالهٔ که به قلم نویسنده معروف «M.k Bahadrakumar    » نگاشته شده است گفته میشود:"اخیرأامضای« توافقنامهٔ صلح » درکابل با یکی از رنگینترین چهره های جهاد ، گلبدین حکمتیار در افغانستان ، نتیجه معامله میان آمریکا وپاکستان میباشد".این نویسنده اظهار میدارد که حکمتیار در حالی که یکجا با فامیل خویش در پاکستان بسر میبرد، به حیث یکی از چهره های مخالف هند شهرت داشته وطوریکه کشور هند ازناسیو نالیسم بلوچ، جریان  مخالف پاکستان، واضحآ دفاع مینماید، پاکستان در نظر دارد تابرای برهم زدن مناسبات هند- کابل از حضور حکمتیار سود برده وحکمتیارنیز این رویکرد را در آینده تضمین خواهد کرد.
  اما افزون بر مدار  دید سیاسی نویسندهٔ مطلب متذکره از نگارهٔ این قلم،  ماورائی عقد قرار دادصلح با حکمتیار، پهنای وسیعتری رااحتوا میدارد:
  با برهم خوردن اهداف و برنامه استراتژیک غرب در خاور میانه بویژه داغترین مراکز آن سوریه وعراق که هزینه های بزرگی را تا کنون بلعیده است، مبتنی بر دخالت روسیه ، ایران ومتحدین شان برای سرکوب و انهدام  تروریسم در سوریه و انکشافات عراق ، غرب در نظر دارد تا از یکسو برای حفظ وپناه  لشکریان شکست خوردهٔ تروریستی جغرافیای امنی را دست وپا نموده وافغانستان را به مرکز تجمع و  آتشکدهٔ تمام عیار مبدل نموده  ودر کشمکشها ورقابت های بزرگ با روسیه ، چین ، ایران و دسترسی به انبار های نفتی آسیای میانه از وجود حکمتیار برای گشایش یک دهلیز عبوری استفاده اعظمی نماید. آنچه که پاکستان ازین معامله انتظاردارد تسط سیاسی برقلمرو آینده افغانستان است که درین چشم انداز میتوان یک دورنمایی تاریک و آتشفشانهای بزرگ نبرد دامنه دار را در جغرافیای افغانستان شاهد بود. این رویکرد راوی این دیدگاه است که هنوز نبرد سرنوشت ساز با دخالت و رویاروی مستقیم وغیر مستقیم ابرقدرتهای جهانی ومنطقوی  بصورت کل در افغانستان راه اندازی نشده واحداث این معبرگاه نبرد سرنوشت ساز که قامت جهان آینده را مشخص میسازد ، در مراحل مقدماتی خویش قرار دارد.
  هرگاه استنتاج این راهبرد را در یک آزمایشگاه نوین  سیاسی به تحلیل کشانیم میتوان آنرادر انکشافات اخیر سقوط ولایت کندز دریافت.  که به گفته مشهور دومین مغز متفکر جهان آقای اشرف غنی که پس از نخستین دور سقوط ولایت کندز ارشاد فرمود "در کندز اوضاع تحت کنترول است" بتوان نخستین میوه های نارس را از درخت معاهده صلح دولت کابل با حکمتیار که تحت سایه نفوظ آمریکا- پاکستان انعقاد یافت، چییدن گرفت!
  اما باتوجه به رخداد های جهانی این پایان تاریخ نیست. برحکم شهادت زمان افول تروریسم وبنیاد گرایی در پهنهٔ جهان آغاز یافته است .  تازه بشریت به ماهیت اصلی تروریسم وریاکاریهای حامیان آن پی برده اند، رستاخیز جهانی با حمایت گسترده دولتها وملتها برای برچیدن پایگاه های تروریستی براه افتیده ودرین برنامه دولت خونتا وآتش افروز پاکستان جایگاه اول را در لبهٔ این پرتگاه اشغال نموده است. ما در آینده های نه چندان دور شاهد آتشفشانهای بزرگ وبه خاکستر تبدیل شدن این مرکز شرارت جهانی یعنی دولت دوزخی پاکستان  خواهیم بود.
  با احترام 
  عارف عرفان - لندن

  مورخ اکتبر ۲۰۱۶
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الأحد 24 يونيو 2018 - 18:32 ميباشد