برنامه ی ویژه تحت عنوان افغانستان 30سال بعد،آیا ما پیروزشدیم ویا شکست خوردیم؟

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20
  20170226

  برنامه ی ویژه تحت عنوان افغانستان 30سال بعد،آیا ما پیروزشدیم ویا شکست خوردیم؟

  پست  admin


  برگردان به فارسی : رفیق جیلانی گلشنیار
  بخش دوم:
  برنامه ی ویژه تحت عنوان افغانستان 30سال بعد،آیا ما پیروزشدیم ویا شکست خوردیم؟
  کانال یک تلویزیون فدراتیف روسیه
  دگرجنرال لئیونیدایواشف رئیس اکادمی پرابلم های ژئیوپولیتیک روسیه اظهارداشت:
  درزمان اعزام قوای اتحادشوروی به افغانستان،من مسئول سکرتریت وزارت دفاع بودم.
   اول:اگربه شرایط آن وقت نظراندازیم می بینیم که اتحادشوروی زمانی فروپاشید که ما تصمیم گرفته بودیم که از افغانستان خارج شویم.
   دوم:تمام تاریخ ما با افغانستان دوستانه بوده است.اتحادشوروی اولین کشوری بود که دولت افغانستان را به رهبری شاه امان الله خان به رسمیت شناخت.
  ما روابط همبستگی ومناسبات دوستانه با امان الله خان در سطح عالی داشتیم.
   باظاهرشاه هم مناسبات ما دوستانه بود،دگروال داوود که ظاهرشاه را سرنگون کرد،با کوشش های زیاد توانست که روابط دوستانه خود رابا ما حفظ کند وحتی تلاش نمود واولین کسی بود که تقاضای اعزام چند کندک قوای اتحاد شوروی به افغانستان را بعمل آورده بود.درزمان داوود مشاورین ومتخصصین ما به افغانستان اعزام شدند.
   در وقوع انقلاب ثور،اتحادشوروی هیچ گونه نقش نداشت.حتی گریلف سرمشاورما در بخش افغانستان،بخاطرارائه نکردن گزارش در رابطه به آمادگی انقلاب ثور،ازطرف مقامات اتحاد شوروی،اخطار درج سوانح دید.
   بخاطراثبات حرفهایم شما می توانید که نوشته های کسنجر وبرژنسکی را مطالعه نمائید وحقایق آنجا نهفته است.
  درسال 19777 کسنجر به ایران سفرمی کند وبا شاه ملاقات نموده وبعد به افغانستان می آید وبا تمام رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان ملاقات نموده وتا این لحظه حزب کمونیست شوروی هیچ نوع ارتباطی با رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان نداشت.کسنجر که با شاه ایران موافقه کرده بود که بخاطر پیاده کردن دموکراسی آمریکایی به افغانستان چهارملیارد دالر کمک کند.همین علت بود که رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخاطرخنثی ساختن پلانهای آمریکا وشاه ایران درصدد تأمین وحدت دوباره حزب شدند.
  کسانیکه در انقلاب ثورشرکت کرده بودند وبعد عضویت بیروی سیاسی را بدست آوردند،می گفتند.
  نورمحمد تره کی و حفیظ الله امین 211 مرتبه ازاتحادشوروی تقاضای اعزام قوا را نموده بودند.ما همیشه جواب رد ارائه می کردیم وتکرارأ ازکاسگین،بریژنف،وزیردفاع درملاقات های خود تقاضا میکردند.ما همیشه میگفتیم نی،کمک اقتصادی،تخنیکی،مشاورین وهرنوع کمک می کنیم به جز اعزام قوا به افغانستان.
  چه رخ داد وچرا این فیصله بعمل آمد؟
   نورمحمد تره کی دربازگشت از کشورکیوبا بیش از دوساعت با بریژنف ملاقات کرد و روی بعضی پلانها صحبت نمودند، بازهم از وی تقاضای اعزام قوای شوروی را می کند.ما به جواب او بازهم نه گفتیم. روز دیگر به کابل رسد حفیظ الله امین در میدان هوایی به استقبالش آمد و روز بعد او را خفک نمود وقدرت را غصب کرد .روشنفکران وکسانیکه مخالف وی بودند،جوخه جوخه اعدام وتیرباران نمود ودر حین حال از ما تقاضای اعزام قوارا هم می کرد.
   دقیق می دانم،زمانیکه جلسه وزارت دفاع اتحادشوروی در رابطه به اعزام قوابه افغانستان دایر می شد،مارشال اگرکوف با دو دوسیه داخل جلسه شد،یکی آن سرخ،مخالف اعزام قوا و دوسیه دیگر آبی،طرفدار اعزام قوا به افغانستان.
   در این جلسه احساسات دوسیه آبی بردوسیه سرخ غلبه کرد و فیصله براین شد که قوا اعزام شود،امین نابود گرددوحکومت تغییر کند ودرماه می 1980قوا دوباره به اتحاد شوروی برگردد.
   من چندبار با احمدشاه مسعود ملاقات کردم،وی در این رابطه بسیار زیاد برایم گفت:«مردم افغانستان شوروی ها را پرستش میکردند ومی گفتند که مسلمانان شوروی نسبت به دیگرمسلمانان جهان رشد کردند وزندگی آنها نسبت به مسلمانان جهان بهتر است.
  وی دوچیز را اظهارنمود:چرا ما به موفقیت های چشمگیر نایل نشدیم؟
   «شما بایددرقدم اول باسران پشتونها در یک داد وگرفت ومعامله کردنها به تفاهم می رسیدید وآنها را ازخود می ساختید.»
   اعزام قوا یک چیزضروری ومهم بود،باید قوا اعزام می شد وکشتار وقتل عام مردم افغانستان را توسط امین متوقف می ساختیم.
   مثلیکه اکنون ما در سوریه هستیم.شما خود قضاوت کنید،اگرامروز ما از سوریه خارج شویم،چه برسرسوریه خواهد آمد.
   عملیات های نظامی ما درافغانستان همیشه موفقانه بود،لیکن ما جنگ پارتیزانی را یادنداشتیم، در افغانستان آنرا نیز آموختیم .
   زمانیکه شورشها در افغانستان آغازشد و آمریکایی ها داخل صحنه شدند و به پشتیبانی از این شورشها برآمدند وکمک های خود را شروع نمودند.
   استخبارات پاکستان برای آمریکایی هامشوره داد و پیشنهاد نمود که به این جنگ خصلت آزادی خواهی ویا جنبه مذهبی داده شود.
   آمریکایی ها همراه با عربستان سعودی فیصله نمودند که جنگ را در افغانستان با صبغه مذهبی باید سازمان داد وپشتیبانی کرد.آنها در این هدف موفق شدند وتوانستند که با دادن جنبه مذهبی به جنگ،کشورهای اسلام را علیه ما بکشانند واین کاررا موفقانه به پیش بردند وجنگ خصوصیت مذهبی گرفت.
  تورنجنرال هوایی،الیکساندرروتسکوی،قهرمان اتحادشوروی:درسالهای 1985،86،87،888،،در جنگ افغانستان اشتراک داشتم.رتبه ام در آنزمان دگروال بود.
  درسال 19877 تمام افغانستان تحت کنترول ما قرارگرفت.این وقت بود که ما می خواستیم وضع اقتصادی را بلندببریم،سیستم دولتداری را تنظیم کنیم،روابط متقابل را بین دولتین برقرار سازیم.به عوض انجام این کارها ما از افغانستان روگشتاندیم واولین قطعه نظامی ما درمی 1988 بیرون شد،درجنوری 1989 پلینوم کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحادشوروی دایر شد ودراین پلینوم بشکل قاطعانه فیصله صورت گرفت که تمام قوا از افغانستان خارج شود.در15 فبروری 1989 بطورکل وآخرین سرباز اتحادشوروی سرحد افغانستان را عبورکرد وما افغانستان را به سرنوشت خودش رها کردیم.بعدأ بی نظمی و هرج ومرج شروع شد.مهم ترین وخطرناکترین اشتباه ما این بود که مسئله افغانستان را تا اخیر به پایان نرساندیم،باقبول هزاران کشته ومصرف ملیاردها دالر دراین کشور،صرف عقل سلیم در بدن سالم نبود،تحت شعار پریسترویکه وگلاسنوست همه چیز برهم ودرهم شد،حتی کشورما.
  ولادیمیرسلافیوف:آیا کدام وقتی شده که گرباچف خودش در جنگ مستقیم اشتراک کرده باشد؟
   نخیر!حتی خدمت سربازی را بجا نیاورده است.گرباچف یگانه شخصی است که ازشماررهبران اتحاد شوروی،هیچ وقتی یونیفورم نظامی را به تن نکرده است.
  فرانس کلینسویچ:درسال 1992 وقتیکه این حوادث رخ داد،ما تاسال 19911 کمک های خود را به دولت نجیب الله ادامه دادیم.سلاح ومهمات خود را دروقت بیرون شدن به آنها گذاشتیم.ماکارهای خود را درست انجام دادیم وروابط خودرا حفظ کرده بودیم.
  ازسال 19911تمام کمک های خود را قطع کردیم.نجیب الله به مشکلات سخت ودشوار دچارشد.ما آنها را رها کردیم.وبه حق آنها خیانت نمودیم.
  درسال 1992 نجیب الله ازشخص ایلسن خواهش کرد تا 5000 تن تیل بخاطرتانکها وزرهپوشها دراختیارشان بگذارد،لیکن ایلتسن جواب رد داد وگفت:ما این امکانات را نداریم ونمی توانیم بدهیم.
   روتسکوی:من نزد ایلتسن رفتم وگفتم:بوریس نیکولایویچ!شما می دانید که چه می کنید؟اجازه بدهید که من شخصأ این وظیفه را به پیش ببرم و شخصأ نجیب الله را می شناسم،خوب نیست که مردم را در حالت بدی تماشا کرد وکارخوب نیست وما کارخود را تا اخیر انجام ندادیم.این کشور دوست است،تمام تلاشهای من موثرتمام نشد وموفق نشدم.اکنون تاوقتیکه حقایق جنگ افغانستان نوشته نشود،ما در اسارت احساسات خود زندگی خواهیم کرد،باوجود اینکه دومتخصص دراین بخش این جا حضوردارند.
  2500 کیلومتر سرحدمشترک با افغانستان،هرگاه ما بتوانیم 5000کیلومتر آنرا امنیت بگیریم،برای ما بسیارخوب است.شما میدانید که طالبان یعنی کیها اند؟هرگاه ما به افغانستان نمی رفتیم تمام این جهادی ها به روسیه سرا زیر می شدند.
   هرگاه ما به داد داعش در سوریه نمی رسیدیم،اکنون ما با آنها درخاک روسیه دست و گریبان می بودیم.
  مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  لا يوجد حالياً أي تعليق


   اكنون السبت 23 يونيو 2018 - 1:09 ميباشد