گوادلوپ

  شاطر
  avatar
  admin
  Admin

  تعداد پستها : 7046
  Registration date : 2007-06-20

  گوادلوپ

  پست  admin في الأحد 6 يوليو 2008 - 18:27

  بیژن باران: گوادلوپ*  این یک شعر پسامدرن است. در آن، زمان در زنجیره سطرها از حال به گذشته، آینده نزدیک، حال، آینده دور و گذشته در نوسان است. راوی از عینیات به ذهنیات با پس- بینی، پیش- بینی ۱ در تردد است. مفصلها اگرچه دارای موسیقی قافیه ای و همصوتی هجایی ند ولی جویده/ انقطاعی fragment ، گاهی فعل ندار اند. جویده گی در سطح عبارت بندی phrase است. میتوان جویدگی را خردتر کرد؛ در سطح واژه ای یا هجایی قرار داد. جویدگی در سطح هجایی معنی سنتی زبان را زایل می کند؛ زبان را به دروه قان وقونی کودک پس می برد. می توان مفصلها را بصورت 40تیکه collage از عبارات و جملات عینی محیط و تکه های جویده از ذهن سیال در توالی یا تناوب قرار داد. در شعر گودالوپ، شاعر اصوات موسیقیایی، ارجاعات تاریخی، القائات معنادار را می پاید؛ راوی در تردد زمانی و نوسان بین عینیات، ذهنیات، خاطرات، برنامه ها، توصیفات می باشد؛ شخصیتهای علمی تنها بنام خوانده می شوند. این شخصیتها برای القای جو فنی کار بمخاطب آمده اند. ۲

  گوادلوپ*

  در این غروب-رنگ صبح سرد

  آسمان خاکستری، نبود خورشید

  روی خاک خرمایی، گل بگل بوته های برف سفید

  لخت درختان؛ سبز کاج و سرو، استثناء

  جاده دودی دور می کند از هم-

  نور زرد و سرخ خودرو ها.

  راندن بسوی سرنوشت

  تنها، در خاطرات گرم جزایر استوا-

  آرامش کامل آبی دریا، سبز نخل، پوست مسی جوان

  در تبدیل اشعه به طراوت سلامت.

  قطع از نبض تمدن، قفل ترافیک، کاغذ

  دور از شهر و شهریان

  در عرفان سماع ثبات ذن.**

  کمی بعد از پله ها به دفتر خواهم رسید.

  بیرون پنجره، خالی لانه و کوچ زنجره

  به افقهای ولرم نیلی استوا.

  بر سیم برق، تنها قارد کلاغ:

  کو رفیق

  قان من

  قار قار  دانم

  ندانم

  قارقار  کو قار او

  این قار من

  باوقار  قرار

  یا فرار

  قار قار  در ملس خلوت راه، بسوی تقویم، کاغذ،

  توقف ترافیک بسته های اطلاعات،

  از اندیشمندان دنیای حی موت و مجازی،

  خیام، رازی،

  سوسور، بروکا، چامسکی،***

  پاسخ امروز نامه دیروز بر میز.

  012808

  * Guadeloupe 2 جزیره فرانسوی نشین استوایی دریای کارایب، که از فرازآسمان با سواحل سفید ماسه مانند پروانه بزرگی با بال باز بر دریا نشسته است. کریستف کلمب در 1493م به این جزایر هند غربی رسید. در قرن 17م فرانسه آنرا برای خود از دست اسپانیا خارج کرد؛ در مقابل بخشش بخشهای فرانسوی کانادا به انگلیس، این جزایر از دستاندازیهای انگلیس مصون ماندند. در کنفرانس گوادلوپ، ژانویه 1979، غرب با انقلاب جمهوری در ایران موافقت کرد. این جزایر با کباب ماهی، موجهای بلند برای موج سواری، آبشارهای پودری، غواصی در آب تمیز، مانند بهشت با آغوش باز پذیرای مسافران ند.  ** Zen مکتب بودیستی که معتقد به رسیدن به روشنذهنی از طریق مراقبه، غور، بصیرت است تا اعتقاد و دعا. پیروان این مکتب در چین، ژاپن، کره، ویتنام، و کمی هم در غرب ند. این واژه ژاپنی از چان چینی بمعنی سکوت آمده. ریشه هندواروپایی آن ذیا ست که در یونانی ساما یا سیما بمعنی نشانه می باشد. این واژه آخری با سمانتیک/ معناشناسی در انگلیسی، سیما در فارسی و سماع عربی قرابت دارد. در این گونه مراقبه، فرد 4 زانو نشسته، ساکت، صامت به تمرکز ذهن مشغول می شود. ذن تمرکز فکری است که در قرن 5م از هند به چین وارد شد. چکیده آن دریافت روشنی ذهن بدون کتاب آسمانی، بدون اوراد و طومار است. در این مکتب فرد در رابطه مستقیم با روح خود است، به فطرت خود نظر دارد، با ورزش ذهنی می تواند به مقام بودا ارتقا یابد. این مکتب دانش نظری و مطالعات متنی را کنار گداشته؛ بر تجربه فردی، یعنی طبع واقعی فرد، تمرکز می کند. کتابهای فراوانی در باره این مکتب در طول تاریخ نوشته شده.  ***سوسور 1857-1913 زبانشناس سویسی، بروکا 1824-1880 اعصابشناس فرانسوی، چامسکی متولد 1928 زبانشناس معاصر، خیام شاعر و ریاضیدان قرن 11م، رازی پزشگ و مکتشف قرن 10م.  ۲- زیبا کرباسی در کلاژهای اروتیک خود بسیار موفق جنبه هایی از شعر پسامدرن را بکار برده. با هجاهای تیک تاک ساعت، لالایی خواب، قوقولی خروس صداهای طبیعت۳ را با معانی اروتیک می آمیزد. این تکنیک را با استعاره ، مجاز، کنایه، مجاز مرسل، انسانوارگی/ تشخص ۴ ، همصدایی آغازی/ جناس صوتی ۵ با موفقیت در این کلاژها و اشعار دیگر خود بکار برده.

  onimonipea - ۳

  personification -۴

  ۵- alliteration

  http://bazabi.blogfa.com/post-2.aspx

  http://bazabi.blogfa.com/post-5.aspx

  http://mosbateman.blogfa.com/post-3678.aspx

   اكنون الأحد 24 يونيو 2018 - 15:03 ميباشد