راه اندازی" انقلاب رنگه" علیه دونالد ترامپ ؛؛

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7022
  Registration date : 2007-06-20
  20170121

  راه اندازی" انقلاب رنگه" علیه دونالد ترامپ ؛؛

  پست  admin


  راه اندازی" انقلاب رنگه" علیه دونالد ترامپ ؛؛
  در روز تحلیف چه واقعاتی رُخ  خواهدداد؟


  جنبش مخالف دونالد ترامپ در نظر دارد تا بخاطر برهم زدن  مراسم افتتاح  «تحلیف » او، کمپاین اعتراضی را راه اندازی نماید.
  در حالی که در آنجا در آمریکا،مخالفت های اصلی مانند آنچه که بوسیله« ایتلاف پاسخ» و «کارگران جهان»  راه اندازی میگردد موجوداست ، اما فشار های اصلی از سوی کمپاین مهندسی شده که بوسیله' «محافظه کاران نو»حمایت وتمویل میگردد, وسیعأ بخاطر برهم زدن مراسم تحلیف وبی ثبات ساختن ریاست جمهوری دونالد ترامپ راه اندازی گردیده است.    
  حتی با اینحال چندین سازمان ترقیخواه نیز درین کمپاین اختلال انگیز پیوسته اند.
  "در تازه ترین انکشافات فقط همین امروز مورخ بیستم جنوری درست پس از تهیه وترتیب این خامه ،« سی ان ان» تحت عنوان" کی در جریان مراسم تحلیف نجات خواهد یافت ،گزارشاتی را در خصوص قتل رییس جمهور منتخب ،معاون رییس جمهورمنتخب و رهبران کنگره  در پی یک عمل تروریستی  که درست بخاطر اختلال مراسم تحلیف مطرح گردیده براه انداخته است. گزارشات سی ان ان برمحور این سوال فوکس مینماید که هرگاه رییس جمهور منتخب ،معاون رییس جمهور ورهبران کنگره مورد هدف تروریستی واقع گردند کدام کسی وظایف آنها را بدوش خواهد گرفت ؟
  این گزارشات همچنان تهدید مینماید که در صورت قتل رییس جمهور منتخب ،معاون رییس جمهور منتخب ورهبران کانگرس،اعضای کابینهٔ اوباما در خصوص کنترول مجدد امور کاخ سفید بحث خواهند کرد."
  جنبش اعتراضی در حقیقت هشتم نوامبر قبل از اعلام نتایج انتخابات آغاز یافت.سازمان دهند گان این جنبش در راستای منافع نخبگان قدرتمند عمل نموده ومردم به گمراهی سوق میگردند.اعتراضات در خصوص نگرانی های اصلی مردم آمریکایعنی علیه اجندای نژاد پرستانه جناح دست راستی ترامپ راه اندازی نمی گردد.
  تظاهرات مهندسی شده اهداف هماهنگ وبیرحمانه را درین کمپاین که بوسیله رسانه های اصلی رهبری میگردد راه اندازی مینماید.درین کمپاین سیمای ترامپ را به حیث افزارکرملین تجسم بخشیده واو را به" خیانت بزرگ"،شخص فتنه واغتشاشگر متهم مینمایند.
  حتی قبل از انتخابات هشتم نوامبر،وزیر دفاع پیشین ورییس سی آی ای لیوپنیتاتهدید نموده بودند که ترامپ برای امنیت ملی خطر بزرگ پنداشته میشود.  
  بربنیاد اظهارات مجله اتلانتیک،ترامپ «کاندید مدرن منچوریایی »بوده که برای منافع کرملین خدمت مینماید ‌.
  به تعقیب پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ووضع تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه ،اتهامات «خیانت » علیه او به مدارج بالای در چرخش بوده ودر تاریخ آمریکا بیسابقه میباشد.حرکتی که برای بازداشتن ریس جمهور منتخب از دسترسی به کاخ سفید راه اندازی شده است‌.
  اهداف این تظاهرات مهندسی شده که حمایت سرویس اطلاعاتی امریکا را باخود دارد،بخاطر برهم زدن مشروعیت ریاست جمهوری دونالد ترامپ طراحی گردیده است. 
  آیا این یک توطیه است؟
  تمام اجزای گوناگون این عملیات با دقت هماهنگ گردیده  وسیمای اولیه و تمانمای یک انقلاب رنگهٔ مودل آمریکایی بخاطر تخریب رییس جمهور نوین طراحی شده است.
  انقلاب رنگه چیست ؟
                                                  
  قبل از همه بگذار تا در خصوص ماهیت وخاستگاه تاریخی "انقلاب رنگه" که به حیث افزار برای تغییر رژیمها ودر ابعاد وسیع وتعداد زیاد از کشورها در جریان یک دههٔ اخیر  براه افتید تمرکز نمایم.
  انقلاب رنگه یک عملیات استخباراتی آمریکایی ایست که با حمایت مخفی وحرکت نفوذی جنبش اعتراضی بخاطر تغییر رژیمها درتحت درفش هوادارن دموکراسی راه اندازی میگردد.
  اهداف انقلاب رنگه عبارت است از دستکاری نمودن انتخابات،ایجاد خشونت،برانگیختن وتحریک نمودن ناآرامی های اجتماعی، وراه اندازیهای تظاهرات برای سرنگونی رژیمها‌ی برحال بوده واهداف نهایی پالیسی خارجی "انقلاب رنگه" عبارت از استقرار رژیم های دست نشانده میباشد‌.
  تظاهرات مهندسی شده با دقت برنامه ریزی میگردد.این از اهداف استخبارات است ،وآنها سازمانهای غیر دولتی را برای استخدام تظاهر کنندگان استفاده مینمایند‌.
  ساز و کار های انقلاب و تغییر رژیمها:
  در سال ۱۹۹۹،«سی آی ای» یک برنامه آموزشی را برای انجوی سربستان بنام (OTPOR) بنیاد گذاشت که لاجرم این انجو،نقش قابل ملاحظهٔ را برای راه اندازی جنبش اعتراضی و سرنگونی حکومت اسلو بودان میلوسویج ایفا نمود.
  چند سال بعد انجوی(OTPOR) یک برنامهٔ آموزشی واستراتیژیکی را تحت نام ( مرکز کاربردی استراتیژیک  غیر خشونت آمیز )«CANVAs» بنیاد گذاشت .این مرکز در یک قرارداد با سی آی ای به مرکز مشورتی تخصص "انقلاب" مبدل گردید.«CANVAS» بوسیله سی آی ای به مثابه چینل بین‌المللی مربیان و مشاوران در جهت سازوکار های انقلاب اساس گذاشته شد.این بنیاد بوسیله «Freedom House »ویا "اعطای دموکراسی ملی" به حیث بنگاه شرکت خصوصی اساس گذاشته شد‌.این بنیاد در برگیرنده سازوبرگهای مشورتی ،هدایات وآموزشها تحت اسپانسرشیپ آمریکا در« چهل» کشور جهان می باشد.
  درین راستا باید اظهار نمود که  «OTPOR» بود که نقش کلیدی را برای دامن زدن قیامها در بهار عربی ومصر در سال ۲۰۱۱ ایفا نمود.
  چیزیکه ظاهرأ به پروسهٔ دموکرازسیون این رویکرد دلالت مینمود عبارت از پلان گذاری دقیق و عملیات استخباراتی برای خود انگیزشی این قیامها بود.
  چگونگی ارتباطات برای هماهنگ ساختن پلان برهم زدن ریاست جمهوری دونالد ترامپ:
  بااین وجود بنگاه هایOTPOR-CANVS مُدل سی آی ای با هم مرتبط میباشند.چندین موسسه برای تمویل مالی «انقلاب رنگه» درگیر بوده ودر بُعد بین المللی برکمپاین ضد دونالد ترامپ مساعدت مالی مینمایند.
  علاوه برآن در حالی که مکلفیتهای (کنوس ) از لحاظ بین المللی راه اندازی "انقلابهای رنگه" میباشد, اما همزمان با چندین انجو در پیوند بوده ودر جهت کمپاین ضد ترامپ نیز وظایف تامین حمایت مالی را بدوش دارد. این نهاد همچنان با «جنبش اشغال وال استریت» ،که توسط نهادهای خیریه مانند «فورد فوندییشن» ،«گیت فوندیشن »و«انستیتیوت جامعه باز »تمویل گردیده واز لحاظ تاریخی با مراکز اطلاعاتی آمریکا مرتبط است در پیوند میباشد.
  کمپاین برهم زدن تحلیف دونالد ترامپ:
  به تاریخ بیستم جنوری حدود چند صد هزار نفر از هواداران دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی حضور خواهند داشت.برپایهٔ آمار «اداره  امنیت میهنی »وادارهٔ« اضطراری» حدود( هشتصد -نهصد هزار) نفر به شمول تظاهر کنندگان  وهواداران دونالد ترامپ درین رخداد شرکت خواهند داشت.
  آیا میان تظاهر کنندگان وهواداران دونالد ترامپ برخورد صورت خواهد گرفت؟
  کمپاین  بیستم جنوری ،شعار برهم زدن مراسم افتتاح تحلیف دونالد ترامپ را مطرح نموده اند‌ .
  این کمپاین بوسیله (DC Well Coming Committee)شامل« کلکتیف فعالین مجرب محلی »و«قبرکنان بیکار » با شگرد های حمایت ملی ،راه اندازی شده است .همچنان سازماندهندگان این کمپاین  ضمن فراخوانی اظهار میدارند:"  ما برای ایجاد چارچوب اعتراضات بزرگ جهت انسداد افتتاح مراسم تحلیف دونالد ترامپ اقدام نموده ودر نظر داریم تا بطرز گسترده  مستقیمأ برای انجام این مأمول وارد عمل گردیم .ما همچنان خدمات مانند تهیهٔ جا،غذا،وکمکهای حقوقی را برای آنهای که با ما میپوندند فراهم خواهیم ساخت."
  این برنامه رویکرد های مانند ایجاد موانع در ایست های بازرسی برای بازدارندگی مردم از رفتن در مراسم تحلیف را در نظر گرفته است.یک سخنگوی «کمپاین اختلال جنوری ۲۰»خاطر نشان نمود که:" این کمپاین حمایت گسترده تظاهرات بزرگی را بخاطر متوقف ساختن مراسم تحلیف دونالد ترامپ چوکات بندی نموده است."
  بیگمان چنین راهکار های مهندسی شده برای راه اندازی "انقلاب رنگه " که مورد حمایت مخفی سرویسهای استخباراتی آمریکا قرار دارد ،بطرز بالقوه منجر به درگیری های خشونت آمیز با ده ها هزار هوادار دونالد ترامپ خواهد شد.
  این بخشی از منطق وبرهان سناریوی " انقلاب رنگه"( مانند میدان کیف ومیدان تحریر قاهره ) است .طوری که پیشبینی میشود این راهکارکه بوسیله« کمیته اختلال جنوری ۲۰ »سازماندهی شده است بطرز عمدی با تقابل مستقیم وایجاد خشونت های شهری منجر خواهد شد.


  این ایده بنا برقول سازمان‌دهنده این کمیته" لیگبا کریفور"  طوری فرمولبندی شده است تادسترسی به مراسم نمایش رژه را تا آنجا که ممکن است برهم زده وپروسهٔ آنرا تا حد زمینگیر نموده وآنرا بطی نمایند . سپس در فاز بعدی اهداف بزرگتر ووسیعتری مانند انسداد همهٔ شهر واطراف آن برای ایجاد اتمسفیرروانی و تداعی افکار فلج سازی درذهن مردم وایجاد تاپیک یا عنوان  درشت "تحلیف ترامپ هرج مرج ساز است  " در نظر گرفته شده است.


  نویسنده :Michel Chossudovsky
  برگردان:عارف عرفان
  منبع:وبگاه گلوبال ریسرچ -آمریکا
  مورخ ۱۸ جنوری ۲۰۱۷
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:28 ميباشد