برنامه ی ویژه تحت عنوان افغانستان 30سال بعد،آیا ما پیروزشدیم ویا شکست خوردیم؟

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7022
  Registration date : 2007-06-20
  20170226

  برنامه ی ویژه تحت عنوان افغانستان 30سال بعد،آیا ما پیروزشدیم ویا شکست خوردیم؟

  پست  admin  برگردان به فارسی : رفیق جیلانی گلشنیار
  بخش چهارم:
  برنامه ی ویژه تحت عنوان افغانستان 30سال بعد،آیا ما پیروزشدیم ویا شکست خوردیم؟
  کانال یک تلویزیون فدراتیف روسیه
  ولادیمیر سلافیوف گرداننده پروگرام پرسید:
  اعزام قوا به افغانستان کار درست بود ویا اینکه خروج آن بی وقت صورت گرفت؟
  سیمیون بگداساروف مدیر دراداره مرکزی مطالعات کشورهای شرق میانه و آسیای مرکزی پاسخ داد:
  آیا اعزام قوا به افغانستان کاردرست بود؟
   دررابطه به اعزام قوا به افغانستان،ما نباید تنها اوضاع داخلی آنکشور را درنظر بگیریم،ما باید اوضاع اطراف افغانستان وآسیای میانه را به آن پیوند دهیم وقضاوت عادلانه نمائیم.
  زمانیکه قوا به افغانستان اعزام شد،اتحاد شوروی با افغانستان 2500 کیلومتر سرحد مشترک داشت.
  در افغانستان،در واقعیت امرجنگ های داخلی ازسال 19733 آغازشده بود.وقتیکه گروه های رادیکال اسلامی نتوانستند حکومت داوود خان را سقوط دهند.
   دروقت اعزام قوای اتحاد شوروی به افغانستان اوضاع بسیار ساده وروشن بود. امکان داشت که احزاب اسلامی قدرت دولتی را غصب نمایند،که بزرگترین آنها حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حزب جمعیت اسلامی تحت رهبری برهان الدین ربانی بود. مشهورترین قوماندان حزب جمعیت احمدشاه مسعود بود که قتل بیشتر نظامیان ما کاروی محسوب می شود وهم برای یک عده دیگر نظامیان ما دوست به حساب می آید.
  11 - به عقیده بعضی دوستان حاضردر این بحث که حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کمونیستی می دانند،این حزب متشکل از جناح های خلق وپرچم بود وما بدون درنظرداشت اختلافات درونی شان،آنها را پشتیبانی می کردیم.
  2 – دراوایل سال 19799 در ایران انقلاب اسلامی رخ داد وآخوندها به قدرت رسیدند واعلام کردند که دشمن درجه یک ما آمریکا ودشمن درجه دوم ما اتحاد شوروی می باشد.
  ایران هم با ما هم سرحد بود وبا ترکمنستان (اتحاد شوروی)سرحد مشترک داشت.
  33 – بسیاری ها پیچیده بودن موضوع را درک نمی کنند،لیکن من منحیث شهروند وادی فرغانه می دانم که اوضاع درآسیای میانه آنقدر اطمینان بخش نبود،آنطوریکه برای یک عده ساده معلوم می شود.
  یکی ازمهم ترین اشتباهات رهبران اتحاد شوروی در دهه 600 عیسوی در آسیای میانه این بود که تمام مساجد را مسدود کردند،جای که اکثریت مردم آنجا مذهبی بودند ودرخفا تحت عنوان ملاهای ریشدار در مساجد رادیکالهای مذهبی تربیه می شدند ودر ایجاد گروه های تروریستی دست به فعالیت می زدند.یک عده فکرمی کنند که باید سرحد را بسته می کردیم،این اشتباه است.درآن زمان تنها ازطریق ناحیه پامیر،امکان انتقال مواد مخدروصدور ونفوذ دادن رادیکالیزم اسلامی به سوی ماوجود داشت.خلاصه ما منحیث یک کشور ابرقدرت نمی توانستیم که در زیر زنخ خود به دوستان خود کمک ننمائیم.ما به افریقا،نیکاراگوا،السلوادور وبه دورترین نقاطه جهان به دوستان خود کمک کرده می توانستیم،ولی چرا به نزدیک ترین دوستان خود کمک نمی کردیم.ما مجبوربودیم که قوای خود را به افغانستان بفرستیم وبه دوستان خود کمک کنیم.
   ما وظایف خود را انجام دادیم،قوای اتحادشوروی درهماهنگی با دولت افغانستان در تمام نقاط مهم، ولایات وجاهابرای کمک حضورداشت داشت وهمکاری می نمود.
   درزمان ظاهر شاه نیزتمام نقاط افغانستان تحت کنترول دولت نبود.دربعضی قریه ها وهزاره جات دولت کنترول کامل نداشت.
   باید گفت که ما وظایف خود را درافغانستان به پایان نرسانیدیم و رهبری اتحادشوروی ما را با عجله از آنجا بیرون کشید.
  ما در آسیای میانه بیشتر از200سال برعلیه اشرار مبارزه کردیم ومیزان تلفات ما در اینجا نسبت به افغانستان بیشتربود.رهبری اتحادشوروی فکرنمیکرد که به افغانستان قوا اعزام نماید و بامشکلاتی روبروگردد.ما تا اخیرهمه مشکلات را رفع نمودیم،لیکن اشتباهاتی هم داشتیم که درکتابی که پس فروپاشی اتحادشوروی به چاپ رسیده است،درج است.
  تجربه ی که ما در افغانستان کسب کردیم،اکنون آنرا در سوریه درعمل پیاده می مینمائیم.
   چیزی که مهرتائید برعملیات های ما می گذارد این است که دولت افغانستان پس از خروج ما مدت سه سال مقاومت نمود وتمام جا های اساس وسوق الجیشی کشور را زیرکنترول خود داشت.حقیقت این است که خیانت مقامات عالی رتبه حزبی ودولتی ما بود که تیل ومهمات را بالای دولت افغانستان قطع کردند و حتی به تقاضای دولت افغانستان برای دریافت 500 تن تیل جواب رد داد شد.
  بیاد دارم،وقتیکه قوماندان غند 1088 آمودریا بودم،دگروال یکی از غندهای آنطرف آمودریا،(حیرتان) نزد ما آمد وبسیار خواهش کرد که هرچیزی که دارید برای ما بدهید،در این وقت ما خود ما چیزی نداشتیم،همه چیز از مسکو قطع شده بود.
   نجیب الله هیچ گاهی تسلیم نمی شد وفرار نمی کرد،ما تسلیمی او را آماده ساختیم.تنظیم های جهادی را به مسکو پذیرفتیم وحکم سقوط دولت آنرا امضأنمودیم.
   جنرال دوستم وسید منصورنادری ازمهم ترین نیروهایش بود،فاقد سلاح،مهمات وپول بودند،همه چیز را ما بالای شان قطع کردیم وآنها را مجبور ساختیم که با دولت مرکزی دوری اختیار کنند.هرگاه ما سلاح،مهمات وپول می دادیم،آنها هیچگاهی برعلیه نجیب الله قرار نمی گرفتند.
   شرایط را طوری آماده ساختند که رئیس جمهورتحمیلی مجددی به مزارشریف آمد و به سینه جنرال دوستم مدال نصب کرد و وی را مجاهد کبیر گفت.مجاهد کبیری که دربرابرکمیت بزرگ مجاهدین می رزمید.
   تسلیم نمودن افغانستان توسط مقامات عالی رتبه حزبی و دولتی روسیه،به آمریکا وگروه های شورشی،بزرگترین خیانتی بود که آنها مرتکب شدند.
  ضرور نیست که یاوه سرایی و دروغ پراگنی کنیم وبگویم که اتحاد شوروی فروپاشید.
  اکنون چه باید کرد؟
   اول – ما اکنون در سوریه حضور داریم.هیچ گاهی و هیچ وقتی ازآنجا نباید خارج گردید،زیرا موفقیت های چشمگیری بدست آمده است.باید پایگاه های خود را مستحکم ساخت و پایگاه های حمی میم وطرطوس را رها ننمائیم.
  دوم – درقدم اول باید کشور را مطالعه کرد واز رسم ورواج های مردم آنجا چیزی دانست.
   وقتیکه ما به افغانستان رفتیم هیچ چیزی درمورد آنکشور نمی دانستیم.در ابتدا مشاورین ما همه ملکی بودند،ازکمیته مرکزی وکمیته های ولایتی رفته بودند،ریفورم اصلاحات ارضی را اعلام کردند،زمین خان را گرفتند وبه زور به دهقانان دادند،دهقان نمی خواهد وآنها به زور برایش تسلیم می دادند.
   ریفورم طویانه را اعلام کردند،دخترمردم را مفت ورایگان به دیگران میداد.اکثریت مردم علیه دولت قرارگرفتند.ما باید این مسایل را در سوریه در نظربگیریم.
  سوم – ما در افغانستان مصالحه ملی را اعلام کردیم.درحدود 30000 باندگروپ های مخالف وجود داشت.باید ما با بزرگترین و مهمترین گروپ های مخالف درمفاهمه می بودیم وبه توافق می رسیدیم.درآن زمان هرگاه می گفتیم که باید با حزب اسلامی جمعیت،تحت رهبری ربانی و مسعود باید مصالحه صورت گیرد ،حرف ما شنیده نمی شد و مشاورین در جواب می گفتند:هوش برسرتان است، شما چه می گوئید؟
   نباید ترسید،با جرأت باید حرف زد،اکنون هریک ازباندگروپهای تروریستی که درسوریه برعلیه دولت بشار اسد می جنگند مثل احمد شاه مسعود،رادیکال اسلامی هستند.
  شما فراموش کردید؟
  کیها اتحادشمال افغانستان را ایجادکرد وکیها سلاح ومهمات برای آنها ارسال نمود؟
   شما فراموش کردید؟وقتیکه رئیس بودید همراه هیأت اتحادشمال و مسلیکوف نزدشما آمدیم ودر رابطه به اتحادشمال صحبت کردیم وبعد برای احمد شاه مسعود سلاح ومهمات فرستادیم.
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون الجمعة 27 أبريل 2018 - 1:13 ميباشد